Active Beauty
Kozorožec
Text: Antonia Wemer, Astrologische Beratung: Stefanie Angerer

22. december – 20. január

Kozorožec

Tento mesiac je ťažké nájsť rovnováhu medzi súkromnými a pracovnými záväzkami. Hovorte otvorene o svojich vnútorných konfliktoch, najmä s rodinou, pomocou správ v prvej osobe. Mali by ste sa však zdržať obviňovania.

Tip pre šťastie:
Zamyslite sa nad tým, čo ste už dosiahli, a prejavte si uznanie a vďačnosť.