Active Beauty
Osteopatia u detí: 7 otázok ich rodičov

Osteopatia u detí: 7 otázok ich rodičov

Hovorí sa, že výsledkom praktizovania osteopatie u detí je lepší spánok a menej plaču. Neplatí to však celoplošne. O hraniciach a možnostiach alternatívnej liečebnej metódy.

Osteopatia je alternatívna liečebná metóda, ktorá v posledných rokoch zaznamenala náležitý boom. Aj keď sa u novorodenca neprejavujú žiadne príznaky ochorenia alebo abnormality, čoraz viac rodičov necháva deti po narodení skontrolovať osteopatom – z čisto preventívnych dôvodov.

Osteopatia u detí: 7 otázok, ktoré položili rodičia

Čo je vlastne osteopatia?

Osteopatia u detí funguje na rovnakom princípe ako u dospelých. Je to celostná veda zaoberajúca sa obnovením zdravia v organizme, na telo sa táto alternatívna metóda liečenia pozerá ako na jeden celok. Ide o terapiu vykonávanú rukami, to znamená bez zdravotníckych nástrojov, injekčných striekačiek či liekov.

«Cieľom osteopata je cielenými hmatmi, vyvíjaním tlaku a jemnými dotykmi podporiť telo v jeho schopnosti samo-uzdravenia,» hovorí Margit Halbfurterová, detská osteopatka z Villachu. Zablokované partie, nesprávne držanie tela, dysfunkcie a iné chorobné prejavy by sa týmto spôsobom mali dať vyriešiť. «Na rozdiel od manuálneho ošetrenia pri chiropraktickej starostlivosti sa osteopatia netýka iba kostí a pohybového aparátu, ale aj zvyšku organizmu, ako sú orgány, cievy, väzivá alebo fascie,» hovorí odborníčka.

Osteopatia u detí: ako prebieha liečba?

Osteopat spravidla najskôr nechá rodičov popísať zdravotný stav dieťaťa, anomálie, či problémy, ktoré rodič spozoroval, kladie konkrétne otázky a následne začne s vyšetrením a liečbou. Pomocou palpačných schopností objaví problém a jemne dieťa lieči.

Osteopatia nie je nikdy bolestivá; u bábätiek sa však praktizuje obzvlášť jemne. V prípade, že terapeut diagnostikuje nesprávne držanie tela, funkčné poruchy alebo podobné diagnózy, ktoré si vyžadujú terapiu, tá sa vykonáva tiež manuálne – a tiež mimoriadne jemne. 

Je osteopatická terapia u bábätiek iná ako u dospelých?

„Liečba je v zásade rovnaká,“ hovorí Halbfurterová. „Pre mňa najväčší rozdiel v liečbe spočíva v neopísateľnom potenciáli dieťaťa. Zatiaľ čo u dospelých hľadáme lézie a často pracujeme s neschopnosťou tela kompenzovať dysfunkcie, u detí zvyčajne čerpáme z neuveriteľného potenciálu zdravia, čo nám pomôže docieliť omnoho viac v kratšom čase. Deti tú liečivú silu pociťujú a na rozdiel od dospelých nemajú neustálu snahu jej porozumieť.“

Prečo osteopatia funguje? V čom spočíva tajomstvo?

Na prvý pohľad osteopatia nepôsobí ako veda, ktorej výsledky môžeme hmatateľne podložiť. „Bohužiaľ mnohí si stále zamieňajú osteopatiu s liečbou energiou,“ hovorí odborníčka a vysvetľuje: „Možno práve v tom spočíva jej tajomstvo: snažíme sa vidieť fungovanie ľudského tela ako celku. Vieme, že ľudské telo má úžasnú schopnosť samoregulácie a samouzdravenia a tiež poznáme vzťah štruktúry a funkcie, ktoré sa navzájom ovplyvňujú.“ Ruky osteopatiek ako Halbfurterovej sa naučili konať akoby mali šiesty zmysel, dokážu vnímať rôzne stavy tkanív v tele.

Potrebujú všetky detičky osteopatickú terapiu?

Rodičia najčastejšie vyhľadávajú pomoc odborníka – osteopata najmä pre deti, ktoré veľa plačú, trápia ich bolestivé koliky, sú nepokojné, zle spia alebo nechcú po priložení sať. Stále častejšie sa  osteopati stretávajú s prípadmi, keď deti nemajú zjavný zdravotný problém, nič ich netrápi, rodičia ich dajú vyšetriť preventívne po narodení.

Dôvod: predpokladá sa, že náročný pôrod môže na dieťati zanechať stopy, napätie či zlé držanie tela alebo iné tzv. pôrodné traumy. Nemusia to byť nutne akútne traumy, no môžu sa prejaviť neskôr na vývoji dieťaťa. Takýto pohľad nie je ani chybný, ani nedôveryhodný, no často sa naň pozerá kriticky.

Kritika a hranice: aký je pohľad konvenčnej medicíny?

Konkrétne to znamená: pôrod je vždy telo zaťažujúci, ale úplne normálny a prirodzený proces. Z toho plynúce možné následky sú úplne bežné, sú obvyklou súčasťou dojčenskej fázy vývoja dieťaťa a prekonávajú sa jednak poskytnutím patričnej rodičovskej starostlivosti, vytvorením pokoja a trpezlivosti, a jednak pravidelnými kontrolami u pediatra. Výnimkou sú potvrdené patologické nálezy, ktoré už podľa kritikov patria do rúk odborníkov z radu konvenčnej medicíny.

Prečo majú rodičia detí, ktoré podstúpili osteopatickú liečbu, rozličné skúsenosti?

Osteopatická liečba pre dojčatá a deti nie je absolútne nevyhnutná. Rôznia sa skúsenosti rodičov s touto terapiou. Na alternatívnu liečbu nie je v žiadnom prípade dobré nazerať ako na jedinú možnú terapiu. Stáva sa, že niektoré deti sú počas liečby kľudné a spokojné, no okamžite po príchode domov ich opäť chytí nepokoj. V takýchto prípadoch odborníci odporúčajú niekoľko ošetrení za sebou. Ale ani taký postup nie je vždy zárukou úspechu. Sú deti, u ktorých funguje osteopatická liečba rýchlo a dobre. U iných zas nie. 

Osteopatia u detí preto nie je ani správna, ani nesprávna. Prospešné je rozumne skĺbiť alternatívnu medicínu s tou klasickou, napríklad prepojenie osteopatie s pravidelnými kontrolami u pediatra. Alternatívne postupy totiž často poskytujú rodičom pocit vnútorného uspokojenia a istoty, že pre svoj poklad urobili všetko. Za pokus to teda stojí, nemyslíte?