Menu

Ženy v mužských povolaniach

Ešte vždy je málo žien v klasických, no lepšie platených „mužských povolaniach".

Home » Život » Ženy v mužských povolaniach - 10.2019

„Každý rok zmaturuje či ukončí štúdium viac žien ako mužov. Napriek tomu mávajú horšie platenú prácu, častejšie pracujú na čiastočný úväzok a zarábajú menej ako muži. Takto to však nesmie  zostať.

Štatistika ukazuje, že táto nerovnováha začína už pri výbere vzdelania. Sociálno-pedagogické školy navštevujú hlavne dievčatá, technické chlapci. Ženy študujú častejšie v oblasti humanitných a prírodných vied a tiež v oblasti umenia, z absolventov techniky je žien len štvrtina. Rovnako je to s remeslami. Ženy si zriedkavo vyberajú oblasti ako hutníctvo, elektrotechnika či automobilová technika. Vinu na tom nesie aj pripisovanie určitých rolí v spoločnosti i v rodine.

„Vedie to k tomu, že dovedna máme príliš málo ženských vzorov,“ vraví Andrea Huemer, vedúca projektu FiT (Ženy v technike a remeslách) v kancelárii služieb pre ženy „Frau & Arbeit“ v Salzburgu. Pracovný trh ešte vždy veľmi stavia na výkonnostnom princípe mužov. Preto rámcové podmienky mnohým ženám skrátka nevyhovujú. Ak sa staráte o malé deti alebo o príbuzných, môžete sa venovať len práci na čiastočný úväzok s patrične regulovaným pracovným časom. Po materskej dovolenke je pre mnoho žien ťažké pracovne sa uplatniť. A vedúce pozície na čiastočný úväzok sú ešte stále ojedinelé. Okrem toho veľa podnikov ešte dlho nebude naklonených tomu, aby zamestnávali viac žien.

Napriek tomu sa každá žena môže činiť aj sama pre seba. Často to totiž viazne na sebadôvere, najmä keď ide o dojednávanie mzdy či možnosti kariérneho rastu. Niekedy je to tým, že ženy sú samy na seba veľmi náročné. „Ženy chcú zväčša vedieť 100 % toho, čo sa požaduje,“ vraví Claudia Weiß z „Frau & Arbeit“. V kancelárii služieb pre ženy majú v tejto súvislosti nasledovnú skúsenosť: Ženy a muži majú rovnaké schopnosti, ženské kolegyne za svojimi mužskými kolegami v ničom nezaostávajú. Presvedčená je o tom i Vera Szalay.

Táto 44-ročná žena pracuje ako rušňovodička pre ÖBB (Rakúske spolkové železnice). Počas vzdelávania bola jednou zo štyroch žien spomedzi 17 študentov. Dnes samostatne jazdí na svojej ?„vlastnej trase“ z Viedne do Payerbachu. V jej práci je dôležitá najmä presnosť, bezpečnosť a spoľahlivosť. „Počas jazdy som sama. To znamená, že musím konať nanajvýš samostatne a byť zodpovedná – a to sa mi páči,“ vraví Viera. „Okrem toho nesmiete znervóznieť. Je jedno, čo sa stane, musíte zachovať pokoj a vedieť okamžite reagovať.“

Nie všetky ženy majú v povolaní také zdravé sebavedomie, ako Viera. Niektoré firmy pritom oceňujú typicky ženské silné stránky, ako je flexibilita, organizačný talent alebo komunikačné schopnosti, dokonca ako druh „dodatočnej kvalifikácie“.

Nepredávať pod cenu

Ženy by si mali stáť i za tým, že chcú dobre zarábať. „Nadišiel čas, aby jasne povedali: Chcem príjem, ktorý mi zabezpečí existenciu, z ktorého dokážem dobre vyžiť, ktorý ma urobí nezávislou od partnera či partnerky a ktorý mi neskôr umožní dôstojný dôchodok,“ hovorí Claudia Weiß.

