Active Beauty

Vyhlásenie o ochrane osobných údajov

My, spoločnosť dm drogerie markt, s. r. o., so sídlom Na pántoch 18, 831 06 Bratislava, IČO: 31 393 781 (ďalej len ,,dm“) ako prevádzkovateľ v zmysle Všeobecného nariadenia o ochrane osobných údajov (ďalej len ,,GDPR“) berieme ochranu Vašich osobných údajov veľmi vážne a dodržiavame zákonné ustanovenia týkajúce sa ochrany osobných údajov.

A. activebeauty.sk a online služby

Nižšie by sme Vás chceli informovať o tom, aké osobné údaje o Vás získavame, keď navštívite našu webovú stránku activebeauty.sk alebo používate naše online služby, a na aké účely tieto údaje používame:

I. Všeobecne o návšteve webových stránok

Osobné údaje používateľov našich webových stránok získavame a používame v zásade len vtedy, pokiaľ je to nevyhnutné pre sprístupnenie funkčnej webovej stránky ako aj našich obsahov a služieb. K získavaniu a používaniu osobných údajov našich používateľov dochádza pravidelne len na základe zmluvy uzatvorenej s používateľom alebo po predchádzajúcom súhlase používateľa. Výnimka z uvedeného pravidla platí iba v tých prípadoch, kedy vyžiadanie súhlasu nie je z objektívnych dôvodov možné alebo spracúvanie osobných údajov dovoľujú iné zákonné predpisy.

II. Prístupnosť webových stránok a vytváranie protokolových súborov (log files)

Pri každom vyvolaní našich webových stránok zaznamená náš systém automatizované údaje a informácie počítačového systému vyvolávajúceho počítača.
Zaznamenávajú sa pritom nasledovné údaje:

 • request (názov požadovaného súboru) (napr. www.activebeauty.sk/impressum)
 • typ/verzia prehliadača
 • jazyk prehliadača (napr.: slovenčina)
 • použitý operačný systém (napr.: Windows 10)
 • vnútorné rozlíšenie okna prehliadača
 • rozlíšenie obrazovky
 • aktivácia Java script
 • zapnutie/vypnutie Java
 • zapnutie/vypnutie súborov cookies
 • sýtosť farieb
 • referrer URL (predtým navštívená stránka)
 • IP adresa (anonymizovaná)
 • čas prístupu
 • kliknutia
 • obsah formulárov
 • príp. obsah formulárov (pri políčkach s voľným textom, napr. meno a heslo, sa prenáša len informácia ,,vyplnené“ alebo ,,nevyplnené“).Údaje sa uložia v protokolových súboroch („log files“) nášho systému. Vyhodnotenia týchto log files-záznamov v anonymizovanej forme slúžia na rýchlejšie vyhľadanie chýb a ich čo najskoršie odstránenie. Okrem toho môžeme vďaka nim riadiť kapacity serveru a neustále zlepšovať našu ponuku. IP adresy používame výlučne vo výnimočných prípadoch na účely detekcie a analýzy prípadného zneužívania. V tomto spočíva náš oprávnený záujem na spracúvaní osobných údajov podľa čl. 6 ods. 1 písm. f) GDPR, ktorý súčasne tvorí aj právny základ spracúvania osobných údajov. V tejto súvislosti nie sú osobné údaje vyhodnocované na marketingové účely.
Údaje uložené v log files sú automaticky vymazané najneskôr po 30 dňoch.

III. Používanie súborov cookies

Naše webové stránky používajú na viacerých miestach takzvané cookies. Cookies sú malé textové súbory, ktoré môžu byť umiestnené vo Vašom počítači a môže ich ukladať Váš prehliadač. Tieto dáta nie sú spájané s inými zdrojmi údajov, pokiaľ to neslúži k plneniu s Vami uzavretej zmluvy, ak ste k tomu neudelili výslovný súhlas alebo ak neexistuje oprávnenie zo zákona alebo iný právny základ. Po prístupe používateľa na webovú stránku sa môžu cookies uložiť v prehliadači koncového zariadenia používateľa. Tieto cookies obsahujú charakteristický reťazec znakov, ktorý umožňuje jednoznačnú identifikáciu prehliadača pri opätovnom otvorení webovej stránky.
Niektoré nami používané súbory cookies sú takzvané ,,session cookies“, ktoré sa vymažú, keď ukončíte prehliadanie. Okrem toho poznáme trvalé cookies, vďaka ktorým Vás ako návštevníka opäť spoznáme. Cookies nepoškodzujú Váš počítač a neobsahujú žiadne vírusy.

