Menu

Bicyklový medomet

Alebo vybicykluj si svoj mestský med.

Home » Inšpirácia » Sociálne » Bicyklový medomet - 07.2017

Chránime pomocou ochraňovania včiel zároveň aj ľudí?

Áno. Už Albert Einstein vedel, že keď zomrie včela, zomrie aj človek. Opeľovaním včely obrovským dielom prispievajú k rozmanitosti druhov na zemi. Bez včiel by sme sa museli vzdať veľkej časti našich potravín. Krajina a prežitie mnohých zvieracích druhov, ako aj ľudí, by boli ohrozené.

Pekným pripomenutím si významu včiel bola aj tlačová konferencia, ktorá sa konala 27.6. na ZŠ Česká 10 v Bratislave, na ktorej tiekol z bicyklového medometu med a z bicyklového smoothie makeru ovocné šťavy.

Dôvodom bolo, že sa táto škola zapojila do projektu Mestské včely. V rámci neho žiaci počas hodín vyučovania o pôde osadili kompostovisko a čmelín pre čmeliaky, vytvorili vyvýšený zeleninový záhon či úkryt pre ježkov, vysadili ovocné stromy a to všetko podľa svojich návrhov. Hlavnou témou tlačovej konferencie bolo spracovanie produktov, za ktoré vďačíme včelám a iným opeľovačom. Deti boli z akcie nadšené a celý projekt bol pre ne veľmi prínosný, nakoľko problematike najlepšie porozumejú, ak sú do nej osobne zapojené a môžu si všetko samy vyskúšať.

Bicyklový medomet je inšpirácia z Austrálie a na Slovensku je unikátom. Med pochádzal z Vodárenskej komunitnej záhrady v Karlovej Vsi. Tá sa podobne ako Nové Mesto a Ružinov zapojili do projektu Mestské včely. Na menovanej akcii sa zúčastnili okrem starostu mestskej časti Bratislava – Nové mesto Rudolfa Kusého aj zástupkyne dm drogerie markt, s. r. o., ktorá projekt Mestské včely dlhodobo finančne podporuje. Aj vďaka angažovaniu sa v tomto projekte môže takto vracať naspäť do spoločnosti prostriedky, ktoré sa jej darí získavať.

Múdrosť na záver, ktorú by sme sa od včiel mohli naučiť

Existuje pekný výrok: „Spôsob, ako slúžiť celku, sa naučíš od včiel.“ A je to pravda, veľa malých častí tvorí veľký celok. Každý má na ňom svoj podiel. Slobodný podľa motta:

„Don’t worry, BEE happy“. 

 

Hore
OKViac informácií