Menu

V rôznorodosti sa skrýva sila

Rôznorodosť obohacuje život, spoločnosť a aj dm drogerie markt.

Home » INŠPIRÁCIA » V rôznorodosti sa skrýva sila - 10.2016

Každý človek je iný. A to je úžasné, pretože rozdiely robia náš život pestrejším. Rovnako to vidíme aj my v dm.

Rôznorodosť

Slovo, ktorého kúzlo objavíme až vtedy, keď ho začneme vyslovovať častejšie, preskúmame ho pod drobnohľadom a do detailov rozoberieme. Rôznorodosť, to je opak jednotvárnosti. A jednotvárnosť znamená obmedzenia, fádnosť a nečinnosť. Naproti tomu rozmanitosť robí náš život pestrejším, zaujímavejším a hodnotnejším. Aj naša spoločnosť je čoraz pestrejšia a mnohotvárnejšia. Ľudia majú rozličné svetonázory, pohľad na svet, jazykové schopnosti, fyzické predpoklady, sexuálnu orientáciu a talent. To so sebou prináša množstvo príležitostí. Štúdie dokazujú, že heterogénne tímy sú v práci úspešnejšie a inovatívnejšie.

Postoj dm

»Každý človek si na dianie okolo seba vytvára vlastné názory a postoje. Hodnotná diskusia je krokom k ďalšiemu rozvoju spoločnosti.«

Rôznorodosť ako obohatenie

Aj v dm drogerie markt kladieme na diverzitu veľký dôraz. Prečo? Pretože rovnako ako sú rozdielni naši zákazníci, sú rozdielni aj naši zamestnanci. Táto rozmanitosť je pre osobnosť našej firmy obrovským obohatením. Sú to totiž práve charakterové vlastnosti,  znalosti a schopnosti jednotlivcov, ktoré sú základom našej pestrosti a individuality. Naším mottom je: Nie sme všetci rovnakí, ale všetci sme si rovní. To platí pre ľudí všetkých pohlaví, pre ľudí, ktorí boli nútení emigrovať zo svojich domovov, pre našich kolegov so zdravotným postihnutím i pre tých v zrelom veku. „Záleží nám na tom, aby sme sa dokázali prispôsobiť aktuálnemu životnému obdobiu našich zamestnancov,“ hovorí Christina Zimmermann, manažérka personálneho rozvoja a zdravia/diverzity. Preto poskytujeme našim zamestnancom podporu v oblasti zvládania zdravotného postihnutia a iných komplikácií.

Menschenmenge

V kolektíve. Rozmanitosť je súčtom maličkostí. Spolu dokážeme to, čo by pre jedného bolo nemožné.

 

Johann Wolfgang von Goethe

»Predmety vznikajú z ničoho, sú výtvorom ľudskej mysle. Keď sa z mysle vytratia, vrátia sa späť do ničoty.«

Myslieť až za hranice

Rozmanitosť v dm znamená aj zohľadňovať situáciu za hranicou krajiny. Koniec koncov, dm Rakúsko pôsobí v ďalších desiatich krajinách východnej a južnej Európy. Napriek jednotným štandardom sú medzi jednotlivými regiónmi prirodzené rozdiely. A to je len dobre. Každá krajina má svoju vlastnú kultúrnu identitu a lokálne špecifiká, zápasí s odlišnými problémami a je tak dôležitou časťou celku. To si vyžaduje dobré medzinárodné prepojenie odborov a rovnocenný prístup. Aktívny dialóg na workshopoch s témou interkultúrnej spolupráce je prínosom pre všetkých.

Tip: Len od ľudí, ktorí nám ukážu nové obzory, sa môžeme niečo naučiť. Rozmanitosť robí zo života dobrodružstvo.

Gemeinsam. Aus verschiedenen Individuen und unterschiedlichen Ansichten entsteht ein großes Ganzes.

Spoločne. Z rozličných pováh a odlišných názorov vzniká jeden veľký celok.

Hore
Pre optimálne zobrazenie stránky využívame cookies. Vo Vašich nastaveniach prehliadača si môžete použitie cookies deaktivovať. OK