V súboroch cookies sa ukladajú a spracúvajú nasledovné údaje resp. informácie:

 • redukcia záťaže, životnosť: jedna relácia
 • výber prostredníctvom cookies lišty, životnosť: 1 rok od poslednej návštevy.


Informácie o ďalších súboroch cookies nájdete v kapitole IV. Analytické nástroje.
Okrem toho máte možnosť nastaviť si požadované používanie súborov cookies aj prostredníctvom cookies lišty.
Právny základ spracúvania osobných údajov prostredníctvom cookies je čl. 6 ods. 1 písm. f) GDPR. Používanie cookies nám umožňuje optimalizovať funkčnosť našej webovej stránky activebeauty.sk. Niektoré prvky našej webovej stránky si vyžadujú, aby bolo možné vyvolávajúci prehliadač identifikovať aj po zmene webovej stránky. Z týchto účelov vyplýva aj náš oprávnený záujem na spracúvaní osobných údajov podľa čl. 6 ods. 1 písm. f) GDPR.
Súbory cookies sa ukladajú v koncovom zariadení používateľa a odtiaľ sa prenášajú na našu stránku. Preto máte Vy ako používateľ úplnú kontrolu nad používaním cookies. Zmenou nastavení vo Vašom internetovom prehliadači môžete prenos cookies deaktivovať alebo obmedziť. Už uložené cookies možno kedykoľvek vymazať, pričom tento proces môže prebiehať aj automatizovane. Deaktivácia cookies pre naše internetové stránky môže eventuálne viesť k tomu, že už nebudete môcť v plnom rozsahu využívať všetky funkcionality našej internetovej stránky.

IV. Analytické nástroje

1. Všeobecné ustanovenia

Pomocou nižšie uvedených a nami využívaných technológií sledovania webu („webtracking“) chceme vytvoriť internetové stránky, ktoré budú zodpovedať potrebám našich používateľov a zabezpečiť ich nepretržitú optimalizáciu. Z tohto dôvodu máte tiež možnosť vykonať Vami preferované nastavenie pomocou personalizovaného nastavenia súborov cookies. Okrem toho používame webtracking na účely štatistického vyhodnocovania používania našich webových stránok ako aj na účely optimalizácie našej ponuky pre Vás. Bližšie informácie nájdete nižšie v bode 2. Webová analýza. Marketingové cookies používame, ak ste nám k tomu udelili súhlas. Bližšie informácie nájdete v bode 3. Marketing Cookies.

2. Webová analýza

a) SAS Institute GmbH

Za účelom vytvorenia našich webových stránok zodpovedajúcich potrebám našich zákazníkov používame technológiu spoločnosti SAS Institute GmbH, so sídlom v Heidelbergu. Technológie sledovania webu (web tracking) nám pritom pomáhajú porozumieť, ktoré stránky a ktoré služby sú pre Vás mimoriadne atraktívne, ktoré produkty Vás najviac zaujímajú a taktiež, ktoré ponuky by sme Vám mohli ponúknuť. Za týmto účelom používa SAS v našom mene prostredníctvom Vášho prehliadača dočasné tzv. session cookies. Session cookies nám umožňujú zaznamenať Vašu návštevu na viacerých webových stránkach. Session cookie sa nastavujú opätovne pri každej návšteve a zaniknú po opustení našich webových stránok. Okrem toho SAS používa aj dočasné cookies, ktoré nám pomocou Cookie-ID umožňujú znovu Vás identifikovať ako vracajúceho sa návštevníka našich webových stránok. Tieto dočasné cookies zanikajú po 24 mesiacoch od Vašej poslednej návštevy našich webových stránok.

