Menu

Detské otázky: ako zvládnuť neustále opakované „Prečo?“

Načo? Odkiaľ? Prečo? Detské otázky sú rozkošné, ale často aj náročné.

Home » Rodina » Detské otázky: ako zvládnuť neustále opakované „Prečo?“ - 08.2020

Prečo je obloha modrá? Prečo má tá teta taký veľký zadok? A prečo vlastne dážďovky nemajú oči? Detské otázky občas privádzajú rodičov až na ich hranice. A nielen hranice ich poznania, ale často aj ich trpezlivosti.

Začína to medzi druhým a tretím rokom života: deti chcú pochopiť svet. A to ešte nerobia prostredníctvom vyhľadávania na internete, ale pomocou mamy a otca. Pritom väčšina rodičov nevie na permanentné detské otázky úplne ľahko odpovedať. A áno, navyše sa táto fáza často prelína aj s obdobím vzdoru.

Detské otázky: neexistuje nič, čo by deti nechceli vedieť

Väčšinou sú detské otázky rozkošné, vtipné a často aj pre rodičov samotných zaujímavé. Ale neopýtali ste už niekedy sami seba, kde má sliepka pupok? Napriek tomu privádza neustály maratón otázok rodičov na ich hranice. Na niektoré otázky nepoznajú ani dospelí odpovede okamžite. A okrem toho nestačí zvedavým deťom len jedna odpoveď. Iba jeden príklad: „Mama, prečo polievaš kvety?“ „Lebo musia niečo piť.“ „Prečo musia piť?“ „Aby rástli.“ „A prečo musia rásť, mama?“ „Aby mohli pekne kvitnúť.“ „Ale prečo kvety vlastne kvitnú?“

 

Chúlostivé detské otázky: rodičia nie sú žiadna encyklopédia

Niekedy jednoducho rodičia nevedia ako ďalej. Nemajte obavy, nie je to zlé ani nenormálne. Práve naopak: deti sa tiež musia naučiť, že rodičia nie sú vševediaci. Náš tip: kto berie túto bezradnosť ako príležitosť sa niečo naučiť, zachráni situáciu a poskytne drobcom dôležitú výpomoc na učenie sa do budúcnosti: „Ja tiež neviem, prečo je banán ohnutý, miláčik. Ale je to dobrá otázka. Môžeme skúsiť nájsť odpoveď spoločne – v encyklopédii alebo na internete.“ Spoločné hľadanie odpovedí deti nielen baví, ale tiež ich to učí, ako si neskôr môžu pomôcť sami.

Protiotázka: aj deti môžu popremýšľať

Ak sa chcete vyhnúť neustálemu ping-pongu otázok a odpovedí, môžete jednoducho dať zvedavému potomstvu protiotázku: „Čo si myslíš, prečo má pes uši? Určite vieš, na čo človek potrebuje uši, či?“ Takýmito protiotázkami dosiahnete dvojitý úžitok: ušetríte si dlhé vysvetľovanie a dieťa sa naučí, ako sa môže samo „prepracovať“ k odpovediam.

Krátko a dobre: tak odpoviete primerane pre deti

Prostredníctvom otázok a odpovedí deti vyrastú pripravené do života, naučia sa vynájsť, budú istejšie a múdrejšie. Presne také, ako si rodičia želajú. Čo však mnohí rodičia podceňujú: malé deti nie sú žiadni atómoví fyzici alebo univerzitní profesori. Nehľadajú fundované odpovede, ale odpovede primerané deťom. A takéto sú najmä krátke, jasné a v najlepšom prípade vo forme obrázkov. Príklad: „Prečo je tá teta taká tučná? „Pretože každý človek vyzerá inak. Existujú veľkí a malí ľudia. Tuční a chudí.“ Hotovo! Malé deti sa väčšinou úplne uspokoja s jednoduchými odpoveďami, ktoré sa hodia do ich obrázkového sveta a chápania. Až neskôr, v školskom veku, by mali byť odpovede fundovanejšie.

Trpezlivosť: neustále otázky sú vyčerpávajúce

Je samozrejmé, že sa rodičia tešia a sú pyšní na to, že ich deti prahnú po vedomostiach. Veď je to znakom zdravého kognitívneho vývoja. Ale ruku na srdce: neustále kladenie otázok môže ísť celkom pekne na nervy. Keď pohár trpezlivosti pretečie, pomôže iba jedno: vysvetlite dieťaťu, že ste práve príliš unavení alebo máte málo času na to, aby ste mu odpovedali, ale že preto na jeho otázku nezabudnete.  Poznačte si ju niekam a dohodnite sa s dieťaťom na spoločnej hodine, kedy mu odpoviete, napríklad po večeri. Tento trik síce nebude fungovať vždy, ale aspoň sem-tam môže priniesť malú prestávku na oddych. Kým sa to zase začne odznova: Načo? Kvôli čomu? Prečo? Kto sa neopýta, nič nevie!

 

Tip z praxe: šikovné odpovede na najčastejšie detské otázky

Prečo má stará mama toľko vrások?

Vrásky sú spomienky na mnohé pekné zážitky zo života. Vždy, keď sa stará mama pozrie do zrkadla, tak si na ne môže spomenúť.

Prečo sa jablko volá „jablko“?

Voľakedy niekto ukázal na jablko a povedal „jablko“. Od tohto dňa sa všetci ľudia dohodli na tomto názve a teraz vedia, čo sa tým myslí.

Prečo je obloha modrá?

Keď na nebi svieti slnko, tak odráža svetlo v rôznych farbách. Modré svetlo sa dá najlepšie rozpoznať. Preto sa nám zdá byť obloha modrá.

Prečo je banán ohnutý?

Na jednom banánovníku rastie naraz veľa malých ovocných púčikov. Počas rastu sa otáčajú za slnečným svetlom. Čím sú väčšie, tým viac sa otáčajú smerom k slnku a pri tom sa musia ohýbať. Malý tip: najlepšie je dieťaťu ukázať obrázok s banánovníkom, potom to ľahšie pochopí.

Prečo zvieratá nevedia rozprávať?

Zvieratá rozprávajú veľa, len nie ľudskou rečou. Havkajú alebo mňaukajú a takto sa spolu rozprávajú.

Hore
OKViac informácií