Active Beauty
Ako nabrať v každodennom živote „ženskú silu“

Ako nabrať v každodennom živote „ženskú silu“

V práci, vo vzťahu alebo ako single, s dieťaťom alebo bez: ženy potrebujú byť silné a priebojné nielen vo svetový deň žien. Ako to dosiahnuť?  5 tipov na viac sebaurčenia a ženskej sily v každodennom živote.

Či už sa to týka volebného práva alebo možnosti pracovať a zarábať si sama na seba: za slobodu v rôznorodých oblastiach života, ktoré dnes vnímame ako samozrejmosť, museli v minulosti bojovať mnohé múdre a silné ženy. Najvyšší čas na viac ženskej sily do všedných dní! Pretože veľa skvelých žien ešte aj dnes pochybuje o svojich schopnostiach. Na mnohé ženy je neustále vyvíjaný tlak zvonku  – kľúčové slovo „mom shaming“, je normálne hanbiť sa za to, že si žena vyberie za svoje hlavné povolanie materstvo? Spoločnosť postupne nastavila na ženy také očakávania, že sú prakticky vo väčšine prípadov predprogramované fungovať pod psychickým tlakom.

Čo vlastne „ženská sila“ znamená?

Tento pojem je, zdá sa, vo feministickom kontexte prakticky všadeprítomný. Čo teda presne „ženská sila“ znamená? Opýtali sme sa zakladateliek ženského portálu s názvom Ženská doména (frauendomaene.at), Sophie Rendlovej a Hanny Zachovej: „ženská sila pre nás znamená posilnenie ženského sebaurčenia, prostredníctvom trvalých zmien v štruktúrach našej spoločnosti, a síce politických ako aj právnych.

Pojem nechápu len ako individuálnu výzvu konať, ale skôr ako celospoločenský mandát: „každý z nás by sa mal usilovať o vytvorenie spoločnosti založenej na pilieroch rodovej rovnoprávnosti a solidarity.“

Portál prispieva svojim hlasom k zviditeľneniu žien v spoločnosti: v súčasnosti databáza odborníčok zo všetkých oblastí činností zahŕňa zhruba 950 záznamov. Od roku 2019 funguje táto databáza online a je voľne prístupná a bezplatná, pričom sa do nej môže registrovať na základe svojich odborných znalostí každá žena.

Sila ženy v každodennom živote: 5 rád, ako prelomiť nastavené štruktúry

Aké úžasné by bolo, keby v budúcnosti všetky ženy preskákali životom rozhodnejšie a sebavedomejšie? A tak by každý z nás  mohol prispieť k tomu, aby za z dlhodobého hľadiska v spoločnosti postavenie žien nadobro zmenilo.

Objaviť svoje záujmy a silné stránky

Mnohé ženy sa majú tendenciu ponižovať alebo sa porovnávať s domnele šikovnejšími a lepšími ženami. Niet sa čo čudovať, mnohé z nás sa takýmto spôsobom socializujú. Dôsledkom je: silné stránky, prednosti a ich talent zostávajú nepovšimnuté. Pochybnosti o sebe proste treba zahodiť za hlavu!

Skúmajte a zistite – prípadne aj za pomoci kouča – čo radi robíte alebo v čom vynikáte a choďte za tým. Počúvajte pri tom svoj vnútorný hlas. Pretože keď si stojíte za tým, čo vám ide a čo ovládate, rastie vám sebavedomie, môžete nadväzovať kontakty s ľuďmi podobného zmýšľania – a podnietiť tak aj iné ženy, aby nabrali odvahu. Presne podľa motta „silné ženy povzbudzujú iné ženy“.

Ísť si vlastnou, ženskou cestou

Aj úspešné a sebavedomé ženy niekedy narazia na obmedzenia: pretože mnohé štruktúry vznikli pre ľudí bez akejkoľvek povinnosti prebrať za ne zodpovednosť. Vitajte vo svete žien a samo živiteliek. Na kariérnom rebríčku pre nich akosi neostalo miesto. Ako s tým bojovať? Nie prispôsobovaním, hovorí odbornička:

„Jedným východiskom môže byť nabrať sebavedomie a povedať si, že predsa nie je úlohou samotnej ženy, aby sa takto nastaveným štruktúram prispôsobila. Až príliš často sa od žien žiada, aby si na ceste za úspechom osvojovali mužské správanie a spôsoby, majú v spoločnosti vystupovať ako úspešnejšie, statočnejšie a silnejšie.“ Alebo pracovať 60 hodín a viac. Zakladateľka portálu pre ženy na uvedené radí, aby sa týmto modelom ženy nedali zneistiť a išli si vlastnou cestou.

Upozorniť na nerovnosť vo výhradne mužských diskusných paneloch

Míting  znie vzrušujúco, no k okrúhlemu stolu sú nakoniec prizvaní len muži? Ešte stále existujú tzv. výhradne mužské diskusné panely, z ktorých sú ženy systematicky vylučované –  niekedy možno aj neúmyselne. Tento obraz teda ku konceptu silnej ženy neprispieva, práve naopak. Ako uvedomelé ženy tomu môžeme čeliť napríklad tak, že na rodovú nerovnosť pred organizátormi nahlas poukážeme.

Dôležitým krokom k dosiahnutiu rodovej rovnosti a rovnakých príležitostí pre obe pohlavia je zviditeľnenie nás žien samotných, hovoria zakladateľky portálu pre ženy, ktoré sa touto platformou upísali práve takejto reprezentácií. Takže nielen v týchto konkrétnych oblastiach, ale aj v riadiacich orgánoch stále chýba rôznorodosť  a rovnoprávnosť.

Diskutovať s mužmi o sexizme

Na dosiahnutie spravodlivej a rovnoprávnej spoločnosti potrebujeme ľudí, ktorí ťahajú spolu za jeden koniec. Takže tiež mužov. Platformu už uznala aj OSN – jej členky sa pokúšajú spolu s vyslankyňou dobrej vôle Emmou Watsonovou prostredníctvom kampane „HeforShe“ mobilizovať za podporu rodovej rovnosti aj mužov.

Ako tak urobiť aj v každodennom živote? Napríklad tak, že sa nevyhýbame feministickým diskusiám. Hovorte so svojim partnerom o mzdových rozdieloch a vždy a znovu: poukazujte na rodovú nerovnosť.

K tomu tiež patrí nezostať ticho, keď niekto utrúsi do éteru sexistický vtip, aj keby to zrovna bolo pre vás pohodlnejšie.

Solidarita a rovnaké názory zbližujú

Či už ste členkami facebookovej skupiny alebo spolku: existuje kopec ženských sietí, podporujúcich rôzne záujmy a obory, kde sa ženy môžu kontaktovať a vymieňať si navzájom názory a poznatky.

Ale tiež, keď nie ste (ešte) členkou takejto ženskej siete: v každodennom živote môžeme vždy bezvýhradne prejavovať solidaritu voči ostatným a navzájom sa podporovať. Je mnoho situácií, keď aj malé gestá môžu mať veľký vplyv a keď sa spojíme, dosiahneme v tejto oblasti úspechov určite viac, či už vo všedný deň alebo v kancelárií. Pre zakladateľky portálu Rendlovú a Zachovú by socializovanie sa na sieťach nemalo slúžiť na získanie akýchsi individuálnych úspechov, naopak, malo by poslúžiť na to, aby sa úspešnejšou stala každá žena: „našim cieľom je spoločný pokrok.“