Získavajú sa nasledovné údaje:

 • Request (názov požadovaného dátového súboru) (napr. www.activebeauty.sk/impressum)
 • typ/verzia prehliadača
 • jazyk prehliadača (napr. slovenčina)
 • názov a trieda koncového zariadenia
 • používaný operačný systém
 • vnútorné rozlíšenie okna prehliadača
 • rozlíšenie obrazovky
 • aktivácia Java script
 • zapnutie/vypnutie Java
 • vypnutie/zapnutie cookies
 • sýtosť farieb
 • objem dát prenášaných v sieti v bytoch a trvanie prenosu v milisekundách medzi prehliadačom klienta a serverom
 • Referrer URL (predtým navštívená stránka)
 • názov poskytovateľa internetových služieb a geografické informácie (krajina, mesto/obec, PSČ, stupeň zemepisnej dĺžky a šírky) k IP adrese (napr.: Nemecko, Karlsruhe, 76133, 49.011799, 8.4267902), pričom samotná IP adresa nebude zaznamenaná
 • čas prístupu
 • kliknutia
 • príp. obsahy formulárov a ostatné údaje vo voľných textových poliach, napr. hľadané pojmy, pri voľných textových poliach vo formulároch, ktoré obsahujú osobné údaje (ako je napr. meno a heslo), sa prenáša iba informácia „vyplnené“ alebo „nevyplnené“.

b) Cookies, právny základ a odvolanie súhlasu

Používajú sa nasledovné cookies týchto poskytovateľov:

 • Last click (posledné kliknutie, na ukončenie relácie, životnosť: jedna relácia) [SAS]
 • Session cookies (dočasné cookies na rozpoznanie relácie, životnosť: jedna relácia) [SAS]
 • Ever-Cookie (na rozpoznanie nového/stáleho zákazníka, životnosť: max. 60 mesiacov) [SAS]


Získavanie a spracúvanie osobných údajov prebieha na základe čl. 6 ods. 1 písm. f) GDPR ako aj na základe čl. 6 ods. 1 písm. b) GDPR. Spracúvanie osobných údajov nám umožňuje optimalizovať funkčnosť našich webových stránok a tiež zlepšovať pre Vás našu ponuku. Náš oprávnený záujem na spracúvaní osobných údajov podľa čl. 6 ods. 1 f) GDPR spočíva v týchto účeloch.
V nastaveniach Vášho prehliadača môžete určiť, či sa cookies môžu používať alebo nie.
Návštevníci našich webových stránok môžu kedykoľvek odmietnuť ukladanie ich pseudonymizovaných osobných údajov, tak aby v budúcnosti už nedochádzalo k ich zaznamenávaniu. Za účelom vylúčenia technológie sledovania webu (webtrackingu) používa doména www.activebeauty.sk cookies. Na základe týchto cookies je vylúčený budúci webtracking prostredníctvom poskytovateľa služieb SAS. Toto odmietnutie ukladania a spracúvania údajov bude platiť pokiaľ cookies nevymažete.
Pre vylúčenie z uchovávania údajov na účely webtrackingu, kliknite, prosím, tu.

3. Marketing

a) Sledovanie konverzií v Google („Google Conversion Tracking“)

Pokiaľ nám v rámci cookie-lišty pri návšteve našich webových stránok udelíte súhlas s používaním marketingových cookies, používame Google Conversion Tracking (sledovanie konverzií). Ide o analytický nástroj poskytovaný spoločnosťou Google Ireland Limited, Dublin, Írsko („Google“). Ak sa na našu webovú stránku dostanete prostredníctvom reklamy Google, Google umiestni do Vášho zariadenia súbor cookie (konverzný cookie), ktorý však neslúži na osobnú identifikáciu. Ak platnosť súboru cookie pri návšteve určitých stránok ešte nevypršala, vieme spolu so spoločnosťou Google rozpoznať, že niekto klikol na reklamu a bol presmerovaný na našu webovú stránku. Každý zákazník služby Google-Ads má pridelené iné súbory cookie. Súbory cookies preto nemožno sledovať prostredníctvom webových stránok zákazníkov služby Google Ads. Informácie získané prostredníctvom konverzných cookies slúžia k vytváraniu štatistík pre zákazníkov služby Google Ads, ktorí sa rozhodli pre využívanie služby Conversion Tracking. My ako zákazníci služby Google-Ads sa týmto spôsobom dozvieme o celkovom počte používateľov, ktorí klikli na reklamu a boli presmerovaní na webovú stránku označenú prostredníctvom Conversion-Tracking-Tag. Nezískavame však žiadne informácie, pomocou ktorých by bolo možné našich používateľov osobne identifikovať. Ďalšie informácie k ochrane osobných údajov v službách Google nájdete na tu.

