Menu

Je pomáhanie pre vás pomocou?

Zástanca altruizmu.

Home » Život » Je pomáhaniepre vás pomocou? - 04.2016

„Dobro, čo robíš pre druhých, robíš aj pre seba samého,“ povedal raz Lev Tolstoj. Je to stará múdrosť, na ktorú sa takmer zabudlo. A teraz si ju opäť pripomíname.

–Andrea Fehringer & Thomas Köpf a Lauren Seywald–

  Pozri, hovoria oči, tam, tá pani s dvomi nákupnými taškami, ktoré sa takmer šúchajú o zem, pretože sú také ťažké.
Áno, hlási sa svedomie, to je výborná príležitosť urobiť pre seba opäť dobro.
Buď taká dobrá a pomôž jej.
Dobrý nápad, v poslednom čase som toho aj tak veľa nespravila, šomre centrum odmeňovania.
Poď, prosím, nezdráhaj sa, o chvíľu mám dôležité stretnutie, ako vieš, je prvoradé, musíš si stanoviť priority, rozkazuje ego.
Altruistická mozgová aktivita, už aj tak dosť vysoko, sa bez slov vyšvihne ešte o kúsok vyššie.
Hormón oxytocín, ktorý sa spustí pri našich sociálnych interakciách, začne šprintovať a behá nám po celom tele.
Svedomie si spokojne pospevuje.
Párty, ľudia, volajú endorfíny a behajú pojašene po organizme.
Kde? Kde len? Kde práve teraz vrcholí zábava?
Tá predstava sa sama tľapká po pleci.
Centrum odmeňovania si delí svoju odmenu.
Ego zľahka prevráti oči a myslí si: Prečo len chce človek zakaždým pomôcť celému svetu?
Mal by sa sústrediť na mňa, so mnou by mal práce dosť.
A bola by aj zaujímavejšia.
Nosiť nákupné tašky cez ulicu! Keby to bola aspoň ťažká taška do práce.
Serotonín si dopraje celkový kúpeľ. Pani sa usmieva.
Ďakujem, vravia jej ústa.

Žena sedí na pleciach inej žene a vymieňa žiarovku.

Spoločenský. Raz sa každému rozsvieti svetlo: spoločne ide všetko ľahšie.

Pomáhať je ľudské

Človek pomáha. Takisto ako sa aj háda, o niečo bojuje alebo z času na čas je odvážne štedrý. Aj musí byť. Pomáhať iným je však dobrý pocit, a to je opäť dobrá motivácia. Pani Drahomíra Kolníková zo Bziniec pod Javorinou pomohla spolu s manželom 19 deťom, ktoré nie vlastnou vinou stratili rodičov alebo skončili na periférii spoločnosti, napríklad z dôvodu zlých sociálnych podmienok alebo choroby. Manželia deťom pomáhajú pri získavaní vzdelania a súčasne ich pripravujú na budúci život, aby sa raz mohli úspešne postaviť na vlastné nohy. Katarína Pašteková pomáha opusteným a týraným zvieratám prostredníctvom Občianskeho združenia Tulák v Seredi, ktoré prevádzkuje spolu s ďalšími tromi ľuďmi. OZ je zložené z dobrovoľníkov, ktorí popri svojich rodinách, zamestnaní, popri svojich vlastných zvieratách pomáhajú opusteným a týraným zvieratám v okolí Serede. OZ začalo aktívne fungovať v roku 2011 a odvtedy zachránilo a umiestnilo 100 zvierat do nových domovov. Navyše pomáha sociálne slabším rodinám s kastráciami domácich zvierat.
Týraným ženám a deťom či ženám a deťom bez prístrešia poskytuje svoje služby azylový dom Emauzy v Holíči, ktorý prevádzkuje pani Hana Šafránková. Azylový dom vznikol v roku 2001 a okrem ubytovania na určitý čas poskytuje aj sociálne poradenstvo či pomoc pri uplatňovaní práv a právom chránených záujmov. Zároveň sa v ňom utvárajú podmienky na prípravu stravy, vykonávanie osobnej hygieny, pranie, žehlenie a na záujmovú činnosť v podobe rôznych voľnočasových aktivít.
Pani Libuša Šafárová už niekoľko rokov podporuje Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra v Senci, ktorý sa zameriava na pomoc osobám s mentálnym postihnutím, konkrétne osobám trpiacim schizofréniou. Pomáha im s prácami v záhradke či s umývaním okien, pričom sú do týchto aktivít vždy zapojení aj samotní obyvatelia domova. Cieľom je totiž zapojenie týchto ľudí do bežného života, a to aj pracovného, čo je vzhľadom k ich špecifickému ochoreniu veľmi komplikované. Ochota pomôcť sa vypláca. A predsa existujú ľudia, ktorí to ešte nevedia.