Tak sú možno niektoré „typicky ženské“ profesijné profily hneď vylúčené. „Žena by sa mala informovať o pracovných možnostiach a nevylúčiť hneď napríklad technické zamestnania,“ odporúča Andrea Huemer. 28-ročná Yamit Yahakobov-Aronbaew je dobrým príkladom. Pred dvomi rokmi založila firmu „SchlüsselEva“, zámočnícku službu pre ženy vo Viedni. Touto službou vyplnila dieru na trhu. „Veľa žien sa cíti bezpečnejšie, keď im dvere bytu otvorí žena,“ vraví mladá podnikateľka. Pre presadenie sa v nejakej mužskej doméne odporúča predovšetkým nepochybovať o sebe. „Nevidím nič, čo by ma malo obmedzovať len preto, že som žena.“

Ženám, ktoré majú takýto postoj a chcú si vytvoriť nové pracovné perspektívy, radí Claudia ako prvý krok, urobiť si test profesných záujmov. Ten často odhalí schopnosti, ktorých si vôbec nie sme vedomé.

A možno bude štatistika o pár rokov vypovedať o náraste počtu automechaničiek, obrábačiek kovov, akustičiek načúvacích nástrojov a informatičiek.

Interview s Gerlinde Hofer, BP Österreich

„Žiadny podnik sa v budúcnosti nedokáže zaobísť bez potenciálu žien“

Od roku 2014 je Gerlinde Hofer ako prvá žena konateľkou spoločnosti BP Österreich (energetický koncern), kde pracuje vyše 35 rokov. V interview prezrádza, ktoré vlastnosti boli na jej kariérnej ceste nevyhnutné, a dáva ženám tipy do pracovného života.

Pani Hofer, čo Vám pomohlo, aby ste šli v oblasti, považovanej skôr za mužskú, vlastnou cestou?

V prvom rade sú dôležité schopnosti a ochota urobiť niekedy aj čosi navyše. Ale i vôľa prijať zmenu, celý život byť otvorená spätnej väzbe a kritike, zachovať si zvedavosť a mať jasnú vôľu niečo dosiahnuť, zohrávajú dôležitú úlohu. Včasné hľadanie a budovanie kontaktov v podniku často takisto vytvára platformu pre dobrú spoluprácu, ktorá je neskôr pri komplexných projektoch nevyhnutná. Ženy bývajú často priveľmi zdržanlivé a nemajú dostatok odvahy – ani ja sama v tom nie som profík. Môžem však len poradiť, aby ste stále mali pred očami svoje ciele a chopili sa vecí so sebadôverou.

Prečo sú podľa Vás ženy v klasických mužských doménach ešte stále nedostatočne zastúpené?

Ženy to veľmi rýchlo dobiehajú, a aj v tzv. mužských povolaniach napredujú. Vo všeobecnosti nemám rada delenie povolaní na ženské a mužské. Hranice sa čím ďalej tým viac strácajú a je to tak dobre. Ženy môžu byť dobré techničky a muži dobrí učitelia v škôlkach. Dôležité je, aby človeka jeho úlohy bavili. Čo človek robí rád, to robí dobre. A ak niečo robí dobre, úspech sa dostaví.

Aké tipy týkajúce sa kariéry máte pre ženy, aby sa etablovali v povolaniach, považovaných skôr za mužské, a aby v nich obsadzovali aj vedúce pozície?

Som si istá, že v budúcnosti uvidíme čoraz viac žien na vedúcich úrovniach – v každom odvetví. Nejestvuje žiadny tajný recept, ako to dosiahnuť. Sebavedomé vystupovanie a nebagatelizovanie svojej šikovnosti rečami sú však faktory, ktoré môžu byť pre potenciálnu kariéru rozhodujúce. A ja vyzývam každú ženu, aby sebavedome od podniku požadovala veci, ktoré jej uľahčia rozhodnúť sa pre kariéru. Žiadny podnik si v budúcnosti nebude môcť dovoliť zaobísť sa bez potenciálu žien. A ak na to podniky neprídu sami, musíme im to objasniť my ženy. Lebo ženy dokážu rovnako veľa ako muži – a naopak. Každý a každá môže byť úspešný/-á v každom odvetví.

Hore
OKViac informácií