Menu

Ako bio potraviny menia svet

Potraviny vyrobené bez chémie. Pozitívny vplyv na ekobilanciu a životné prostredie.

Home » Inšpirácia » Ako bio potraviny menia svet - 07.2019

Čoraz viac ľudí kladie dôraz na to, čo skonzumuje. Vyhľadávajú potraviny vyrobené bez chémie. To má pozitívny vplyv na ekobilanciu a životné prostredie – a tým pádom na všetky organizmy.

Často sa hovorí: „Si to, čo ješ“. To znamená, že potraviny, ktoré každý deň konzumujeme, priamo ovplyvňujú náš osobný pocit pohody a zdravie. Ten, kto chce byť výkonný, musí zásobiť svoj organizmus dostatkom energie a živín. Pre silný imunitný systém majú dôležitú úlohu vitamíny a minerálne látky. A dokonca aj pre psychickú pohodu potrebujete zdravé telo.

To znamená, že by sme si mali uvedomovať, čo každý deň skonzumujeme. Potraviny, ktoré sa vyrábajú udržateľným spôsobom, teda bez chémie, umelých hnojív alebo syntetických prísad v ekologickom poľnohospodárstve, môžu prispieť k zdravej výžive. Už pri pestovaní sa kladie dôraz na to, čo sa po zbere úrody dostane do regálov a v konečnom dôsledku na stôl každého jednotlivca.

Stále viac ľudí uznáva tieto princípy. Podľa aktuálnej štúdie spoločnosti Marketagent.com je pre takmer 70 % všetkých konzumentov dôležité, či sa spoločnosť, v ktorej nakupujú, angažuje vo veciach udržateľnosti. Lifestyle of Health and Sustainability, nazývaný LOHAS, je už dávno viac než len určitým trendom. Zastupuje uznávanie sociálnych aspektov, zdravia, životného prostredia a udržateľného životného štýlu, ktorý necharakterizuje zrieknutie sa, ale uvedomelá konzumácia. Pretože s rešpektom pred potravinami vzrástol rešpekt aj pred ich ekologickou výrobou, a s ním aj uznanie a význam producentov, ktorí sa z presvedčenia upísali tomuto druhu poľnohospodárstva.

A tak už nikoho neprekvapí, že v regáloch a nákupných vozíkoch nájde čoraz viac produktov v bio kvalite. Pri týchto produktoch ide predovšetkým o vylúčenie génovej technológie a chemických prostriedkov na ochranu rastlín, ako aj zavádzanie chovu zvierat s dobrými životnými podmienkami.

Najmä chov je pre spotrebiteľov dôležitým aspektom. Pre vyše 78 % sú dobré životné podmienky zvierat jedným z troch najdôležitejších kritérií pri nákupe potravín. Ide pritom o chov s dobrými životnými podmienkami a biologicky dopestované krmivo bez obsahu antibiotík a hormónov a bez použitia génových technológií. Pretože kvalita mäsa priamo závisí od toho, ako sa so zvieratami zaobchádza.

To isté platí aj pre všetky ostatné poľnohospodárske výrobky: Ten, kto kladie vysoké nároky na výrobky, je ochotný oceniť aj prácu – tým, že zaplatí o niečo viac. Čoraz viac ľudí sa zaujíma o pôvod potravín a dáva pozor aj na obaly, ktoré by mali byť ekologické a praktické.

Pri nákupe sledujú nielen ekologickú výrobu šetriacu zdroje, ale aj zloženie. Aj fair trade sa stal viac než len prázdnou frázou. Veď okrem certifikácie výrobkov ide najmä o človeka, ktorý ich vyrába a ktorý musí zo svoje práce vedieť vyžiť.

 

Certifikáty a deklarácie

Aj my v dm si vysoko ceníme bio výrobky so všetkou prácou a kvalitou, ktorá sa za nimi skrýva. Z toho dôvodu sme uviedli na trh značku dmBio, ktorá predstavuje výberové potraviny pod jedným spoločným názvom. Výhoda pre konzumenta je jasná: Ak kupuje dmBio produkty, vždy vie, čo dostane – prísne kontrolované, vysokokvalitné výrobky v dobrej cene.