b) Google Remarketing

Ak nám v rámci cookie-lišty udelíte súhlas s používaním cookies pre marketingové účely, používame technológiu remarketingu (Remarketing Technologie) od spoločnosti Google Ireland Limited, Dublin, Írsko, aby sme mohli používateľov, ktorí už raz navštívili naše webové stránky, opätovne osloviť prostredníctvom záujmovo orientovanej reklamy na stránkach siete partnerov Google. Pomocou súborov cookies môžeme lepšie zanalyzovať Vaše záujmy pri návšteve našich webových stránok a využiť tieto informácie pre relevantnú reklamu na produkt. Týmto spôsobom sa Vám budú zobrazovať reklamy, ktoré zodpovedajú Vašim záujmom, a to nielen vtedy, keď sa budete nachádzať na našich webových stránkach, ale aj pri návšteve webových stránok spoločnosti Google alebo webové stránky v sieti partnerov Google. Pritom sprostredkovávame relevantné údaje spoločnosti Google. Reklama môže obsahovať napr. aj produkty, ktoré ste si predtým prezerali na našich webových stránkach. Ak ste udelili súhlas s prepojením Vašej histórie webového prehliadača a prehliadača aplikácií s Vaším Google účtom spoločnosťou Google a použitím informácií z Vášho Google účtu na personalizovanie reklamy, Google použije tieto údaje na opätovné zacielenie na používateľov naprieč viacerými zariadeniami. V prípade, že ste počas návštevy našich webových stránok prihlásený do služieb Google, využíva Google Vaše osobné údaje spolu s používateľskými údajmi Google na zadefinovanie a vytvorenie zoznamu cieľovej skupiny pre opätovné zacielenie naprieč rôznymi zariadeniami. Za účelom vytvorenia cieľových skupín budú Vaše osobné údaje nachádzajúce sa u spoločnosti Google dočasne prepojené s používateľskými údajmi Google. Bližšie informácie nájdete tu.

c) Facebook Retargeting

Ak nám v rámci cookie-lišty udelíte súhlas s používaním cookies pre marketingové účely, používame „Facebook-Pixel“ od spoločnosti Facebook Ireland Ltd., Írsko („Facebook“). Táto funkcionalita slúži predovšetkým na to, aby používateľom týchto webových stránok bola v rámci návštevy sociálnej siete Facebook (a s ňou prepojenej sociálnej siete Instagram) prezentovaná záujmovo orientovaná reklamu („Reklama“) na Facebooku, Instagrame a v reklamnej sieti Facebook (Audience Network), tzn. aj na iných webových stránkach, ako aj za účelom merania a optimalizácie vplyvu týchto reklám na konverzie. Používame pritom aj funkciu Custom Audience (prispôsobené publikum) založenú na webových stránok Facebooku za účelom zdieľania cieľových skupín so zainteresovanými partnermi. Zdieľajú sa pri tom výlučne mená a veľkosť cieľovej skupiny, aby bolo umožnené zobrazovanie reklám v súlade so záujmami používateľov. V žiadnom prípade nedochádza medzi nami a našimi partnermi k výmene osobných a/alebo štatistických údajov. Za týmto účelom sa na našich webových stránkach nachádza príslušná ikonka Facebooku. Prostredníctvom tejto ikonky sa pri návšteve príslušnej webovej stránky vytvorí priame prepojenie so servermi Facebooku. V rámci tohto procesu sa na server Facebooku prenesie informácia, že ste navštívili túto webovú stránku a ako ste sa na tejto stránke správali. Facebook priradí tieto informácie osobnému používateľskému účtu na Facebooku. Keď navštívite sociálnu sieť Facebook, Instagram alebo stránku partnera siete Facebook Audience Network, môžu sa Vám zobrazovať personalizované a záujmovo orientované reklamy. Medzi Facebookom a nami existujú rôzne vzťahy v oblasti ochrany osobných údajov - v závislosti od konkrétneho účelu spracovania:

