Menu

Ako v prírode nájsť seba samého

Stať sa uvedomelým voči sebe samému.

Home » Život » Ako v prírode nájsť seba samého - 07.2019

Človek je len malou časťou úžasného ekosystému. Ak si dokážeme uvedomiť samých seba, môžeme vyriešiť mnoho každodenných problémov.

Na jar pozorovať klíčenie prvých pukov, v lete sa schladiť v jazere alebo na jeseň vyšliapať strmý vrchol nejakého kopca: je veľa zážitkov, ktoré nás vnútorne spájajú s prírodou. Ale aj drobné veci každodenného života nám pripomínajú, že sme hlboko spätí so svetom a že sme súčasťou jeho kolobehu. Napríklad, keď zjete čerstvú zeleninu alebo sa napijete vody, ktorá bola voľakedy morom, potom oblakom a nakoniec dažďom, ktorý stekal po skalách a pritom absorboval minerály. „Príroda nie je niečo mimo nás – je v nás a je s nami prepojená na najhlbšej úrovni“, píšu Jennie Appel a Dirk Grosser vo svojej knihe „Sila prírody“ (originál „Kraftsstoff Natur“).

Všetko v rovnováhe

 

O tom, že sme súčasťou tvorstva, sa môžeme každý deň presvedčiť na vlastné oči 20 000-krát. Toľkokrát sa človek totiž nadýchne a vydýchne. A nielen pri dýchaní je nevedome neustále v spojení so svetom, ktorý ho obklopuje. Vzduch, ktorý ho drží pri živote, produkuje ekosystém. Všetky stromy, kvety a dokonca aj riasy v mori sa živia prostredníctvom fotosyntézy, vďaka ktorej vzniká životne dôležitý kyslík pre cicavce. Zvieratá zas kypria pôdu a rozdeľujú semená, aby sme mali aj naďalej lesy. A v moriach má každá súčasť ekosystému špeciálne úlohy na jeho zachovanie. „Všetko spolu pôsobí – a život je možný len ako celok. Dýchame, pretože stromy a moria dýchajú“, píšu Appel a Grosser.

Odcudzenie sa od prírody

Aj pohľad do dejín ukazuje, že ľudstvo žilo takmer vždy vo veľmi úzkom kontakte s prírodou. Len odnedávna sa postupne zamieňa prirodzený spôsob života za stále väčšie pohodlie. Veľké plochy lesov sú dnes vyklčované, lúky sú zaliate betónom a čoraz viac ľudí žije v mestách. Príroda sa vzdialila z každodenného života, svoj čas trávime v klimatizovaných priestoroch, nakupujeme v supermarketoch a nočnú oblohu zakrývajú svetelné reklamy. Môže to vyvolať dojem, že už nie sme spojení so svetom. „Vzďaľujeme sa od prírody – aj od vlastného charakteru – a strácame vzťah k všetkému pravému. Ale len to pravé nás môže trvalo živiť a vnútorne rozvíjať“, varujú autori knihy.

Aj odborník na prírodu Klaus Rafenstein zistil, že moderný spôsob života zabíja úzky vzťah k prírode – a tým aj vzťah k sebe samému. „Žijeme v umelom svete, pracujeme pri neónovom svetle a v zatienených kanceláriách. V našom každodennom živote sme príliš ovplyvňovaní a stratili sme osobný záujem o rozhodovanie.“

Rozvíjať sa v prírode

Rafenstein je presvedčený, že mnohým ľuďom by prospelo, keby sa znovu spojili s prírodou a takpovediac sa uzemnili. „V prírode je veľa cvičení na oživenie vlastnej intuície.“ Les, lúky a príroda všeobecne, sú ideálnym prostredím na rozvoj. „Pod holým nebom sme otvorenejší voči novým impulzom, rozšíri sa naše zorné pole a naučíme sa vnímať svet z iného uhla pohľadu. Odbúra sa stres, zvýši sa pozornosť, kreativita a inovatívne myslenie sa môžu voľne rozvíjať“, vysvetľuje Rafenstein.

