Active Beauty
Nové priateľsktvá: Rady odborníčky na vzťahy
Text: Stephanie Lindner, Silke Heuschmann

BFF

Nové priateľsktvá: Rady odborníčky na vzťahy

To, čo deti zvládajú ľavou zadnou na pieskovisku, nie je vždy také jednoduché u dospelých. Priatelia pritom robia človeka šťastným, rozumným a aj zdravým. Odborníčka na priateľstvá radí, ako takéto priateľstvá nadväzovať a prezrádza, ako budovať a prehlbovať vzťahy.

Prečo by sme si mali za každú cenu vytvárať priateľstvá?

  • Priateľov potrebujeme presne ako vzduch, ktorý dýchame, hovorí vo svojej knihe „Ako si nájsť a udržať priateľstvá“ new-yorská profesorka psychológie a odborníčka na priateľstvá Marisa G. Franco.
  • ​U ľudí, ktorí sa majú s kým porozprávať, je menšia pravdepodobnosť ochorenia depresie.
  • Ťažké situácie zvládame lepšie, keď máme niekoho po svojom boku.
  • Naša vlastná sociálna sieť výrazne prispieva k nášmu osobnému šťastiu.
  • Okrem toho nás priateľstvá robia zdravšími a vďaka nim aj dlhšie žijeme. Tento efekt dokonca prevyšuje cvičenie a zdravá výživa!
  • Priatelia a priateľky sú často kompatibilnejší ako partneri, pretože si ich vyberáme bez sexuálneho záujmu. Pri klebetení s kamarátkami jedna téma plynule nadväzuje na druhú, uvoľňuje sa spájajúci hormón oxytocín a priateľstvo sa upevňuje.
  • Priateľstvo posilňuje dôveru a znižuje predsudky. Naša empatia, teda schopnosť vcítiť sa do niekoho, rastie. Zachádza to až tak ďaleko, že svojich dôverníkov vnímame ako predĺženie vlastného ja: Ak nám napríklad kamarátka rozpráva o vzrušujúcom zoskoku s padákom, cítime to, akoby sme tak urobili sami. Naše obzory sa tak rozširujú a náš život sa stáva bohatším.

Nájdite si nových priateľov, takto:

1. tip: Vytvárajte príležitosti na nadväzovanie priateľstiev

Či už ide o malé literárne krúžky, plážový volejbal či krúžok keramiky – takzvaný efekt blízkosti zaručí, že čím častejšie sa stretávate, tým vzniká väčšia pravdepodobnosť, že sa spriatelíte. Preto sú lepšou voľbou pravidelné kurzy ako víkendové podujatia.

2. tip: Stačí sa pozdraviť

Väčšinou neobľubujeme večierky a podujatia, na ktorých sa ľudia navzájom nepoznajú. Človeku hneď zasvieti kontrolka: Útek. Oveľa lepšie je však sa s niekým porozprávať, predstaviť sa a prejaviť záujem o toho druhého.

3. tip: V budovaní priateľstiev buďte aktívni

Urobte to tak, ako Jane Fonda, ak máte záujem o nadviazanie priateľstva, jednoducho buďte aktívni! Väčšina ľudí chápe priateľstvo ako niečo, čo sa jednoducho stane, čo nám pripadá ako niečo úplne „prirodzené“. Prehliadame však pritom skutočnosť, že na to, aby sa dvaja ľudia zblížili, je potrebná aktivita, skutok. Že je potrebné, aby si jeden od druhého vypýtal telefónne číslo, aby niekto sformuloval do slov, viet to, že by s tým druhým chcel mať viac spoločného. Inak sa títo dvaja ľudia, ktorí sú si navzájom v skutočnosti sympatickí, potichu vzdialia, pretože si pomyslia, že tá druhá strana to tak asi nechce.

