Active Beauty
Daddy Cool: 4 dôvody, prečo sú otcovia pre deti tak dôležití
Text: Anita Freistetter

Otecko je najlepší!

Daddy Cool: 4 dôvody, prečo sú otcovia pre deti tak dôležití

Otec zohráva v živote dieťaťa viac dôležitých rolí: je to partner na rozhovor, je ten, čo dieťaťu načúva, je vzorom, je tým, kto dodáva dieťaťu odvahu a ten, kto ho vždy uteší.
„Hurá, naše bábätko je na svete!“ Radosť novopečených rodičov je prenáramná. Už je tu, malý zázrak a zároveň obrovitánske šťastie, o ktoré sa treba starať, opatrovať a kŕmiť ho. Avšak nielen to. Aby z dieťaťa vyrástla zdravá a silná osobnosť je dôležité, aby sme ho zahŕňali láskou, pozornosťou a aby sme ho chránili. Zatiaľ čo v minulosti bola celá starostlivosť ako aj bežný deň potomstva v réžii matky, v posledných rokoch sa toho hlavne vďaka otcovskému voľnu ako aj otcovskej dovolenke veľa zmenilo. Otcom sa takto umožní tráviť čas so svojimi deťmi bezprostredne po narodení, umožní sa im byť tam pre nich a starať sa o nich.

Rodinná poradkyňa, Claudia Grafl z organizácie ichwirsiefamily vie, že otcovia to dokážu rovnako dobre ako matky. „Keď ocinovia učinia rozhodnutie prevziať za dieťa 100 percentnú zodpovednosť, nie sú v žiadnom prípade o nič horší ako maminy.“ Podľa odborníčky je zásadné hlavne to, aby sa otec intenzívne angažoval už od začiatku.

Budovanie sebaúcty – záruka silnej osobnosti dieťaťa

Aby ste si vybudovali dobrý a zdravý vzťah s dieťaťom je dôležité, aby ste boli autentickí a aby ste neskrývali emócie. „Pre otcov je to niekedy ťažké, nakoľko na zvládnutie tejto role majú z minulosti len málo vzorov,“ hovorí Grafl. Špeciálne pre syna je veľké plus, keď mu ide otec príkladom svojím vlastným správaním, hlavne tým, že neskrýva pocity a dáva ich najavo. Ak sa deti od svojich otcov naučia, že pocity ako strach, žiaľ a zlosť sú rovnako ako radosť tiež súčasťou života a netreba ich skrývať, majú skvelý základ na rozvíjanie vlastného zdravého a silného pocitu voči samým sebe – sebaúcty. „Keď sa napríklad otec doťahuje a zápasí so synom, učí ho a ukazuje mu cestu, ako nakladať s mužskou energiou,“ vysvetľuje rodinná poradkyňa a pedagogička. Naproti tomu dcéra si nacvičí, ako sa brániť a nedovoliť iným prekročiť sebou stanovené hranice.

Poskytovať deťom oporu a otcovsky ich podporovať

Pri rozhovoroch otcovia často presvedčia svojím racionálnym prístupom: „Nemajú sklony reagovať emocionálne a dokážu preto s dieťaťom lepšie vychádzať a nadviazať s ním dialóg,“ hovorí odborníčka. Vďaka svojim skúsenostiam dokážu deti podporiť a umožniť im nájsť svoju vlastnú cestu a to práve tým, že ich naučia načúvať iným.

Najdôležitejšie hodnoty odkomunikujte detským spôsobom


„To, čo odovzdávam svojmu dieťaťu do života, by nemalo byť o rodových roliach, malo by to závisieť od toho, aké hodnoty vyznávam, čo od života očakávam a aké sú moje záujmy,“ vysvetľuje Claudia Graflová. Deťom prospieva, keď s nimi robíte to, čo sami oceňujete. „Len tak si vybudujete s deťmi úspešný vzťah“.

Aby mohol partner prevziať zodpovednosť, musí mama poskytnúť pre vybudovanie tohto vzťahu otca a dieťaťa dostatočný priestor. „Najlepšie je, ak mamina dopraje obom stranám čas na to, aby sa navzájom zžili. Môže trvať hodinu, deň alebo aj víkend, kým sa na seba dokážu správne nastaviť. Pretože otcovstvo sa dá zvládnuť len vtedy, ak máte s dieťaťom vybudovaný vzťah,“ hovorí expertka.

Rozpoznať potreby detí

Pracovné stretnutia či vlastné záujmy niekedy otcovi znemožňujú, aby sa dieťaťu venoval intenzívne. „V takomto prípade je dôrazné nie úplne v poriadku. Ak sa nedokážete dieťaťu venovať na 100 % a myšlienkami ste inde, mali by ste to ale aj jasne komunikovať. Muži často ľahšie pomenúvajú svoje vlastné túžby a priania a lepšie sa o ich realizáciu zasadzujú. Preto sú vzorom pre svoje dcéry ako aj svojich synov.“ Deti sa tak lepšie učia precítiť to, čo naozaj chcú a tiež sa učia brať veci vážne.