Zárukou toho sú bio certifikáty „Demeter“ a „Naturland“, ktoré už získali mnohé výberové potraviny. Okrem bio kompetencie stojí pri dmBio na prvom mieste pôžitok. K dispozícii je mnoho inovatívnych výrobkov, ktoré vás lákajú na experimentovanie v kuchyni a držia krok s novými trendmi. Pretože dobrá výživa je pestrá a dynamická, a také sú aj dmBio produkty.

Spoločnosť dm spolupracuje logicky len s takými výrobcami, ktorí kladú rovnaké požiadavky na svoje výrobky a pracujú ekologicky. Konzument sa vie vo svete bio výrobkov často len ťažko zorientovať, a preto majú dmBio produkty už na obale informácie o pôvode a pečať o aspekte udržateľnosti.

Vysoká kvalita za prijateľnú cenu

Štúdia spoločnosti Marketagent síce preukázala, že konzumenti sú v zásade ochotní zaplatiť za vysokokvalitné, udržateľné bio produkty o takmer 11 % viac, napriek tomu však nechcú skončiť s úplne prázdnou peňaženkou a cenia si dobrý pomer ceny a kvality. Práve tu sa vypláca úzka a priama spolupráca spoločnosti dm so svojimi výrobcami. Vďaka veľkému dopytu vie ponúknuť mnoho dmBio produktov za výhodné ceny v nezmenenej vysokej kvalite. Pre zákazníkov to znamená predovšetkým, že si budú môcť dovoliť potraviny v najvyššej kvalite, čo spĺňa podľa štúdie spoločnosti Marketagent.com hlavnú požiadavku konzumentov bio výrobkov. Stanú sa tak dostupnými pre viac ľudí, čo bola od začiatku jedna z vízií dmBio.

Naša každodenná konzumácia závisí od mnohých faktorov a má preukázateľný vplyv na naše životné prostredie. Vyrába sa to, čo sa kupuje, a tak záleží vlastne na konzumentovi, ako sa bude vyvíjať náš ekosystém. Ak budeme žiť v súlade s prírodou, budeme ju aj chrániť a starať sa o ňu. Ak budeme kupovať bio výrobky, farmári ich budú môcť naďalej vyrábať a do pôdy sa dostane stále menej chemických látok. To sa zas priamo odrazí na kvalite potravín a tým aj na zdraví a pohode človeka. Je to pekný kolobeh, však? Aj vy sa môžete stať kedykoľvek jeho súčasťou, napríklad už pri najbližšom nákupe.

Nakupovať ekologicky, ale správne

BIO: Výrobky s označením bio boli preukázateľne biologicky vyrobené.

VEGÁNSKE: Všetky potraviny a výživové doplnky, ktoré sú označené ako vegánske, neobsahujú žiadne živočíšne zložky.

BEZLEPKOVÉ: Špeciálne potraviny pre ľudí s alergiou na lepok majú na obale označenie „bezlepkové“.

Najdôležitejšie certifikáty v rámci dmBio:

Demeter: Združenie Demeter zastupuje od 20. rokov minulého storočia biodynamické poľnohospodárstvo, ktoré sa vyznačuje jednotnou koncepciou. Pri takzvanom obehovom hospodárstve ide o spolupôsobenie pôdy, rastlín, živočíchov a človeka. Jeho cieľom je žiť a vyrábať v súlade s prírodou.

Naturland: Medzinárodné združenie ekologického poľnohospodárstva zastupuje sociálne, férové a udržateľné hospodárenie na celom svete. Stredobodom pozornosti je jednotná koncepcia zameraná na jednej strane na zaistenie a zachovanie pôdy, vzduchu a vody a na druhej strane na ochranu spotrebiteľa.

Hore
OKViac informácií