 • Facebook Írsko je našim sprostredkovateľom, ktorý spracúva osobné -údaje o udalostiach (tzv. Event-údaje) pre výpočtové a analytické služby.
 • Facebook Írsko a my sme spoločnými prevádzkovateľmi vo vzťahu k spracúvaniu osobných údajov o udalostiach za účelom vytvorenia osloviteľných cieľových skupín, doručovania obchodných a s transakciami súvisiacich správ, a personalizácie funkcií a obsahov ako aj zlepšenia a zabezpečenia facebookových produktov. Dohodu o určení vzájomných povinností pri dodržiavaní GDPR uzatvorenú v tejto súvislosti medzi našou spoločnosťou a spoločnosťou Facebook Írsko nájdete tu. V rámci spoločného spracúvania Vašich osobných údajov sme sa so spoločnosťou Facebook dohodli, že Facebook bude primárne zodpovedný za to, aby Vám poskytol informácie ohľadom spracúvania osobných údajov a aby Vám umožnil vykonávať práva dotknutých osôb, ktoré Vám prináležia v zmysle GDPR. Bližšie informácie o spracúvaní osobných údajov zo strany Facebooku – okrem iného informácií o právnom základe spracúvania osobných údajov a spôsobe, akým môžete uplatniť práva dotknutých osôb nájdete tu.
 • Vo zvyšnej časti sme každý samostatne (naša spoločnosť ako aj Facebook Írsko) zodpovedný za spracúvanie osobných údajov.
 • Bližšie informácie ohľadom získavania a používania osobných údajov zo strany Facebooku ako aj o Vašich právach a možnostiach ochrany Vášho súkromia nájdete vo Vyhlásení o ochrane osobných údajov Facebooku; ktoré je prístupné tu.

d) Integrácia YouTube-videí

Táto webová stránka používa funkciu na vloženie YouTube-videí za účelom zobrazenia a prehratia videí z YouTube (YouTube LLC, San Bruno, CA 94066, USA, dcérska spoločnosť spoločnosti Google Inc., Mountain View, CA 94043, USA, resp. poskytovateľa Google Ireland Limited, Dublin, Írsko). Používame rozšírený spôsob ochrany osobných údajov, ktorý podľa YouTube nezačne ukladať informácie o používateľovi, kým sa video neprehrá. V okamihu, keď sa začne prehrávať vložené video, YouTube použije súbory cookies za účelom zhromažďovania informácií o používateľovom správaní. Tento postup slúži na vytváranie video-štatistík, zlepšovanie užívateľského prostredia a zabránenie prípadného zneužívania. Popri tom prehliadač návštevníka nadviaže pri vyvolaní tejto stránky kontakt so službou DoubleClick. Pokiaľ ste prihlásený do služby YouTube, môžu byť tieto informácie priradené aj k Vášmu používateľskému účtu. Tomu je možné zabrániť tak, že sa pred spustením YouTube-videa odhlásite. Ďalšie informácie ohľadom získavania a používania Vašich osobných údajov zo strany YouTube nájdete v Pokynoch k ochrane osobných údajov na www.youtube.com. Ďalšie informácie k ochrane osobných údajov na YouTube nájdete vo Vyhlásení o ochrane osobných údajov poskytovateľa na https://policies.google.com/privacy?hl=SK&gl=SK.
Nezávisle od prehratia vloženého videa sa pri návšteve tejto webovej stránky vytvorí prepojenie na služby DoubleClick v sieti Google, čo môže bez nášho vplyvu spustiť ďalšie procesy spracúvania osobných údajov. Služba DoubleClick je spoluzodpovedná za to, že používateľ dostane „na mieru šitú“ reklamu.
Nemáme vedomosť a ani žiaden vplyv na následné možné získavanie a spracúvanie Vašich osobných údajov zo strany YouTube. Bližšie informácie k službe DoubleClick a k používaniu súborov cookies zo strany Google môžete nájsť vo Vyhlásení o ochrane osobných údajov spoločnosti Google na https://policies.google.com/privacy?hl=SK&gl=SK.

e) Cookies, právny základ a odvolanie súhlasu

Súbory cookies nastavujú nasledovní poskytovatelia služieb:

 • Conversion cookies (za účelom sledovania konverzie („Conversion Tracking“), životnosť: 1 relácia, 1 rok) [Google, DoubleClick]
 • Targeting cookies (cielené cookies, životnosť: relácia, 1 rok, 2 roky) [Google, DoubleClick, Facebook]