Výnimočné na prírode je, že je zástancom života, je neúmyselná a autentická. Pomáha to pri rozhodovaní, očakávaných zmenách, vytyčovaní cieľov, pri vnútorných alebo medziľudských konfliktoch, pomôže veci objasniť a zabezpečí pokoj. Kto hľadá riešenia vonku, získa podľa Rafensteina výhody neutrálneho, slobodného a nezištného konania. „Príroda odzrkadľuje vnútorné poryvy a procesy. Vnútorný hlas sa prederie na povrch a človek zistí, ako by mal vlastne žiť.“

Vo voľnej prírode zbystríme všetky zmysly

Aký dopad môže mať pobyt v prírode? V knihe „Sila prírody“ je uvedené jednoduché cvičenie, ktoré už mnohí ľudia intuitívne vyskúšali: Pri strese, zhone alebo vnútornom nepokoji si nájdete tiché miesto na čerstvom vzduchu. Keď vám slnko svieti na tvár, vlasy rozvieva vietor a vtáčiky štebocú, začnite automaticky zhlboka vdychovať a vydychovať vzduch, uvoľníte sa a vaše zmysly sa zbystria. „Ak začneme naozaj vnímať svet, objavíme aj v zdanlivo drobných veciach skutočné zázraky. A čím viac budeme obdivovať tieto zázraky, tým otvorenejšia bude naša duša“, píšu autori. Alebo inak povedané: Kto prírode otvorí svoje zmysly, automaticky obohatí svoj život.

»Tak veľa vecí v nás môže vyvolať údiv a vnútorne sa nás dotknúť, ak sa znovu naučíme dívať sa na svet otvoreným srdcom« Citát z knihy „Sila prírody“

Viedenský odborník na ekonomiku Klaus Rafenstein je trénerom s certifikátom ICF, absolvoval mnoho seminárov na tému príroda a vlastné skúsenosti a popri zamestnaní pracuje ako tréner života v prírode.

3 cvičenia do prírody

Klaus Rafenstein kombinuje techniky koučovania s prírodnými prvkami. Často pracuje so symbolmi a rituálmi.

  1. Určenie umiestnenia
    Na lesnú pôdu položíte kruh alebo ho do nej vyryjete. Konáre, kamene, kúsky dreva, listy alebo korene predstavujú pritom pocity, osoby, zamestnanie – súčasný život. Tréner vám potom pomôže objaviť zdroje a silné stránky. Na základe toho vytvoríte na lesnej pôde nový obraz – tentokrát to bude vytýčený cieľ.
  2. Biografická práca
    Nejaký strom symbolizuje vaše vlastné narodenie. Nejaké iné miesto predstavuje koniec života. Z tohto miesta sa prostredníctvom imaginárnej časovej osi obzriete za svojím životom a pouvažujete: Čo by ste poradili svojmu mladšiemu JA?
  3. Pomôcka pri rozhodovaní
    Stojíte pred nejakým kopcom, pravá a ľavá strana za ním predstavujú dve možnosti, ktoré máte v súčasnom živote na výber. Postupne idete k obom cieľovým bodom a dávate pozor na to, aký impulz to pri ich dosiahnutí vyvolá.

Stretnutie s prírodou

 

V knihe „Sila prírody. Objavte svoje korene, nájdite pokoj, zažite rast“ (originál: „Kraftstoff. Natur. Wurzeln entdecken, Ruhe finden, Wachstum erleben“ vydavateľstvo GU) odporúčajú autori okrem iného tieto cvičenia:

Posilnenie sebaúcty

Veľakrát je jednoduchšie objaviť krásu a jedinečnosť v nejakej krajine než v sebe samotnom. Ten, kto sa vedome zamyslí nad rozmanitosťou prírody, a pritom porozmýšľa, akoby sa mohol sám na nej podieľať, priblíži sa svojím vlastným silným stránkam a sebaúcte.

Byť sám sebou

Kedysi bolo životne dôležité, načúvať zvukom vo voľnej prírode. Môže to pomôcť aj dnes. Ak sa dôkladnejšie započúvame, staneme sa pozornejšími a na chvíľu sa sústredíme len na jednu situáciu.

Trénovanie neoblomnosti

Postavte sa rovno a vedome k nejakému stromu. Ako sám zdoláte životné búrky? Toto cvičenie vám pomôže načerpať životnú energiu.

Hore
OKViac informácií