štyri ruky sa spoločne držia

Spoločne. Omnoho radšej sa pustíme do veci ruka v ruke.

Poznanie číslo jeden

Pomáhanie je otázkou postoja. V zásade veda vraví, že vôľa pomáhať je zakorenená v prírode. Začalo sa to ochranou vlastného druhu. Ale také jednoduché to s človekom predsa len nie je. Vývin mozgu sa dá veľmi ľahko ovplyvniť. Najmä v detstve. A to sa odráža v celom ďalšom živote. Platí princíp: čo sa zachovalo, to sa rozvíja ďalej a uprednostňuje. Ak ste v detstve zažili pomoc ako niečo pozitívne, bude pre vás pomoc znamenať niečo dobré. V opačnom prípade to potom znie ako ironická fráza: však ja ti pomôžem! To znamená, že altruizmus úzko súvisí s tým, ako sme spoznávali svet, menej však so samotným konaním. Skúmali to vedci neurológovia na Duke University v Severnej Karolíne, ktorí merali mozgovú činnosť pomocou magneticko-rezonančnej tomografie. Výsledok: viera v konanie je dôležitá. Teda že pomoc trochu pomôže. Že aj jednotlivec vie niečo dokázať. A pritom sa nebudete dívať na svet ako na zlý. Ak veľmi neveríte na postoj, môžete si ochotu pomôcť navodiť pomocou hormónu oxytocínu.

Poznanie číslo dva

Altruizmus sa dá v mozgu merať a predvídať. V jednom prieskume univerzity vo Würzburgu boli ľudia, ktorí tento hormón dostali vo zvýšenej dávke, štedrejší. Druhá skupina dostala osolenú vodu ako placebo a nesiahla tak hlboko do vrecka. Každý z týchto respondentov sa v online dotazníku označil za veľmi alebo málo altruistického. Potom šlo 40 študentov do laboratória. V prvej fáze musel každý rozdeliť osem centov medzi seba a prijímateľa. Predtým dostali informáciu, koľko daná osoba zarába. V druhej fáze museli ohodnotiť férovosť rozdelenia sa u ostatných. Medzitým bola pomocou elektroencefalogramu zaznamenávaná mozgová aktivita respondentov.

Čínske príslovie

„Vzájomná pomoc robí z chudobných bohatých.“

Výsledok: deľba sa dala predvídať, a to na základe stredofrontálnej theta-väzivovej aktivity, ak to chcete vedieť presne. Pri osobách, ktoré si vybrali najférovejšie rozdelenie, bola mozgová aktivita najvyššia. Online sa označili ako altruistickí ľudia. Menej altruistickí ľudia vykazovali najvyššiu aktivitu pri najmenej férovom delení. Teda keď si celú sumu nechali pre seba. V každom prípade pri hodnotení druhej fázy sa neukázali žiadne rozdiely. Čím nižší bol príjem dostávajúceho, o to viac bol dávajúci za svoju lakomosť odsúdený. Čiže egoista si je vedomý toho, čo je fér a čo nie. To znamená: etické vcítenie má každý, len sa nehovorí, že podľa neho aj konáme.

Poznanie číslo tri

Láska k blízkym podporuje ľudí. Presne podľa princípu: ako sa do hory volá, tak sa z nej ozýva. Al Ritter píše vo svojej knihe „Das 100/0 Prinzip“ (po slovensky „Princíp 100/0“) o tom, že musíme investovať do ľudí bez toho, aby sme niečo očakávali alebo mali predsudky. Prevziať zodpovednosť za kvalitu daného vzťahu. V každom prípade musíme nájsť rovnováhu medzi dávaním a braním. Pretože na seba tiež nemôžeme úplne zabudnúť. Len ten, kto najskôr pomôže sám sebe, môže pomáhať aj iným. Tým sa z pomoci stáva opäť pomoc samému sebe. Kto koná dobro, dobro aj dostane. Úsmev. Poďakovanie. Darček. Čisté svedomie. Dobrý imidž. Priateľa. A úctu pred sebou samým.

malý chlapec, ktorého drží dospelý človek za plecia

Istota. Deti vyrastajúce v dôvernom prostredí majú lepšie schopnosti učiť sa.