Právnym základom pre spracúvanie osobných údajov v súvislosti s integráciou videí je náš oprávnený záujem podľa článku 6 ods. 1 písm. f) GDPR, spočívajúci v našej snahe prezentovať náš obsah používateľom digitálne a čo možno najatraktívnejšie.
Conversion Tracking (sledovanie konverzií) od Google, Remarketing od Google ako aj Retargeting od Facebooku sú založené na Vašom súhlase v zmysle článku 6 ods. 1 písm. a) GDPR. Tento súhlas môžete kedykoľvek s účinnosťou do budúcnosti odvolať tým, že kliknete na nasledujúce možnosti odvolania súhlasu:
Pre deaktiváciu všetkých súborov cookies na marketingové účely používaných dm (Conversion Tracking od Google, Remarketing od Google, Retargeting od Facebooku a DoubleClick od Google) musíte postupovať nasledovne:

Pre dokončenie odvolania súhlasu kliknite prosím tu.

Tu nájdete doplňujúce možnosti odvolania súhlasov:

 • Vaše preferencie ohľadom súborov cookies a sledovania si môžete nastaviť sami v predmetných nastaveniach vo Vašom prehliadači.
 • Prostredníctvom stránky https://optout.aboutads.info/?c=2&lang=EN môžete získať prístup k mechanizmu, ktorý Vám umožní rozhodnúť, ktorá z uvedených spoločností môže vo Vašom prehliadači používať súbory cookies a iné technológie za účelom personalizácie a analýzy.
 • Informácie a možnosti deaktivovania reklamy na Google, resp. YouTube nájdete tu. Za týmto účelom však musíte byť prihlásený na Google.
 • Používatelia môžu okrem toho deaktivovať Google Reklamy úplne alebo čiastočne tu.
 • Funkciu Facebook Retargeting je možné taktiež deaktivovať. Informácie a možnosti deaktivácie na Facebooku nájdete pod funkciou Retargeting „Custom Audiences“; ktorá je k dispozícií tu. Za týmto účelom však musíte byť prihlásený na Facebooku.

V. Výherné súťaže

1. Opis a rozsah spracúvania osobných údajov

Pokiaľ sa zúčastníte niektorej z našich výherných súťaží, získavame Vaše osobné údaje ako napr. Vaše oslovenie, Vaše meno a priezvisko, email ako aj Vašu adresu a pod.
Prostredníctvom súťažného formulára ako aj mimo neho (v online priestore alebo offline -v printových médiách) Vám ponúkame, aby ste sa zúčastnili našich výherných súťaží. V zásade Vám výhry doručujeme sami. Vo výnimočných prípadoch, ak to nie je vzhľadom na povahu výhry možné, napr. z dôvodu potreby priameho kontaktu s našim partnerom výhernej hry alebo z dôvodu, že balík by nemal byť ohrozený ďalšími dopravnými cestami, poskytujeme Vaše osobné údaje nášmu aktuálnemu spolupracujúcemu partnerovi. Tieto informácie sú však uvedené pri predmetnej výhernej súťaží. Ďalšie informácie sú priložené k samotným výherným súťažiam.

2. Právny základ a výmaz

Osobné údaje poskytnuté v rámci účasti vo výhernej súťaži používame výlučne na účely zabezpečenia priebehu hry. Právnym základom pre spracúvanie osobných údajov v súvislosti s výhernou súťažou je článok 6 ods. 1 písm. b) GDPR. Vaše osobné údaje budú najneskôr po 12 mesiacov od žrebovania vymazané, ak by nebol pri samotnej súťaži uvedený dlhší dátum alebo ak by dlhšiu dobu uchovávania osobných údajov nevyžadoval osobitný právny predpis. Právnym základom pre poskytovanie osobných údajov aktuálnym spolupracujúcim partnerom je článok 6 ods. 1 písm. b) GDPR.

VI. Ostatné služby

1. Opis a rozsah spracúvania osobných údajov

Z webovej stránky activebeauty.sk môžete kedykoľvek prejsť aj na naše ostatné webové stránky (napr. www.mojadm.sk a pod.).
Upozorňujeme však týmto na ďalšie dostupné právne informácie ako napr. podmienky ochrany osobných údajov, podmienky používania atď.

