Menu

Ako ženy objavia svoje sexuálne ja

Ženám často padne zaťažko, zobrať si pri sexe to, čo potrebujú.

Home » Život » Ako ženy objavia svoje sexuálne ja - 05.2019

Polonahé ženy vidno na reklamných plagátoch, v časopisoch, videách a na sociálnych sieťach. Keď sa prizriete bližšie, dospejete  k pocitu, že pri sexe ide predovšetkým o to, čo sa páči mužovi. A žena, tá je tu na to, aby plnila jeho želania. Ale čo so ženskými potrebami? Z historického hľadiska bola ženská rozkoš dlho potláčaná. „V minulosti nebola vášnivá žena akceptovaná alebo spoločensky uznávaná – a často je to tak ešte aj dnes,“ píše viedenská sexuálna poradkyňa Nicole Sillerová vo svojej knihe „Finde deine Lust“ (Objav svoju túžbu). Jej pohľad je, že na jednej strane je medzičasom veľmi vítané, aby sa ženy ukazovali ako vášnivé. Na druhej strane by sa však nemali priveľmi prestať kontrolovať.

Nerovnosť medzi mužom a ženou

Dôvody pre prítomnosť mužskej sexuality sú komplexné. Jedným z nich by mohlo byť, že dnešná spoločnosť je ešte vždy ovplyvňovaná patriarchálne. „Ešte stále existuje medzi mužmi a ženami veľa nerovností, sexualita to len veľmi špecificky ukazuje,“ vysvetľuje sexuálna pedagogička Bettina Weidingerová. Keď sú ženy spoločensky a sexuálne utláčané, obmedzuje ich to v slobode a ľudskom bytí. Každý vníma sexuálne pocity inak. Ženám sa však často subtílne sprostredkúva, aký by ich sex mal byť.

Weidingerová však nechce, aby bola jej kritika chápaná ako namierená proti mužom, ale ako apel na spoločnosť. Je presvedčená, že základ nešťastia spočíva v samotnom postoji spoločnosti. Ten od začiatku nevytvoril žiadnu rovnováhu medzi pohlaviami. „Tým nie je limitovaná len ženská sexualita, ale aj mužská – len iným spôsobom. Ani jednej strane to neprospieva.“

Nesprávny postoj nadobúdame zavčasu

Pre vysvetlenie tohto vyjadrenia musíme začať v detstve. Odmalička chlapcov učíme, že pri zaobchádzaní s dievčatami musia byť citlivejší. Dievčatá sa majú naopak, snažiť byť silné. „Pramení to z nesprávneho predpokladu, že dievčatá sú vo svojej sexualite neisté, a chlapci sebaistí,“ vraví Weidingerová. Pritom všetci ľudia, nezávisle od pohlavia, prichádzajú na svet s rovnakými predpokladmi.

Dievčatám sa ale od narodenia vštepuje, že sexualita je niečo mužské. Hovorí sa im, že to po prvýkrát „jednoducho bolí“. „Keď je náš základný postoj taký, že v dievčatách je niečo úbohé, niečo z obete a že ich musíme pred chlapcami ochraňovať, tak potom to urobí niečo aj s ich sexuálnym vývojom,“ tvrdí Weidingerová. Podobne to platí aj pre chlapcov. „Ako má dospievajúci muž rozvíjať sebavedomú sexuálnu žiadostivosť, keď sa mu subtílne sprostredkúva, že táto žiadostivosť má v sebe niečo, čo má tendenciu k násiliu?“

Primálo sebavedomia

Ženám ale aj mužom často v dôsledku toho chýba sexuálne sebavedomie. Patrí k tomu aj porozumenie signálom vlastného tela. Schopnosť pocítiť vzrušenie sa u mnohých ľudí vôbec nemusí vyvinúť. Lebo telesné vzrušenie je predovšetkým v detstve často tabuizované, aj keď ho ľudia dokážu cítiť od narodenia. „Keď sa dieťa nemôže dotýkať tam dole, tak potom sa v priebehu života nevyvinie ani nič ďalšie,“ kritizuje Weidingerová.

Neskôr v dospelosti, síce veľa žien túži po intenzívnejšom vzrušení, ale nezvládnu tento pocit precítiť naplno tak, ako by bolo možné. Alebo klasika – mnoho žien sa pri sexe nedokáže uvoľniť. Sú si veľmi neisté v tom, ako formovať svoju sexualitu. Možno je to spôsobené aj tým, že často vyrastajú so zákazom prejavovať svoju ženskosť. Vo svojej poradenskej činnosti Weidingerová často počúva vety ako: „Naučila som sa nekrútiť zadkom, lebo je to obscénne.“ Deti sa vo všeobecnosti smeli len zriedkavo voľne prejavovať, vyčíta Weidingerová. Všetky tieto faktory sa neskôr odrazia v sexuálnom správaní. „Veľmi veľa žien nepodriaďuje svoje telo formovaniu svojej vášne – naučili sa potichu udržať.“

Viac pozitívneho egoizmu

Preto sexuálna pedagogička radí ženám viac pozitívneho egoizmu pri sexe s partnerom. „V ideálnom prípade je to tak, že každý dbá pri sexe na to, aby si prišiel na chuť. To sa má samozrejme udiať s rešpektom pred druhou osobou a jej vzrušením.“ Nejde o to, aby ste tomu druhému poskytovali službu, ale o to, aby aj žena mala rovnaký zážitok. Emocionálne vyrovnaní ľudia robia rešpektujúcim spôsobom to, čo im robí dobre. A nie to, čo iní od nich očakávajú. Pre ženy je to však často veľmi ťažké.

