Menu

Byť mužom: o správnych mužských vlastnostiach

Čo dnes znamená byť mužom?

Home » Život » Byť mužom: o správnych mužských vlastnostiach - 06.2020

Byť správnym mužom – čo to dnes znamená? Ktoré vlastnosti sa mu pripisujú? Štyroch mužov sme sa opýtali na to, ako vnímajú sami seba, čo pre nich znamená mužnosť a ako sa vysporadúvajú so zmenami.

Dlho boli páni tvorstva označovaní za silné pohlavie. Dnes vieme, že ním nie sú. Predovšetkým v krízových časoch, ako naposledy kvôli korone, sa ukazuje, že život udržiavajú v chode ženy. Či už v systémovo relevantných zamestnaniach alebo pri opatrovateľskej práci doma. Typicky mužské vlastnosti a la Old White Man naopak prinášajú spoločnosti len málo. Byť správnym mužom – čo to teda znamená?

Mužnosť a premena: 4 typy mužov hovoria o tom, aké je byť mužom

Ako sa muži vysporadúvajú so zmenami v živote? Opýtali sme sa 4 ľudí, čo pre nich znamená mužnosť – a naopak, čo nie.

Christian, 37, fotograf: Byť mužom? Aj ženské smie byť mužským

Čo pre vás znamená mužnosť?
Musím ju definovať? Veľmi dobre si vystačím aj bez definície. Pripisovať rôzne vlastnosti jednému pohlaviu nás v roku 2020 nedostane veľmi ďaleko. Myslím, že všetko ženské by malo mať možnosť byť aj mužským, a to, samozrejme, funguje aj naopak.

Prednedávnom ste sa stali otcom, zmenilo to Vaše pohľady ohľadne mužnosti a bytia?
Na pôrodnej sále je jeden rozdiel. My muži nemusíme dieťa porodiť. Možno môžeme utrpieť pomliaždenie ruky, ale tú najdôležitejšiu časť, prirodzene, nedokážeme prevziať na seba. Tu nepomôže ani mužnosť.

Ako sa Vy osobne vyrovnávate so zmenami a výzvami vo svojom živote?
Pokúšam sa dávkovať si skutočnosti. Prinajmenšom navonok to vedie k stoickému pokoju, ktorý pravdepodobne môže pôsobiť aj mužne.

Shinya, 47, fashion director & majiteľ obchodu RelaxGardenVienna: Byť mužom, ale s rozumom! 

Ako by ste definovali mužnosť sám pre seba?
Myslím, že je dôležité, byť mentálne silný, aby ste boli priateľský. Teraz už tomu rozumiem, keďže som otcom dvoch detí. Práve v časoch, ako sú tieto, je mimoriadne dôležité pomáhať iným a byť tu pre iných.

Čoho by mala mať mužnosť viac?
Menej svalov, viac rozumu.

Ako sa Vy osobne vyrovnávate so zmenami a výzvami vo svojom živote, obzvlášť v aktuálnej situácii?
Koronavírus ma privádza do situácie, v ktorej musím o našom životnom štýle premýšľať celkom inak. Pokúšam sa vyťažiť z toho to najlepšie tým, že pre svoje deti doma organizujem škôlku a starám sa o domácnosť. Moja žena je lekárka a v týchto dňoch je vyťažená a v nasadení viac než kedykoľvek predtým.

Jonas, 37, gitarista: Byť mužom je telesný pocit

Ako by ste definovali mužnosť sám pre seba?
Neviem presne, čo to je mužnosť. Ak si musím vybrať pohlavie, ku ktorému patrím, tak je to potom asi „muž“. Byť mužom je telesný pocit, odhliadnuc od toho, že človek má penis. Pocit príslušnosti vo všeobecnom význame.

Čoho by mala mať mužnosť viac?
Mužnosť by vo všeobecnosti mala pripúšťať viac ženskosti. A, samozrejme, aj opačne. Ak má teda človek pocit, že jestvujú zreteľné hranice, potom môže snáď jednoducho nechať preniknúť trochu toho druhého, toho, čo vníma, že prináleží druhému pohlaviu.

Ako sa Vy osobne vyrovnávate so zmenami a aktuálnou korona krízou?
Nasledujem zmeny a prispôsobujem sa, trochu ako ryba vo vode, aj keď je to trochu nepohodlné. Počítam s tým, že veci sa zmenia.

Florian, 34, hudobník & sounddesigner v Euroteuro: Byť mužom znamená byť človekom 

Ako by ste definovali mužnosť sám pre seba?
Sám pre seba skutočne nevidím význam v definovaní konštruktu mužnosti. Skôr ľudskosti.

Považujete sa za dostatočne mužného?
Teraz neviem, kvôli čomu by som mal byť dostatočne mužný. Nie je to pre mňa žiadna požiadavka. Skôr je to poznačené niečím negatívnym. Patriarchát by sme pre mňa za mňa mohli pokojne odstrániť.

Čoho by mala mať mužnosť viac?
Zdržanlivosti.

Menia výzvy ako aktuálna korona kríza Váš pohľad na život?
Aktuálna situácia mi ukazuje, aké krehké môžu byť systémy. Má to v sebe niečo upokojujúce i znepokojujúce zároveň. Pokúšam sa neprepadnúť priveľkej sebaoptimalizácii a krízovému stresu.

Hore
OKViac informácií