2. Právny základ a spracúvanie osobných údajov

Získavanie a spracúvanie osobných údajov sa uskutočňuje na základe článku 6 ods. 1 písm. f) GDPR. Vaše vyššie uvedené osobné údaje potrebujeme za účelom sprístupňovania obsahov iných internetových stránok; inak Vám nevieme zabezpečiť ich funkcionalitu. V tomto spočíva aj náš oprávnený záujem na spracúvaní osobných údajov v zmysle čl .6 ods 1 písm. f) GDPR.

VII. SOCIÁLNE MÉDIÁ

1. Facebook, Instagram, YouTube

Na webovej stránke activebeauty nájde používateľ aj odkazy na služby sociálnych médií ako Facebook, Instagram a YouTube. Odkazy na webové stránky jednotlivých sociálnych médií spozná používateľ podľa loga príslušnej spoločnosti. V prípade, ak používateľ klikne na niektorý odkaz, objaví sa webová stránka dm, prípadne activebeauty na tej ktorej sociálnej sieti. Po kliknutí na odkaz do služby sociálnych médií sa vytvorí spojenie so serverom služby sociálnych médií. Týmto spôsobom získa server poskytovateľa sociálnych sietí informácie, že užívateľ navštívil webovú stránku dm, prípadne activebeauty. Okrem toho sa poskytovateľovi sociálnych sietí prenášajú aj ďalšie osobné údaje, ako napr. webová adresa, na ktorej sa tento aktivovaný odkaz nachádza, dátum a čas načítania webovej stránky, príp. aktivovania odkazu, informácie o použitom prehliadači , použitý operačný systém ako aj IP-adresa.

Ak ste v čase aktivácie odkazu už prihlásení do príslušnej služby sociálnych médií, poskytovateľ služby sociálnych médií môže zo sprostredkovaných údajov zistiť vaše používateľské meno a prípadne aj vaše skutočné meno a tieto informácie priradiť k vášmu osobnému používateľskému účtu v službe sociálnych médií. Túto možnosť priradenia k vášmu osobnému používateľskému účtu môžete vylúčiť, ak sa vopred odhlásite zo svojho používateľského účtu.

Servery služieb sociálnych médií sa nachádzajú v USA a ďalších krajinách mimo Európskej únie. Preto môže údaje spracovávať poskytovateľ služby sociálnych médií aj v krajinách mimo Európskej únie. Upozorňujeme vás na to, že spoločnosti v týchto krajinách podliehajú predpisom o ochrane údajov, ktorý vo všeobecnosti nechráni osobné údaje v rovnakom rozsahu, ako je to v členských štátoch Európskej únie.

Upozorňujeme vás, že nemáme žiadny vplyv na rozsah, typ a účel spracúvania údajov poskytovateľom služby sociálnych médií. Podrobnejšie informácie o použití Vašich osobných údajov službami sociálnych médií integrovanými na webovej stránke dm, resp. activebeauty nájdete vo vyhláseniach k ochrane údajov príslušných služieb sociálnych médií.

Pokyny k ochrane osobných údajov týkajúcich sa služieb sociálnych médií nájdete tu:
Facebook: https://www.facebook.com/policy.php
Instagram: https://help.instagram.com/519522125107875
Youtube: https://www.google.sk/intl/sk/policies/privacy/

VIII. Bezpečný prenos dát

Vaše osobné údaje sa u nás prenášajú bezpečne vďaka šifrovaniu. Používame na to kódovací systém TLS. Naše webové stránky a ostatné systémy zabezpečujeme pomocou technických a organizačných opatrení proti strate, zničeniu, prístupu, zmene alebo spracúvaniu Vašich dát nepovolanou osobou.

