Active Beauty
Rešpekt: 3 tipy, ako si viac vážiť samých seba

Rešpekt: 3 tipy, ako si viac vážiť samých seba

Všetci chceme, aby nás tí druhí rešpektovali. Ale musí si človek rešpekt aj zaslúžiť? Alebo mať dokonca široké lakte? Odborník Christoph Schlick hovorí, že nie.

Šéfka na nás kričí, manžel nás ponižuje pred priateľmi, matka nás nenechá dohovoriť: to všetko nás zraňuje. To sú všetko príklady správania bez rešpektu. A nikto nechce, aby sa s ním takto zaobchádzalo. Rešpekt je dar. Rešpekt sa dá získavať od iných alebo preukazovať iným. Logoterapeut a psychologický poradca zo Salzburgu, Christoph Schlick, nám poradí, ako si v bežnom živote získať väčší rešpekt.

Musí si človek rešpekt zaslúžiť?

Všetci chceme byť rešpektovaní. Rešpekt je pre nás mimoriadne dôležitý. Prečo? Podľa logoterapeuta posilňuje našu nezávislosť: „Byť rešpektovaní, rešpektovaní takí, akí sme – to je naša základná potreba.“ Niektorí ľudia si myslia, že rešpekt si musí človek vydupať. Pretože podľa ich názoru rešpekt patrí tým, ktorí majú dostatočne široké lakte na to, aby sa preboxovali čo najviac dopredu.

To je omyl – tvrdí logoterapeut. Christoph Schlick zmýšľa inak: „Rešpekt podľa mňa oveľa viac súvisí s ľudskou dôstojnosťou – beriem druhého takého, aký je, rešpektujem jeho jedinečnosť. A na to má nárok každý: „Rešpekt si človek nemusí zaslúžiť.“

Rešpekt: ako ho chápať

Ale čo je to vlastne rešpekt? Schlick to vystihol: „Brať druhého takého, aký je a nesnažiť sa ho zmeniť.“ Ide pri tom aj o to, aby sme mu prejavili úctu a uznanie – to sú synonymá rešpektu.

3 tipy: ako môže každý z nás prispieť k vzájomnému rešpektu

  1. Držte sa svojich hodnôt – a nesnažte sa meniť druhých

„Problém spočíva v tom, že sa snažíme druhých meniť tak, ako sa to hodí nám,“ hovorí Schlick. To podľa neho nie je správny prístup, keďže rešpekt sa nezačína u druhých, ale u seba samého. Ľahšie prejavíte rešpekt druhým, keď rešpektujete samých seba a svoje vlastné hodnoty. Naučte sa dostatočne rešpektovať a vážiť si samých seba a potom si získate rešpekt a uznanie druhých.

„Keď nebudem k môjmu stravovaniu, zdraviu či môjmu časovému manažmentu pristupovať s rešpektom, prestanú si ma časom vážiť aj iní,“ vraví odborník. Začína sa to maličkosťami a je to aktuálnou témou aj v čase koronakrízy: mám na sebe pri práci z domu tepláky alebo dbám o svoj zovňajšok, hoci ma nikto nevidí?

Partnerstvo je tiež založené na vzájomnom rešpekte. To sa však ľahšie povie ako uplatňuje. „Práve vo vzťahoch konajú ženy často takto: ‚Nasmerujem ho tak, aby bol taký, ako chcem ja‘ – a muži takto: ‚Dúfam, že bude vždy taká, aká bola, keď som sa s ňou zoznámil‘. To nemá s rešpektom nič spoločné, lebo človek môže a musí mať aj právo meniť sa,“ hovorí logoterapeut Schlick.

  1. Rešpekt znamená: stojím si za svojimi hodnotami a otvorene o nich hovorím

To, čo je pre mňa dôležité, by som mal premietať do svojho života tak, aby tomu rozumeli aj iní. „Niektorí vyznávajú svoje hodnoty tajne a navonok sa prezentujú tak, ako by im to bolo jedno,“ hovorí logoterapeut. Ľudia si tak o vás vytvárajú mylnú predstavu a vy potom často čelíte vnútornému konfliktu, keďže konáte v rozpore s vašim hodnotovým presvedčením. Preto sa odteraz snažte aj navonok vystupovať tak, aby to odrážalo vaše vlastné hodnoty.

A to tiež znamená: odvážne i morálne nasledovať svoje ciele, no zároveň nevybočiť z hodnôt, ktoré vyznávam. „To isté platí aj pri tretích stranách, lebo rešpekt funguje iba ak je vzájomný: to, čo chcem, aby mi dávali a vyjadrovali druhí, budem dávať a vyjadrovať aj ja im.“

  1. Vážte si aj prírodu a materiálne hodnoty

Rešpekt sa dá prejavovať nielen voči iným ľuďom, ale aj voči prírode. Takéto vedomie úcty, ocenenia a rešpektu totiž ovplyvňuje nielen ľudí, ale aj prírodu a dokonca i materiálne hodnoty. „Dá sa to docieliť vedome, a pri tom si položiť otázku: v ktorých oblastiach sa mi darí prejavovať úctu voči niekomu alebo niečomu a kde sa mi to zatiaľ nedarí?“

Zamyslime sa napríklad zasa raz poriadne nad témou odpadu. Čo znamená správať sa voči prírode s rešpektom? Vyhadzujem odpadky z okna auta alebo ho spolu s odpadom, ktorý zanechali po sebe iní, odhadzujem do odpadkového koša?

Čo robiť, keď sa ku mne druhí správajú neúctivo?

A tu to máme! Naozaj sa k vám správali neúctivo alebo to len vy tak vnímate? Najlepšie bude spýtať sa vašich kolegov alebo priateľov, ktorí  boli svedkami situácií, v ktorých ste mali pocit, že sa k vám druhí správali bez rešpektu. Ako to vnímajú ostatní? Dajú vám za pravdu?

Ak áno, pravdepodobne sa k vám správali neúctivo a môžete sa o tom v pokoji porozprávať. Schlick radí: „Vyžadujte rešpekt od druhých a jasne povedzte: nie je v poriadku, ako sa ku mne správaš.“

Iné je, keď neúctu pociťujete iba subjektívne. V takom prípade bude najlepšie, keď opäť začnete od seba: „Keď sa sami nemáme radi a nevážime si samých seba, je pre nás ťažké vážiť si a rešpektovať druhých.“ Najskôr si ale položme otázku: uvedomujem si svoju hodnotu a hodnotu druhých?