4. tip: Vnímajte sa pozitívnejšie

Štúdie ukázali, že svoj vplyv na iných hodnotíme oveľa negatívnejšie, než aký v skutočnosti je. Preto je nápomocné, ak si pred stretnutím urobíme v sebe jasno: Ostatní ma majú radi. S takýmto mindsetom je nadväzovanie spoločenských kontaktov oveľa jednoduchšie. Danu Anthony Stinson, profesorka psychológie na Victoria Univerzite to nazýva pojmom „acceptance prophecy“: Keď ľudia očakávajú prijatie, vyžarujú teplo. To má za následok, že ostatní ich prijímajú. Ak naopak očakávajú odmietnutie, správajú sa chladnejšie a prirodzene sa im dostáva menej prijatia.“ Samozrejme, jednoduché to nie je.

5. tip: Prioritizujte priateľstvá

Vo filmoch, knihách a rozhovoroch ide často o romantickú lásku, ide v nich o hľadanie partnera, o zamilovanie, o svadbu. Ale priateľstvá sú pre naše životné šťastie rovnako dôležité. Zmení to jednak náš kalendár a tiež naše postoje. Konkrétne to značí jedno: Aj keď sme v živote narazili na toho pravého alebo pravú, káva s najlepšou kamoškou z kalendára nezmizne.

Udržiavanie priateľstiev: Ako na to?

O priateľstve existuje mnoho múdrych a inšpiratívnych výrokov, napríklad „Buď takou priateľkou, akú by si chcela mať.“ Takéto hlboké rady pomáhajú udržiavať priateľstvá:

1. tip: Pestujte priateľstvo ako vzácny kvet

Namiesto vody a hnojiva sú tu nutné aj pravidelné telefonáty, stretnutia a všímavé otázky, ako sa veci majú – a samozrejme, čo je veľmi dôležité, aj úprimné vypočutie si odpovede.

2. tip: Ukážte aj svoje zraniteľné stránky

Aj keď to vôbec nie je ľahké a zvyčajne chceme tieto stránky skôr skrývať, pomáha to, zdieľať náš smútok, hanbu a neistotu. A práve takéto momenty prehlbujú priateľstvá. Autorka Brenée Brown k tomu hovorí: „Zraniteľnosť je slabosť na jednej strane, no na strane druhej prejav tej najväčšej odvahy, aký existuje.“ Pretože samozrejme, z času na čas môžete zožať aj negatívne reakcie. Začnite opatrne a len s osobou, ktorá je tomu naozaj otvorená.

3. tip: Odmietnutie neberte osobne

Keď sa v živote niečo zmení, napríklad, pretože sa priateľom narodia deti, priateľstvo sa môže skončiť. Je to však dôsledok nových životných okolností a nemá to nič spoločné s tým, že by vás vaši priatelia už nemali viac radi. V takom prípade to znamená: Nechajte to proste tak.

4. tip: Reagujte na potreby

Oveľa lepšie ako tichý ústup je otvorene hovoriť o tom, ktoré z našich potrieb nie sú naplnené. Najlepší spôsob: Postavte sa za seba a otvorene komunikujte, pekne v prvej osobe, čo by ste od priateľa alebo priateľky vo vašom vzťahu práve potrebovali. Pritom sa zdržte obviňovania. Ak je kritika formulovaná konštruktívne, priateľstvo môže dokonca prehĺbiť.

5. tip: Priateľstvo udržiavajú aj malé darčeky

Zistite, ktorý z piatich jazykov lásky najviac funguje u vašich priateľov a priateliek. Ak to zistíte, máte potom na výber zo širokej škály malých milých gest, ktoré napomáhajú udržaniu dobrého priateľstva: Môže to byť napríklad vlastnoručne upečený koláčik, milý odkaz, stráženie detí, ale aj pomoc pri dosahovaní cieľov. Dôležité pri tom je: Neobetovať pri tom sama seba a jasne si vymedziť hranice.

6. tip: Vyjadrujte náklonnosť a ocenenie

V tom, ako svojim priateľom povedať, že vám na nich záleží a ako veľmi ich máte radi, v tom veru dobrí nie ste? Ale práve to vytvára to prepojenie a blízkosť a je nesmierne dôležité, keď sú slová uznania jazykom lásky vášho priateľa.

Tip na knihu:

Vo svojej knihe „Ako si nájsť a udržať priateľstvá“ poskytuje Marisa G. Franco mnoho cenných rád o tom, aké je psychologické pozadie vzťahov a na príkladoch ich aj konkrétne zhmotňuje.