IX. Kategórie príjemcov, prenos do tretích krajín

V zásade Vaše údaje neprenášame tretím osobám, pokiaľ k tomu nie sme zo zákona povinní (napr. v prípade vyzvania zo strany orgánov činných v trestnom konaní) alebo to nie je potrebné na vykonanie obchodných procesov, alebo v rámci zmluvy o spracúvaní osobných údajov (sprostredkovateľskej zmluvy). Týmito tretími osobami sú napr. poskytovatelia zásielkových služieb, poskytovatelia platobných služieb, poskytovatelia služieb tovarového hospodárstva, poskytovatelia služieb v oblasti vybavovania objednávok, webhostingu, komunikačné agentúry, externé call centrá alebo aj poskytovatelia IT služieb. Vo všetkých prípadoch striktne dodržiavame zákonné nariadenia.
V takýchto prípadoch môžu byť osobné údaje prenášané aj do iných krajín, v ktorých majú vyššie vymenovaní zmluvní partneri napr. svoje sídla, resp. tam spracúvajú údaje. Sú to v prvom rade štáty Európskeho hospodárskeho priestoru (EHP) a ojedinele aj štáty mimo EHP. Tieto krajiny majú pravdepodobne iné predpisy na ochranu osobných údajov, ktoré poskytujú nižší stupeň ochrany ako tie v rámci EÚ. Toto môže mať za následok, že Vaše osobné údaje môžu byť spracúvané úradmi na kontrolné a monitorovacie účely, pravdepodobne bez možnosti právnej nápravy. Pre prípad, že osobné údaje sú spracúvané mimo EÚ a neexistuje žiadne rozhodnutie Európskej komisie o primeranosti, implementujeme vhodné bezpečnostné opatrenia vrátanie uzatvárania štandardných doložiek o ochrane osobných údajov.
Text štandardných zmluvných doložiek o ochrane údajov vydaných Komisiou môžete nájsť na webovej stránke Európskej komisie; ktorá je k dispozícií tu.

B. Práva dotknutej osoby a zodpovedná osoba

1. Práva dotknutej osoby

a) Všeobecné
Máte právo na informácie o spracúvaní osobných údajov, ktoré sa Vás týkajú, právo na prenosnosť údajov, príp. aj právo na vymazanie, opravu, obmedzenie spracúvania a právo namietať proti spracúvaniu osobných údajov, ako aj právo podať sťažnosti dozornému orgánu. Kontaktné údaje na príslušný dozorný orgán v Slovenskej republike sú:

Úrad na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky
Hraničná 12
820 07 Bratislava 27
Slovenská republika
Telefón: +421 /2 3231 3214
E-mail: statny.dozor@pdp.gov.sk
Všetky práva (s výnimkou práva podať sťažnosť) je potrebné uplatniť u dm. Podrobnejšie informácie získate od našej zodpovednej osoby.


b) Osobitné pokyny k právu namietať podľa čl. 21 GDPR
Ako dotknutá osoba máte právo kedykoľvek namietať z dôvodov týkajúcich sa Vašej konkrétnej situácie proti spracúvaniu Vašich osobných údajov, ktoré je vykonávané na základe článku 6 ods. 1 písm. f) GDPR (spracúvanie osobných údajov na účely oprávnených záujmov), vrátane namietania proti profilovaniu založenému na tomto právnom základe (čl. 4 ods. 4 GDPR).
Akonáhle ste namietli spracúvanie Vašich osobných údajov, tieto už nebudeme ďalej spracúvať. To neplatí v prípade, keď vieme preukázať nevyhnutné oprávnené dôvody pre spracúvanie osobných údajov, ktoré prevažujú nad Vašimi záujmami, právami a slobodami, alebo spracúvanie slúži na preukazovanie, uplatňovanie alebo obhajovanie právnych nárokov.
V prípade uplatnenia práva namietať proti spracúvaniu Vašich osobných údajov na účely priameho marketingu (na základe čl. 6 ods. 1 písm. f) GDPR), spracúvanie osobných údajov bude bez ďalšieho skúmania okamžite zastavené. Rovnako to platí aj pre profilovanie a ktoré sa uskutočňuje v súvislosti s takýmto priamym marketingom


c) Otázky
Otázky týkajúce sa informácie o osobných údajoch a ich vymazaní ako aj odhlásenie z reklám nám môžete zaslať prostredníctvom nasledovných formulárov:
kliknite tu.

2. Zodpovedná osoba

V prípade otázok týkajúcich sa ochrany údajov alebo Vašich osobných údajoch v dm sa môžete obrátiť na našu zodpovednú osobu:

e-mailom: ochranaudajov@mojadm.sk

alebo poštou:
dm drogerie markt, s. r. o.
Ochrana osobných údajov
Na pántoch 18
831 06 Bratislava


Stav k: 22.03.2021