–Andrea Fehringer & Thomas Köpf a Lauren Seywald–

Dovidenia a ďakujem za Vašu pomoc, vraví pani, keď zatvára dvere na svojom dome.
Hormón oxytocín si dá ešte jedno kolo po tele.
Svedomie hlasno trilkuje. Najlepšia párty ever!, kričia endorfíny, poďte všetci sem a oslavujte s nami! Predstava zatrasie fľašou šampusu a korok odskočí. Centrum odmeňovania rozdáva poháre.
Ego zrušilo svoje stretnutie a štrngá si s ostatnými.
Serotonín naplnil celý bazén.
Pery sa usmievajú. Bolo mi potešením, vravia ústa.

Pre lepší svet

V dm sa dlhodobo zaujímame o dianie v našom okolí. Preto už niekoľko rokov realizujeme aktivity spoločenskej zodpovednosti. 1. februára sme na Slovensku úspešne spustili celoeurópsku dm iniciatívu za podporu dobrovoľníctva – iniciatívu dm {spoločne}.

Vybrané aktivity, resp. projekty na podporu dobrovoľníctva sa uskutočnia v mesiacoch máj až september a sú naozaj rôznorodé. Ide o akúsi nadstavbu už v minulosti prebiehajúceho „mehr vom leben tag“ – „Viac pre život“. Hlavnou myšlienkou celej iniciatívy je podpora dobrovoľníctva a dobrovoľníckej práce na Slovensku. dm-ka chce byť dobrým susedom a pôsobiť príkladne v okolí filiálok, navyše do jednotlivých dobrovoľníckych aktivít chceme zapojiť aj našich zákazníkov.

BUCH TIPP Iniciatíva dm {spoločne}

Podrobnejšie informácie o jednotlivých aktivitách nájdete na internetovej stránke iniciatívy: dm-spolocne. O výbere jednotlivých aktivít sme mohli rozhodnúť my sami – spolupracovníci dm. Finálny výber 32 projektov zabezpečila odborná porota, ktorú tvorili jednak zástupcovia dm, ako aj externisti. Projekty sa budú realizovať od mája do septembra 2016.

 

starší muž má ruky na paličke

Šťastie. Pomáhanie má pozitívny vplyv na všetkých zúčastnených.

5 dobrých dôvodov, prečo byť altruistom:

  1. Pomáhanie robí šťastným. Toto môže na sebe spozorovať každý. Človek sa cíti dobre, ak niekomu pomohol. To je potvrdené nespočetným množstvom štúdií. Ak sa niekto čo i len poďakuje, už sa cítia obe osoby lepšie.
  2. Altruizmus je dedičný. To je vidieť na deťoch, ako aj na zvieratách. Už 14-mesačné deti sa pokúšajú pomôcť, ak vidia, že dospelý pomoc potrebuje. Šimpanzy a slony sa starajú o mláďa, ak nie je prítomná jeho matka. Pomáhanie je celkom prirodzené.
  3. Láska k blížnemu podporuje mozog. Neurobiológovia zistili, že deti sa dokážu lepšie učiť, ak vyrastajú v bezpečnom a dôvernom prostredí.
  4. Milí ľudia žijú dlhšie. Podľa americkej štúdie je to priemerne o 5 rokov.
  5. Altruizmus je nákazlivý. Ten, kto ukáže lásku k blížnemu, inšpiruje ostatných. Ak niekto vidí, že iný pomáha, vyvoláva to v ňom pozitívne pocity. A tie ho motivujú k tomu, aby bol sám pripravený pomáhať a urobiť niečo dobré.
Andrea Fehringer & Thomas Köpf

ANDREA FEHRINGER & THOMAS KÖPF sú novinári a spisovatelia prednášajúci na Viedenskej univerzite. Napísali spolu 36 kníh, aj ako anonymní pisatelia. Usporadúvajú kurzy písania, a tak sprevádzajú iných na ich ceste k vlastnej knihe.

Laureen Seywald

Lauren Seywald žije a pracuje vo Viedni, rada cestuje a objavuje nové miesta. Je otvorená novým veciam, fascinujú ju iné kultúry a ľudia. So svojimi skúsenosťami sa rada delí s čitateľmi vo svojich textoch, aby ich inšpirovala, prinášala im radosť a ukázala im nový pohľad na svet.

Hore
OKViac informácií