Vyplývajú z toho mnohé mylné zhodnotenia, ako napríklad: „nie som dosť pekná“ alebo „nemôžem ukázať svoje vzrušenie“. Niektoré ženy sa pri sexe cítia aj zneužité či využité. Ale čím neistejší je človek, jedno či muž alebo žena, tým skôr pozerá (on alebo ona) na to, ako to pociťuje tá druhá osoba. Pritom je v poriadku, dokonca sa odporúča, dbať pri sexe predovšetkým na vlastné uspokojenie. Ženy smú a majú sa zamerať na vlastnú túžbu. „Vezmem si niečo od druhej osoby, nie v násilnom význame, ale vo vášnivom význame vzájomného chcenia,“ opisuje Weidingerová. „Tým, že to obaja robia pre seba, to bude výnimočné, a len potom sa to môže zdvojnásobiť.“

Dotýkajte sa vlastného tela

Woman hands embracing a man back

 

Čo radí sexuálna pedagogička ženám, aby mali slobodnejší sexuálny život? V podstate celkom elementárne veci. Najdôležitejšie je brať vlastné telo vážne aj pri téme sex. To sa môže každá žena jednoducho naučiť tým, že sa bude dotýkať svojej nahej pokožky, najmä na prsiach a v lone. „Nie je to rozkaz na sebauspokojovanie, ale na to, aby ste týmito dotykmi svojmu telu ukázali, že je to poriadku,“ vysvetľuje Weidingerová. Vytvorenie základu erotiky a zmyselnosti si pýta činy. Pretože dôvody, prečo nefunguje vzrušenie alebo uvoľnenie, sú uložené v tele. A tým aj trochu automatizované.

Odborníčka často radí ženám, ktoré k nej prichádzajú do poradne, aby ušetrili polovicu času na líčenie a namiesto toho ten čas využili na masírovanie genitálií. Nejde pritom rovno o vzrušenie, ale o to, aby sa samy sebe aktívne venovali. Platí to najmä pre ženy počas tehotenstva a po pôrode. „V tomto období by sa mala každá žena starať o svoj pohlavný orgán a masírovať ho znútra i zvonku,“ odporúča Weidingerová.

Túžbou posilnené panvové dno

Panvovému dnu sa zväčša dostane pozornosti až po prvom tehotenstve alebo v prechode. Teda vtedy, keď spôsobuje problémy. Pritom sa rozhodujúco podieľa na držaní tela, dynamike, rovnováhe a harmonickej koordinácii. Svalstvo panvového dna obklopuje vagínu, močovú rúru, konečník a análny otvor. „Toto veľmi komplexné svalstvo teda zahŕňa aj časti tela, ktoré pri sexe zohrávajú podstatnú úlohu,“ píše sexuálna poradkyňa Sillerová. Niektoré ženy dokážu svoje panvové dno aktivovať len obmedzene, možno preto, že je stále napnuté a nikdy nemôže povoliť. Tým ale nedokáže svalstvo kompletne dožičiť vnímanie vzrušenia. Pomocou cielených cvikov sa dá natrénovať aktivovanie a uvoľnenie panvového dna. Aj keď to málokedy spôsobuje radosť. „Najväčší háčik u mnohý žien je, že chcú síce lepšiu sexualitu, ale investujú len málo,“ vraví Bettina Weidingerová. „Na píling tváre, ktorý trvá pol hodiny, si väčšina z nich čas nájde. Na namáhavé telesné cvičenie už menej.“

Vedomé zaobchádzanie s telom

Dbať na svoje dýchanie je ďalšou investíciou do vlastnej sexuality. „Znížené preciťovanie má niečo do činenia aj so spôsobom dýchania,“ vraví Weidingerová. Preto by si mali ženy predstaviť, že dýchajú až k vchodu do pošvy. A chodiť na toaletu uvedomelejšie. „Väčšina žien ide na záchod a popri tom premýšľa o ďalších 125 veciach, ktoré bude robiť.“ Preto by ste mali nabudúce vedome vnímať, ako zaobchádzate so svojimi „vzácnymi a výnimočnými genitáliami“.

Umožnite vývoj

Nielen pre dievčatá si sexuálna pedagogička želá zmenu myslenia v spoločnosti. Potrebuje to rámcové podmienky, ktoré umožnia komplexný sexuálny rozvoj. Vytvoriť ich, je úlohou dospelých. Tým sa zhodnotí ženská sexualita bez toho, aby mužská stratila na hodnote. V ideálnom prípade budú v budúcnosti už len ženy, ktoré svoju túžbu budú formovať autonómne a vedome a budú k nej pristupovať s pozitívnym egoizmom.

Kurzy pre viac telesného uvedomenia

Pre ženy je dnes množstvo ponúk, ako trénovať svoju telesnosť. Patria k nim napríklad cviky na panvové dno vo fyzioterapii, špeciálna joga pre ženy, cviky na lonovú oblasť, tantrické masáže či práca s telom nazývaná lomi lomi. „Pre ženy, ktoré málo pristupujú k vlastnej panve, má význam všetko, pri čom sa panva dostane do vášnivého pohybu,“ vraví Bettina Weidingerová. „Oblasť musí byť aktivovaná vedome.“ U niektorých žien základné kompetencie upadli do zabudnutia len mierne – na to pomôžu práve takéto kurzy. Účasť na kurze môže pôsobiť povzbudzujúco, aby samy seba vnímali uvedomelejšie. Ale telesnosť by sa mala trénovať aj doma.

O odborníčke

Bettina Weidingerová je sexuálna pedagogička a poradkyňa. Funguje ako pedagogická vedúca Inštitútu sexuálnej pedagogiky vo Viedni. sexualpaedagogik.at

Hore
OKViac informácií