Active Beauty
Hovoriť je zlato

Prelomte svoje mlčanie

Hovoriť je zlato

Keď ide o veľa, často nám dochádzajú slová. Avšak práve vtedy by sme sa mali ozvať. Kto to dokáže, bude žiť slobodnejšie a úprimnejšie.

 

Manžel zatajujúci neveru. Zamestnanec, ktorý zo strachu pred nadriadeným nepriznáva, že je v práci nespokojný. Neporiadnik, ktorý sa hanbí za svoje zvyky a preto nie je schopný nadväzovať intímne vzťahy. Je veľa dôvodov, pre ktoré pred ostatnými niečo tajíme.

Niekedy sú to len nepodstatné maličkosti, ktoré zostávajú nevyslovené. Občas však ide o ťažké bremená, ktoré na nás potajme doliehajú celé roky či desaťročia. Mnohé z nich majú schopnosť ukrajovať nám z radosti zo života. A to všetko len preto, že nie sme schopní vyjsť s pravdou von.

Mlčanie je príčinou mnohých problémov

Dôsledky takéhoto správania sa často dotýkajú širokého okruhu ľudí. Nedostatok komunikácie má negatívny vplyv aj na vzťahy s našimi blízkymi. S partnermi, rodičmi, deťmi, súrodencami, kolegami či priateľmi. Keď ľudia spolu nekomunikujú, odcudzia sa. Ak svojim blízkym zamlčíte niečo dôležité, môžete si byť istí, že sa následne nebudú správať tak, ako by ste si želali.

Komunikácia nám pomáha lepšie si uvedomiť dané skutočnosti a pozrieť sa na ne z inej perspektívy. Kto mlčí, vzďaľuje sa sebe samému a páli mosty k svojim blízkym.

K mlčaniu nás často vedie hanba, pýcha alebo strach. Máme strach z reakcie ostatných alebo z toho, že niečo alebo niekoho stratíme. Takýto strach môže byť veľmi vyčerpávajúci. Dokáže nás paralyzovať. Ale aj výhovorky, úteky a utajovanie stoja veľa energie.

Uwe Böschemeyer, psychoterapeutka a riaditeľka Inštitútu logoterapie

„Reč je vyjadrením duše a mysle. Je obrazom nášho vzťahu k sebe i k ostatným.“

Ťažkosti s pravdivosťou

Ľudia, ktorí sú nevyrovnaní, nie sú k sebe úprimní a nevyjadrujú svoje pocity, sú často pod tlakom, napätí, nespokojní a nešťastní. Alebo, ako hovorí pani Böschemeyer: majú ťažkosti s pravdivosťou. „Pravdivosť je súlad medzi tým, čo si myslíme, čo hovoríme a čo konáme,“ píše psychoterapeutka.

To znamená: Schopnosť povedať alebo urobiť niečo, čo nám robí ťažkosti a môže mať následky. Nedať priestor strachu. Potrebnú odvahu má každý z nás v sebe, len ju musíme znovu objaviť. Takéto objavenie nastáva napríklad vtedy, keď si človek prizná, že v jeho vzťahu je nedostatok úprimnosti. Alebo že nič neposilní vzťah tak ako dôvera.

Odvahu v sebe nájde aj ten, kto pochopí, čo je v hre. Alebo že ten druhý si možno zaslúži dozvedieť sa pravdu. V takýchto situáciách pomôže vcítiť sa do situácie toho druhého: Čo by ste na jeho mieste očakávali? Mlčanie? Alebo celú pravdu?

Zostrenie zmyslov

Ak chceme vyjsť na svetlo sveta s niečím nevypovedaným, musíme sa spoločne ponoriť do hodnotného dialógu. Musí to byť viac než rozhovor medzi dvoma ľuďmi. Posúvanie hraníc. „Partneri vzájomne vyjadria veci, nad ktorými doposiaľ nepremýšľali, nepociťovali ich alebo o nich nehovorili. Rozširujú si obzory myšlienok a pocitov,“ vysvetľuje Böschemeyer.

Len keď sa otvoríte novým emóciám a hodnotám, môžete zažiť oslobodzujúci rozhovor. V tejto situácii je potrebné uvedomiť si zložitosť vlastnej duše: to, čo povieme alebo vyjadríme, je vždy len zlomkom toho, čo sa v nás skutočne odohráva. Aby ste takýto rozhovor zvládli, musíte byť pripravení na mnohé. Na to, že budete nútení naslúchať samým sebe. Ale aj na to, že reakciu toho druhého si nestačí len vypočuť, ale aj akceptovať.

Jedno je totiž jasné: keď sa odhodláte vyjsť s pravdou von, môže to v danom okamihu vyvolať aj negatívnu reakciu. Z dlhodobého hľadiska však vaša otvorenosť pomôže daný vzťah udržiavať a rozvíjať.

Slobodne hovoriť, slobodne žiť

„Ten, kto v sebe dusí niečo dôležité, riskuje stratu blízkej osoby, vlastnej vnútornej slobody, kvality svojho života a života ostatných. A naopak, kto sa odhodlá vystúpiť z tieňa mlčania, môže začať žiť slobodnejšie, sebavedomejšie, lepšie, píše Böschemeyer.

Tento stav sa možno nedostaví ihneď, ale nebojte sa. Príde. Najmä vtedy, keď náš blízky v prvej chvíli reaguje inak ako sme očakávali. V situáciách, kedy nám záleží na odpustení. „Odpustenie a zmierenie sú možné len vtedy, keď je všetkým jasné, komu a ako bolo ublížené,“ hovorí terapeutka. Aj z tohoto dôvodu počúva pani Böschemeyer v rozhovoroch so svojimi klientmi veľmi často túto vetu: „Prečo si mi to nepovedal skôr?“

3 kroky k úspešnému rozhovoru

1. Ticho
Pripravte sa na rozhovor na tichom mieste, kde vašu dušu nebude nič rozptyľovať. „Potláčané myšlienky a pocity sa znovu vyderú na povrch,“ hovorí Böschemeyer. V tichu dokážete lepšie vnímať svoju intuíciu a nájsť tie správne slová.

2. Uvedomenie
Priznanie pravdy môže u vašich blízkych v prvom momente vyvolať neželanú reakciu. To však neznamená, že tým stratíte ich náklonnosť alebo lásku. Naopak: Úprimnosť vzťahy často prehlbuje.

3. Ochota
Ten, kto ukáže snahu o úprimnosť, nechá toho druhého vyrozprávať, kladie mu otázky a naslúcha mu, dokáže pochopiť aj jeho odlišný názor. A táto empatia je základom pri hľadaní riešenia.

Zhrnutie: Prečo sa oplatí o tom hovoriť

1. Nevyslovené tajomstvá môžu negatívne ovplyvniť kvalitu vášho života – niekedy aj na celé desaťročia.
2. Ten, kto so svojím okolím nekomunikuje, sa vzďaľuje nielen svojím blízkym, ale aj sebe samému.
3. Strach, výhovorky a vyhýbanie nás oberajú o energiu, sú namáhavé a obmedzujú nás.
4. Ten, kto nie je úprimný sám k sebe, je pod neustálym tlakom, je nespokojný a nešťastný.
5. Keď prelomíte mlčanie, začnete sa cítiť inak. Slobodnejšie a sebavedomejšie.
6. Odpustenie a zmierenie sú možné len vtedy, keď sa úprimne porozprávate o spôsobenej krivde.