Menu

Výhody duálneho vzdelávania s dm

dm opäť hľadá mladých, motivovaných ľudí

Home » Inšpirácia » Výhody duálneho vzdelávania s dm - 01.2019

Duálne vzdelávanie je v momentálnom období, kedy jednotlivé firmy aj celý slovenský trh bojuje s nedostatkom kvalifikovanej pracovnej sily veľmi horúcou témou. Spoločnosť dm drogerie markt túto problematiku rieši už od roku 2012 a žiakom, ktorí sa rozhodnú nastúpiť na duálne vzdelávanie, ktoré okrem teórie zahŕňa aj odbornú prax priamo v dm predajniach, ponúka množstvo výhod, ktoré im dokážu nielen výrazne spríjemniť štúdium a odbremeniť finančnú záťaž rodičov, ale aj ponúknuť stabilné pracovné miesto do budúcna.

Tou najväčšou je nepochybne fakt, že študent sa zoznámi s reálnym pracovným prostredím a už počas štúdia získava potrebné praktické skúsenosti, učí sa pracovným návykom, narábaniu s peniazmi, odľahčí peňažnú záťaž rodičov, ktorí by inak museli hradiť náklady na školu z vlastného vrecka a inak sa pozerá na  svoje prvé vlastné zarobené financie. Navyše spoločnosť dm drogerie markt garantuje žiakom pracovnú ponuku a nemusia sa tak báť, že ich prvá cesta povedie na úrad práce, nedokážu sa úspešne zaradiť do kategórie pracujúcich občanov a nerozbehnú sľubnú kariéru.

Podnikové štipendium a ďalšie výhody

Mladí v dm drogerie markt získavajú praktické skúsenosti priamo pod dohľadom kvalifikovaných inštruktorov priamo z prevádzky a absolvujú celý rad firemných, vzdelávacích a rozvojových aktivít, ktoré im pomôžu na ceste za vytúženou kariérou. K dispozícii dostanú potrebné pracovné oblečenie a firma im preplatí náklady spojené s dopravou, stravou aj bývaním. Rodina aj študent tak dokážu ušetriť až okolo 800 eur za školský rok. Nehovoriac o podnikovom štipendiu a gastrokartách vo výške od 3,20 do 3,40 eur za hodinu za účasť na odbornej praxi a ďalších vzdelávacích aktivitách, ktoré sa môžu vyšplhať až do výšky 2600 eur za celý školský rok. Študent má k dispozícii aj ročný kredit ďalších benefitov v hodnote 90 eur, dokopy teda môže ušetriť pomerne slušný balík finančných prostriedkov v celkovej sume až 3 490 €.

Okrem toho získajú žiaci konkurenčnú výhodu oproti študentom, ktorí odborný výcvik počas štúdia neabsolvujú, nedokážu sa tak hneď po dokončení školy plnohodnotne zapojiť do pracovného procesu a po úspešnom absolvovaní maturitnej skúšky sú tak nútení najskôr absolvovať potrebné školenia, aby boli schopní sa stať plnohodnotnými zamestnancami.

Viac informácií nájdete na www.dm-vzdelavanie.sk.

 

Hore
OKViac informácií