Menu

Zo dňa na deň otcom

Otcovstvu sa možno naučiť.

Home » Život » Zo dňa na deň otcom - 06.2018

Muži otcovstvo často považujú za niečo náročné. Úlohe otca sa však možno naučiť. Najdôležitejšie je nemať strach z vlastných chýb.

Práca oteckov dnes môže zahŕňať mnohé: výživu, podporu, pomoc, priateľstvo. A pokojne aj všetko zároveň. Nie vždy tomu bolo tak. „Byť otcom“ po mnohé storočia znamenalo najmä byť hlavou rodiny. V tých dobách sa otcovia veľmi málo podieľali na emocionálnych väzbách v rodine. Boli vodcami. Zároveň však boli takmer neustále mimo domova a bolo ťažké sa im dostať pod kožu.

„Až v šesťdesiatych rokoch muži prišli na myšlienku stať sa okrem živiteľa rodiny aj emocionálnou podporou pre deti,“ píše dánsky skupinový a rodinný terapeut Jesper Juul vo svojej knihe „Vater werden und sein“ (vo voľnom preklade: Ako sa stať a byť otcom, vydavateľstvo Herder). V tých dobách pre mužov nebolo jednoduché sa s touto novou úlohou stotožniť. Nemali totiž žiadne vzory chovania moderných otcov. Zo začiatku, viac či menej, napodobňovali správanie matky. Neskôr si uvedomili, že si musia vytvoriť vlastné vzory správania. Začali vnímať vzťah s deťmi ako niečo veľmi cenné.

S dieťaťom vo dvojici

V uplynulých rokoch sa vo vnímaní problematiky rovnosti práv, vzťahov, výchovy a rodičovstva mnohé zmenilo. Napriek tomu: Úloha matky v rodine je už stáročia akoby vytesaná do kameňa. Vytváranie puta s dieťaťom v prvých rokoch jeho života sa dlho považovalo za privilégium ženy.

Svoju úlohu v tomto vzťahu si muži musia nájsť sami. Jesper Juul mužom radí, aby aktívne „bojovali“ o svoju otcovskú rolu a zaistili si dostatok priestoru. Pevnú emočnú väzbu si s dieťaťom vytvoria len vtedy, keď s ním budú tráviť čo možno najviac času, a to aj vo dvojici – bez mamy. „V porovnaní s matkou tvojho dieťaťa si v pozícii otca úplný amatér,“ hovorí Juul. „Jedinou cestou, ako tento rozdiel odstrániť, je dohodnúť sa s partnerkou na tom, že budeš s vaším dieťaťom tráviť čas aj o samote.“

Vytvoriť si realistický obraz

Takéto, hoc aj jednorazové skúsenosti majú obrovský význam. Pretože až vtedy, keď otec prevezme za dieťa zodpovednosť na celých 24 hodín, pochopí, čo to znamená byť mu nablízku. To veľmi pomáha vytvoriť si realistickú predstavu o spoločnom živote s dieťaťom a vybudovať si ten špecifický radar, ktorý majú mamy zakorenený od samého začiatku. Rodinný terapeut Juul to nazýva „v dobrom aj v zlom“.

Myslí to doslovne: Otcovia musia so svojimi deťmi prechádzať konfliktami, bolesťou, chorobami aj radostnými momentami. Zdieľať s nimi úspechy, hrať sa a vystrájať, aby medzi nimi vzniklo silné puto.

Jesper Juul

„Musíš byť ochotný absolútne sa otvoriť a dať deťom celé srdce a všetko pochopenie sveta, ktoré potrebujú.“

Byť autentický

Ešte dôležitejšie je však pustiť si dieťa k telu, aby malo možnosť spoznať, aký jeho otec v skutočnosti je. Inak povedané: buď autentický. Správnu cestu ti ukážu vlastné deti: vo vzájomných vzťahoch sa na nič nehrajú a prejavujú svoje emócie absolútne nespútane. Tým prebúdzajú aj emócie svojich rodičov a vzbudzujú v nich pocity, ktoré možno predtým vôbec nepoznali. Podľa Jespera Juula autentickosť znamená úprimne vyjadrovať svoje myšlienky, pocity a názory.

„Ak chceš byť autentickým otcom,“ radí Juul,“to najlepšie, čo môžeš spraviť, je vnímať, ako na teba tvoje dieťa reaguje a následne tieto reakcie pretvárať na láskyplné správanie a vzájomnú pomoc.“

Robiť chyby a rozvíjať sa

Táto fáza životnej cesty rozhodne nie je jednoduchá. Je lemovaná množstvom chýb. Ak ich však ocko dokáže vziať na seba a neviniť z nich dieťa, nie sú problémom, hovorí Juul. Áno, deti ocenia tú prirodzenú nefalšovanosť skrytú v každodennom živote.

