Menu

Konzultácia: Hmatová mamografia

Gynekológ Univ.-Doc. Dr. Medl vysvetľuje.

Home » Život » Konzultácia: Hmatová mamografia - 11.2017

Gynekológ Univ.-Doc. Dr. Michael Medl o projekte prevencie rakoviny prsníka discovering hands®.

O čom presne je projekt prevencie rakoviny prsníka „discovering hands®“?

discovering hands® založil v roku 2006 nemecký gynekológ Dr. Frank Hoffmann. Vyvinul metódu, pri ktorej nevidiace alebo vážne zrakovo postihnuté ženy rozpoznávajú rakovinu prsníka podľa štandardizovaného procesu prehmatávania prsníkov. V Rakúsku bola táto metóda povolená Ministerstvom zdravotníctva ako vzdelávací projekt. Vyučenie sa za medicínsku hmatovú kontrolórku (MHK) trvá deväť mesiacov a je ukončené komisionálnou skúškou, všetky pripustené osoby majú preukázateľne veľmi dobre trénovaný hmatový zmysel. Každá žena, ktorá sa v rámci prevencie rakoviny prsníka zúčastní, zároveň pomáha etablovať nové zamestnanie pre nevidiace a zrakovo postihnuté ženy a inovatívnu dodatkovú metódu skorého rozpoznania rakoviny prsníka. V rámci štúdie je vyšetrenie bezplatné.

Ako toto vyšetrenie prebieha?

Na vyšetrenie potrebuje hmatová kontrolórka prsníkov okolo 30 až 45 minút a pacientke venuje vysokú mieru pozornosti. Toto štruktúrované vyšetrenie sa robí v sede a v ľahu. Hmatová kontrolórka sa orientuje pomocou patentovaných špeciálnych lepiacich pások, zatiaľ čo kompletne a dôkladne prehmatá tkanivo prsných žliaz na všetkých troch úrovniach. Vyšetrujúca dokumentuje výsledok a informuje o ňom doktorku, doktorka určí diagnózu a rozhodne o ďalšom postupe. Hmatové vyšetrenie prsníkov nenahrádza mamografiu, ale predstavuje zmysluplný doplnok.

Hore
OKViac informácií