Active Beauty
Tri cesty, ako uzdraviť svoje vnútorné dieťa

Inner child work

Tri cesty, ako uzdraviť svoje vnútorné dieťa

Každý dospelý človek si so sebou nesie svoje detstvo – a psychické rany z minulosti nám často bránia v tom, aby sme sa vyrovnali sami so sebou. Dá sa to však zmeniť: Vnútorné dieťa možno utešiť práve tým, že vyliečime rany, ktoré kedysi utŕžilo.   

Výrazom „vnútorné dieťa“ psychoterapeutka Stefanie Stahlová označuje súbor všetkých stôp z detstva. Súbor zážitkov, ktoré na nás prostredníctvom rodičov či ľudí, ktorí vstupovali do našej výchovy, zanechali stopy. „Najmä rany z detstva sú hlboko zakorenené v našom nevedomí a bránia nám v dospelosti využívať naplno svoj potenciál,“ píše autorka vo svojej knihe „Tvoje vnútorné dieťa musí nájsť svoj domov“ (Noxi). Je tu však nádej: Naše vnútorné dieťa môžeme vyliečiť.   

Keď sa postavíme tvárou v tvár minulosti a rozlúčime sa s dogmami, ktoré sú v nás hlboko zakotvené, môžeme tieto staré rany z detstva vyliečiť aj v dospelosti. Je to spôsob, ako  uvoľniť blokády z minulosti a nájsť napokon cestu k sebe samým.  

Vyliečiť vnútorné dieťa: utešiť dieťa tieňa, posilniť dieťa slnka  

Pri terapeutickej práci s vnútorným dieťaťom sa rozlišuje medzi dieťaťom slnka a dieťaťom tieňa. Dieťa slnka je metaforou neporušenej časti sebavedomia. Predstavuje pozitívne odtlačky z minulosti a dobré pocity, ktoré pramenia najmä zo všímavej výchovy. Patrí tam napríklad spontánnosť, zvedavosť, zasnenosť, vitalita či radosť zo života.     

Dieťa tieňa predstavuje tú časť sebavedomia, ktorú musíme posilniť, pretože je zranená a labilná. Dieťa tieňa reprezentuje negatívne presvedčenia, ktoré si človek so sebou nesie z detstva až do dospelosti, ako napríklad „Nie som dosť dobrý“ alebo „Nie som dôležitý“. Takéto stopy vyúsťujú do pocitov ako smútok, strach, bezmocnosť či hnev.   

Tri kroky, ktorými možno vyliečiť vaše vnútorné dieťa 

1. Rozpoznajte svoje vlastné obranné stratégie  

Na to, aby človek porozumel negatívnym pocitom z detstva alebo aby ich ani nepocítil, rozvíja každý z nás svoje vlastné obranné stratégie. Podľa Stahlovej to môže byť napríklad utiahnutie sa do seba, snaha o harmóniu alebo ovládanie: Všetko reakcie, ktoré vo vzťahoch s inými ľuďmi spôsobujú problémy. Práve rozpoznanie týchto stratégií je prvým krokom k podpore dieťaťa slnka a k utešeniu dieťaťa tieňa.   

2. Postavte sa negatívnym spomienkam  

„Rovnako dôležité je, aby sme boli schopní prijať bremená, smútok a rany, ktoré vznikli v detstve“ hovorí psychoterapeutka Sylvia Winterspergerová.  „Aby sme to dokázali, musíme sa prepracovať ku každej jednej oblasti našej osobnosti, ktorá v sebe ešte stále nesie zážitky z detstva.“ Takéto negatívne zážitky môžeme neutralizovať tak, že sami sebe prejavíme pochopenie, súcit a budeme k sebe láskaví.   

3. Veďte so svojím vnútorným dieťaťom dialóg

Winterspergerová je presvedčená, že úspech sa dostaví, ak budeme schopní viesť so svojím vnútorným dieťaťom dialóg. Ako dospelý si predstavte, že vaše mladšie JA práve zažilo niečo nepekné, niečo, čo ho zranilo a ublížilo mu. Potom svoje vnútorné dieťa utešte, prihovorte sa mu, porozprávajte sa s ním a uistite ho, že v tom nie je samo. Vysvetlite mu, že vaše dospelé JA stojí pri ňom a že na jeho problém sa možno pozrieť aj očami dospelého.  

Buchcover: Das Kind in dir muss Heimat finden - Stefanie Stahl

Tvoje vnútorné dieťa musí nájsť svoj domov  
Stefanie Stahlová 
Vydavateľstvo: Noxi