Žiadny muž otcom z neba nespadol. „Vystupovať zo začiatku ako amatér je absolútne v poriadku,“ hovorí Juul. Ak si so svojimi deťmi chcete vybudovať autentický vzťah, musia vás vidieť rásť a ľudsky sa vyvíjať. Hybnou silou toho všetkého sú deti: bezhraničná láska k nim mení mužov na otcov.

Otcovia sú tými najlepšími spoločníkmi na hranie

Aj vedci sa čoraz viac zaoberajú významom otcovstva. Viedenská univerzita spolu s ďalšími vysokými školami už päť rokov pracuje na rozsiahlom výskumnom projekte. Súčasťou výskumu je aj vývojový psychológ Felix Deichmann, ktorý je sám trojnásobným otcom.

Dobre vie, že: Stať sa otcom je veľkou výzvou. Najmä preto, že hranice medzi tradičnými úlohami muža a ženy sa zotierajú. Muži sa k tejto problematike stavajú rôzne. Podľa Deichmanna sa čoraz viac otcov snaží zapájať do rodinného života a výchovy detí. To je samozrejme dobre, pretože otcovia majú veľký vplyv na emocionálny vývoj detí. „Náš výskum ukázal, že úloha otcov je veľmi významná, pretože sú častými partnermi detí pri hrách,“ hovorí psychológ. „Práve oni sú tí, ktorí sa s deťmi bláznia intenzívnejšie a divokejšie, čo má na ne veľmi priaznivý vplyv.“

Na kvalite spoločne stráveného času záleží

V porovnaní s mamami trávia otcovia ešte stále so svojimi deťmi menej času. Najbežnejšou príčinou je to, že práve muži sú vo väčšine rodín aj dnes hlavnými živiteľmi. „Čoraz častejšie síce majú možnosť skráteného pracovného úväzku, ale tento trend je vo väčšine firiem ešte len v plienkach,“ hovorí Deichmann. Ale: Nezáleží len na množstve spoločne stráveného času, ale aj na jeho kvalite. „Otcovia, ktorí veľa pracujú, sa často snažia tráviť s rodinou čo najviac času najmä cez víkend. To je úplne pochopiteľné,“ hovorí Deichmann. Toto „doháňanie“ môže fungovať ako účinný kompenzačný mechanizmus.

Napriek tomu musia otcovia vo výchove často tvrdo pracovať na tom, aby sa vyrovnali mamám. Mnohí muži vedia s deťmi zaobchádzať veľmi dobre a autenticky, keď sú s nimi osamote. Problémy často vznikajú v trojuholníku otec-mama-dieťa. „Najmä vtedy, keď výchovné princípy rodičov ešte nie sú úplne zosúladené,“ hovorí Deichmann. Aby nedochádzalo ku konfliktom, pomôžte si osvedčeným prostriedkom: hovorte spolu.

Otcovstvo ako zdroj pozitívnej energie

Strach z blížiacej sa zmeny muži často pociťujú už počas tehotenstva svojej partnerky. „Keď sú však od začiatku zapojení do celého procesu a vnímajú otcovstvo ako obohatenie, nepredstavuje pre nich narodenie dieťaťa životný zlom, ale skôr postupný prerod v otca,“ opisuje Deichmann svoju vlastnú skúsenosť. Často sa táto neistota po pôrode pretaví na kladné emócie. „Mnohí muži sa dnes s nadšením vrhajú na svoju otcovskú úlohu a vytvárajú si k dieťaťu pozitívny vzťah,“ hovorí Deichmann. „To je zdrojom radosti do života a prináša rovnováhu do náročných období.“ Otcovstvo sa tak stáva dokonca zdrojom pozitívnej energie.

BUCH TIPP Tip na knihu: Otecko sa postará

Materská dovolenka nie je vždy len drina. V tejto knihe sa dočítate, že je to aj zábava. Vtipný príbeh o tom, že chlap na materskej dovolenke sa dokáže postarať. Občas viac o zábavu ako o dieťa!

Zhrnutie: Nová rola otca

  • Moderné vnímanie úlohy otca v rodine sa začalo vyvíjať až v 60. rokoch 20. storočia. Už nie je vnímaný ako nedostupná hlava rodiny. Môže byť živiteľom, oporou, pomocnou rukou, najlepším priateľom alebo všetkým zároveň.
  • Svoje miesto vo výchove objavia otcovia len vtedy, keď budú s deťmi tráviť čas. Osamote. Len tak môžu medzi sebou budovať intímny vzťah a naučiť sa, ako reagovať v najrozličnejších situáciách.
  • Robiť chyby je pri tom viac než povolené. Každý sa učí. Deti ocenia vašu autentickosť a odmenia ju bezhraničnou láskou.
  • Otcovia sú častými partnermi pri hrách, vďaka čomu majú dôležitú úlohu vo vývoji detí.
  • A keď si výchovné metódy mamy a otca začnú protirečiť, pomôže jediné: hovoriť o tom spolu.
  • Pre mnohých otcov dnes čas strávený s dieťaťom znamená jediné: Zdravý protiklad k stresujúcemu kariérnemu životu.
Hore
OKViac informácií