Active Beauty
Ryby

20. február – 20. marec

Ryby

Tento mesiac sa do popredia dostávajú rodinné záležitosti. Vyrovnávanie sa s rodinou, z ktorej pochádzate, by mohlo vrhnúť nové svetlo na vaše súčasné vzorce správania. Veľmi prospešné sú aj objasňujúce rozhovory.

Tip pre šťastie:
Veďte si denník. Ak svoje myšlienky a emócie prenesiete na papier, ľahšie si uvedomíte súvislosti.