Menu

Nebojte sa zosmiešnenia!

Emocionálny a pravý.

Home » Život » Duševné zdravie » Nebojte sa zosmiešnenia! - 05.2018

Ten, kto sa nebojí prejaviť emócie, ten si so svojimi blízkymi vybuduje skutočne úprimný vzťah. Ak neviete, ako na to, inšpirujte sa klaunmi.

Vkaždodennom zhone zvyčajne príliš nepremýšľame na tým, akí sme a akí by sme chceli byť. Zvyčajne sme radi, že život ide v zabehnutých koľajách a máme veci aspoň do určitej miery pod kontrolou. Tým kľúčovým je pre nás rodina, práca a bezpečný domov a naša úloha v nich. Ale čo z toho sme skutočne my a čo je pretvárka?

Dobrá otázka. Každý z nás sa v detstve do určitej miery naučil akceptovať konvencie a spoločenské usporiadanie a plniť očakávania ostatných. O tom píše aj spisovateľ, profesionálny klaun a interpret Klaus Werner-Lobo vo svojej knihe ”Lebe frei und gefä hrlich“ (vo voľnom preklade ”Ži slobodne a nebezpečne“). Nechceme sa zosmiešniť, máme strach ísť pred ostatnými s kožou na trh. Často v každodenných situáciách využívame takmer herecký talent, a to len preto, aby okolie nevycítilo naše skutočné emócie. Keď totiž prejavíme svoje pocity, stávame sa zraniteľnými. Tento ochranný múr, ktorý si mnohí ľudia budujú celé roky, je však občas prekážkou aj v poznávaní seba samého.

Pohľad dovnútra

Hľadanie vlastnej podstaty a vlastných úprimných túžob je často náročné. Rozhodne omnoho náročnejšie ako vzdať sa vlastných túžob a prispôsobiť sa očakávaniam ostatných. Nahliadnuť do
svojho vnútra a prijať svoje nedostatky a chyby si vyžaduje odvahu. Je potrebné prijať pochybnosti o sebe samom a svoje túžby ako súčasť svojej osobnosti a byť voči sebe empatický. Aj chyby a slabosti sú súčasťou našej osobnosti.

Dôvera vo vlastné pocity

Werner-Lobo verí, že ten, kto dokáže prijať samého seba a odhodiť strach zo zosmiešnenia, môže mnoho získať. Najmä veľkú slobodu. Slobodu názoru a postoja. Slobodu, ktorá ostatným vysiela jasný signál: Prijmi ma takého, aký som, so všetkými dobrými aj tienistými stránkami, alebo choď vlastnou cestou. Zahodiť ostych z vlastnej zraniteľnosti a krehkosti je oslobodzujúci pocit. Podľa Wernera-Loba je kľúčom k tejto zmene dôvera vo vlastné pocity, nie nenásytná honba za uznaním.

 

 

Ľudskosť priťahuje ľudskosť

Vyjsť medzi ľudí bez mejkapu a prijať svoje skutočné ja znamená okrem iného byť pre ostatných autentickou. Budú reagovať, akoby stáli pred zrkadlom. Ľudskosť sa vám vráti ľudskosťou a budete svedkami zrodu skutočných pút. Vyrastiete a zároveň to isté umožníte aj ostatným. Nezáleží na tom, odkiaľ pochádzame, kým sme alebo ako dlho sa už poznáme. Stačí sa nebáť ukázať svoje pády a zlyhania a znova vstať. Túto ľudskosť vaši blízki odmenia pochopením. Staňte sa klaunom. Odhoďte strach z vlastného zosmiešnenia. „Klaun je niekto, kto sa zbavil najhorších ľudských obáv: obavy zo zosmiešnenia, zlyhania, straty a nedostatku lásky a uznania,“ píše Werner-Lobo.

Ukážte, čo bolo doteraz skryté

Dospelosť nás učí byť vážnymi a bojovať o uznanie. Klauni si musia pri svojom sebapoznávaní pomôcť pocitom detskej slobody. Musia pochopiť, že všetci sme navzájom prepojení. Už žiadni „tí druhí“. „Tí druhí“ sme aj my sami: priatelia, nepriatelia, všetky bytosti sveta, vesmír, boh, bohyňa. Kto zahodí strach z vlastného zosmiešnenia, pomôže svojou troškou k opätovnému odhaleniu skrytých väzieb medzi nami.

BUCH TIPP Zmeňte svoju myseľ a váš život sa prispôsobí

Ako myslíme, tak konáme a takí sme. Myšlienky ovládajú naše emócie, naše vnímanie sveta a prostredníctvom neho vytvárajú celú našu realitu. A ak sa nám realita nepáči, je len jeden spôsob ako ju zmeniť – tak, že zmeníme svoje myslenie. Autorka Karen Casey si to uvedomila pred 30 rokmi počas jedného z najťažších období svojho života. A výsledok? Zmena taká výrazná, že sa rozhodla venovať z veľkej časti tomu, aby aj iným ľuďom pomohla prostredníctvom zmeny myslenia zmeniť ich život. Jej kniha ponúka dvanásť jednoduchých princípov, ktorých uplatňovanie v bežnom živote zmení náš pohľad na každodenné situácie, spôsob akým v nich reagujeme a umožní nám nájsť hlbší, zmysluplnejší a pokojnejší prístup k životu aj svetu okolo nás.

6 spôsobov ako nájsť v sebe opäť dieťa

Vnútorné dieťa je stále v nás, musíme sa do neho opäť vžiť a nechať ho hrať sa!

Paulo Coelho

„Mali by sme počúvať dieťa, ktoré sme kedysi boli a ktoré stále žije v nás. Toto dieťa chápe čaro momentu.“

  • Spomeňte si na svoje detstvo – kým ste chceli byť? Spomienkami na detstvo dostane vaše vnútorné dieťa viac priestoru.
  • Radujte sa z malých vecí každodenného života: dúha, chvála vašich kolegov, úsmev vášho partnera atď.
  • Ako dieťa ste chceli bežať preteky? Urobte to ako dospelí! Vytvorte si predsavzatia, ktoré ste mali ako dieťa a zaraďte ich do každodenného života. Je to zábava a navyše to robí vaše vnútorné dieťa šťastnejším!
  • Spomeňte si, akú chválu alebo slová by ste chceli počuť ako dieťa, a povedzte to nahlas sami sebe!
  • Skákanie na trampolíne, držanie rovnováhy na kmeni stromu alebo beh za motýľmi – všetko, čo je zábavné a zvyčajne „ako dospelí nikdy nerobíte“, poteší vaše vnútorné dieťa!
  • Starajte sa o seba, počúvajte svoje želania a túžby a milujte samých seba.
Hore
OKViac informácií