Active Beauty
Baran
Text: Antonia Wemer, Astrologische Beratung: Stefanie Angerer

21. marec – 20. apríl

Baran

Keď sa pre niečo rozhodnete, zvyčajne dlho neváhate. Teraz je však dôležité, aby ste si našli chvíľu aj na prehodnotenie svojich plánov. Od dvadsiateho je vaša túžba po sebaurčení silná. Je pre vás čoraz ťažšie prispôsobiť sa druhým.

Tip pre šťastie:
Vyhnite sa odsudzovaniu a snažte sa byť ochotnejší ku kompromisom.