Active Beauty
Konzultácia: Správne dýchanie

Konzultácia: Správne dýchanie

Všeobecná lekárka a psychoterapeutka Dr. Caroline Kunz vysvetľuje v krátkosti význam nášho dýchania pre naše zdravie a pohodu, a ako sa správne dýcha.

Prečo je dôležité, akým spôsobom dýchame, odhliadnuc od zásobenia kyslíkom?

Dýchanie sprevádza v podstate všetky procesy látkovej výmeny a pohyby tela. To zahŕňa predovšetkým napätie tela, svalstvo, pocity, vegetatívny nervový systém a nepriamo aj hormonálnu reguláciu. Kvôli stresu, vypätiu a zvyšujúcemu sa tempu počas dňa dýcha väčšina ľudí veľmi povrchne. Tým sa popri inom zadržujú mnohé emócie a sú nedostatočne spracované. Dôležité na dobrú reguláciu by bolo vedomé dýchanie.

Ako funguje správne dýchanie?

Prvý dôležitý krok je, aby človek vedome vnímal, ako dýcha. Vďaka tomuto vnímaniu môže začať dýchať hlbšie do brucha a panvy. Ak si na to zvyknete, budete sa cítiť sviežejšie a menej unavené, budete sa telesne lepšie cítiť a jasnejšie vnímať svoje emócie. Preto sú užitočné predovšetkým ázijské pohybové náuky ako joga alebo qigong , tie integrujú vedomé dýchanie do práce so stresom. V neposlednom rade sa dá dýchanie veľmi dobre trénovať aj pri vytrvalostných športoch.

Kedy aplikujete dýchanie vo Vašej ambulancii?

Využívam ho na dennej báze, pretože pri psychoterapii dbám na telesné reakcie. Svojich pacientov upozorňujem na to, ako dýchajú, aby zbystrili svoje vnímanie. Samotné dýchanie môžete cvičiť napríklad pomocou dýchacieho senzora, prístroja na bio spätnú väzbu, ten hlási reakcie vegetatívneho nervového systému. Ak sa toho nazbieralo už veľmi veľa, môžu ľudia využívať aj vlastnú terapeutickú metódu, holotrópne dýchanie. To je urýchlené dýchanie, ktoré pomáha spracovávať emócie. Pôsobí ako očistná kúra pre dušu.

 

Odpovedala Dr. Caroline Kunz, všeobecná lekárka a psychoterapeutka vo Viedni