Active Beauty
Dula: najlepšia priateľka pri pôrode

Dula: najlepšia priateľka pri pôrode

Niektoré tehotné ženy sa rozhodnú pre pomoc duly. Dula sprevádza budúcu matku počas týždňov pred pôrodom a aj počas pôrodu je cennou podporou. Ale kto je vlastne dula, čo robí a aký je rozdiel medzi ňou a pôrodnou asistentkou?

Kto je vlastne dula a čo robí?

Slovo dula pochádza z gréckeho „douleia“ a znamená „slúžka ženy“. Úlohou duly je stáť po boku budúcej matky a vedieť jej poradiť a pomôcť. Duly pracujú podľa princípu „matka k matke“ a sú vždy „na dohľad“ k dispozícii. Na Slovensku sa môže stať dulou každá žena. Veď ako hovorí Angelika Rodler, predstaviteľka spolku Duly v Rakúsku: „Byť materinskou môže byť žena napokon aj bez toho, aby bola sama matkou“.

Duly emocionálne pripravujú ženu na pôrod. Počas pôrodu plnia funkciu sprostredkovateľky medzi ženou, pôrodnou asistentkou a lekárom. Okrem toho odbremeňujú budúceho otca, aby nemusel byť v pôrodnej sále na podporu svojej partnerky sám. Dula je 2 až 3 týždne k dispozícii pre všetko, čo sa týka pôrodu a vo všeobecnosti sa stará o blaho ženy.

Čo je ešte prínosom duly: asistencia pri pôrode má podľa štúdií pozitívny efekt! Napríklad ACOG (American College of Obstetricians and Gynecologists) uvádza duly ako prevenciu proti primárnym cisárskym rezom: „Neustála prítomnosť osobnej podpory počas pôrodu sa vyznačuje zvýšenou spokojnosťou pacientok a štatisticky značne zníženej miery cisárskych rezov.“ Aj WHO (World Health Organization) sa vyjadruje v prospech duly.

Aký je rozdiel medzi dulou a pôrodnou asistentkou?

Dulu je v prvom rade potrebné chápať ako emocionálnu podporu budúcej matky. Pred pôrodom, počas neho a po ňom preberá úlohu „najlepšej priateľky“. Napokon, predtým bolo bežné mať ako doprovod pri pôrode sestru, matku alebo inú priateľku, ktorá už mala skúsenosti s pôrodom. Krátko povedané, duly plnia nemedicínsku funkciu. Aj po pôrode pomáhajú so spracovaním možnej vzniknutej traumy, pretože niektoré duly majú psychologické vzdelanie. Iné duly zase odkazujú pri traume na vhodnú psychologickú a/alebo fyzioterapeutickú pomoc – pokiaľ je potrebné niečo „napraviť“ po telesnej stránke. Alebo dula taktiež pôsobí v úlohe „najlepšej priateľky“ a poslucháčky. Duly okrem toho podľa potreby poskytujú kontakt na poradkyňu pre dojčenie a nosenie.

Pôrodné asistentky sú naproti tomu zodpovedné za medicínske aspekty. Kontrolujú, či sa maternica dobre zrastá, starajú sa o to, aby sa zapálené bradavky správne ošetrili a dbajú na to, aby novorodenec priberal. Dula teda nie je žiadna náhrada, skôr cenná podpora pôrodných asistentiek.

„Mnohé pôrodné asistentky veľmi dobre spolupracujú s dulami a vedia ich prácu oceniť, pretože duly prispievajú k uvoľnenej atmosfére a lepšiemu pohodliu“, hovorí odborníčka. A to prospeje všetkým zúčastneným. Ale dula môže byť pre pôrodné asistentky aj možným „bolestivým bodom“. Pretože duly majú iba jednu úlohu, na ktorú sa môžu 100 % zamerať: emočné blaho ženy. Pôrodné asistentky by sa naproti tomu často rady viac zamerali na ženu, ale musia mať stále na zreteli aj blaho bábätka.

Okrem toho sa pôrodné asistentky musia v nemocnici starať o viacero žien a prispôsobovať sa zmenovej práci. „Tak sa môže stať, že musí príslušná pôrodná asistentka kvôli koncu zmeny predať svoju povinnosť inej pôrodnej asistentke a to niekedy akurát počas ‚horúcej fázy’ pôrodu“, hovorí odborníčka. Z pohľadu pôrodnej asistentky to samozrejme nie je optimálne.

Ako nájsť vhodnú dulu?

Keďže pri výbere duly zohráva významnú úlohu vzdialenosť, dá sa výber na webovej stránke duly.sk filtrovať podľa krajov. Ak by ste tam nenašli žiadnu vhodnú dulu, môžete kontaktovať OZ Slovenské duly, kde vám radi poradia.

Vzdelanie ako dula: ako na to?

Podmienkou pre profesiu duly nie je zdravotnícke ani psychologické vzdelanie. Existujú kurzy a tréningy, ktoré pripravujú na prácu duly. Na konci tohto kurzu získa účastníčka certifikát.