Active Beauty
Obľúbené dieťa: psychologička vysvetľuje, ako správne riešiť túto tabu tému

Mýtus rovnakého prístupu

Obľúbené dieťa: psychologička vysvetľuje, ako správne riešiť túto tabu tému

Ideálna mama alebo otec majú radi všetky deti rovnako. Pocity však často hovoria niečo iné. Rodinná psychologička vysvetľuje, ako rodičia môžu (a mali by) riešiť otázku obľúbeného dieťaťa.

Patricia Zaccarini je klinická psychologička a psychologička zdravia a vedie Centrum pedagogickej psychológie vo Viedni.

Obľúbené dieťa: Hovoríme s psychologičkou o veľkom tabu

Len málo rodičov vedome uprednostňuje jedno zo svojich detí. Určité podmienky však môžu viesť k tomu, že sa jednému potomkovi venuje viac pozornosti ako jeho súrodencom. Či už ide o komplikovaný pôrod, chorobu alebo postihnutie, alebo jednoducho o skutočnosť, že ste dieťaťu povahovo veľmi podobní, a preto k nemu cítite osobitnú blízkosť. Mnohí rodičia zároveň s týmito pocitmi bojujú. Rozprávali sme sa s rodinnou psychologičkou Patriciou Zaccarini.

1. Pani Zaccarini, musia mať rodičia výčitky svedomia, ak majú obľúbené dieťa?

"Je úplne normálne, že rodičia pociťujú väčšiu príťažlivosť k jednému dieťaťu, čo sa môže časom meniť. Vždy je potrebné vyvažovať, aby sa každému dieťaťu venovalo rovnaké množstvo pozornosti. Každé dieťa má inú povahu a potreby, a preto si vyžaduje individuálnu pozornosť. Okrem toho sú súrodenci zvyčajne v rôznych štádiách vývoja. Celkovo je však dôležité, aby rodičia prejavovali svojim deťom náklonnosť - spôsobom, ktorý zohľadňuje všetkých súrodencov rovnako."

2. Čo robiť, ak sa dieťa cíti zanedbávané?

"Rodičia by mali otvorene hovoriť o svojich pocitoch, napríklad so svojím partnerom, aby sa neustále zamýšľali nad vlastnými myšlienkami a činmi. Mohli by ste sa uistiť, že každý deň prežívate pozitívne chvíle so všetkými svojimi deťmi: Rýchle objatie alebo objatie medzi rečou - nemusí to byť veľký časový záväzok. Mohli by ste tiež zaviesť malé láskyplné rituály s každým dieťaťom pred spaním, napríklad spoločné premýšľanie o tom, čo sa vám zdalo skvelé."

3. Ako môžu rodičia reagovať na obvinenie: "Máš ma oveľa menej rád!"?

"Je dôležité vyjadriť pochopenie pre pocity dieťaťa a neodmietnuť výrok ako nepravdivý. Rodičia by tiež mali vysvetliť správanie, ktoré je vnímané ako nerovné, spôsobom, ktorý je priateľský k dieťaťu. Napríklad malý brat dnes potrebuje veľa pozornosti, pretože sa pohádal s kamarátom v škôlke a ešte nepozná správne riešenia ako jeho starší brat. A samozrejme je užitočné vyrovnať rozdelenie pozornosti v inom čase."

4. Aké dôsledky môže mať uprednostňovanie dieťaťa?

"Obľúbené dieťa môže mať pocity viny voči svojim súrodencom a neskôr bude musieť znášať ich závisť a hnev kvôli určitej rivalite. Znevýhodnené dieťa môže trpieť nízkym sebavedomím a negatívnym vnímaním seba samého, môže si vyvinúť pocity strachu, hanby alebo osamelosti. Štúdie ukázali, že deti si často uvedomujú, že rodičia s nimi zaobchádzajú inak ako s ich súrodencami. Vo väčšine prípadov to však nevnímajú ako nespravodlivé, ale vysvetľujú to napríklad vekovým rozdielom. Veľmi teda záleží na tom, ako si deti interpretujú správanie svojich rodičov."