Active Beauty
Buďte silnejšie vďaka pozitívnej psychológii

Buďte silnejšie vďaka pozitívnej psychológii

Ak pomyslíme na psychológiu, často si s ňou spájame najskôr to negatívne: deficity, problémy a duševné choroby, skrátka všetky tie veci, ktoré v ľuďoch akosi nefungujú alebo sa musia zmeniť. Pozitívna psychológia tento prístup obracia naopak. V nej ide o dobré a silné stránky duševného života. Predovšetkým chce skôr trénovať silné stránky ako odstrániť tie slabé. „Tradičná psychológia objavila 16 klinických chorobopisov, z ktorých sa len dva považujú za liečiteľné,“ tvrdí kouč z Grazu a klinický psychológ Michael Wohlkönig. Jej cieľom bolo vždy dostať duševné mínus na nulu. „Pozitívna psychológia skúša dosiahnuť nielen nulu, ale dostať sa do plusu.“

Pretože ak aj niekto nie je duševne chorý alebo depresívny, neznamená, že je automaticky spokojný. Často pociťovaná prázdnota sa dá zaplniť pozitívnymi vecami, ktoré opäť dodávajú nadšenie. Je to ako pri plachetnici. Aby mohla ísť ďalej, musia sa samozrejme najskôr zaplátať pokazené miesta. A aby dorazila do cieľa, potrebuje aj vietor v plachtách. To sú vlastné sily.

To, že ľudia vnímajú negatívne emócie jasnejšie a ostrejšie ako tie pekné, je logický výsledok evolúcie. V dobe kamennej číhalo neustále nebezpečenstvo, na ktoré človek musel vo vážnom prípade reagovať. „Pozitívna psychológia chce pomôcť opäť intenzívnejšie vnímať pozitívne emócie. V 90-tych rokoch ju v USA vytvoril výskumník depresie Martin Seligmann. „Nejde o to byť trvale šťastný, veselý a pobehovať po okolí s úsmevom na tvári,“ objasňuje Wohlkönig. „Pozitívna psychológia nie je filozofia šťastia ani ezoterická formulka šťastia.“ Naopak, tento koncept sa na vedeckej úrovni zaoberá tým, ako môže každý jedinec lepšie v živote uspieť. Dá sa použiť rovnako v súkromnom živote, napríklad v novej životnej etape, ako aj v pracovnom živote, napríklad pri internom organizačnom rozvoji podniku.

Naskočte na pozitívnu vlnu

Ak sa sústredíte na svoje silné stránky, automaticky získate vietor, ktorý vás poženie. Veci sa plnia ako samé od seba, radostné zážitky sa množia, prinášajú opäť novú energiu, viac elánu a motivácie. „Ľudia, ktorí zažívajú viac pozitívnych emócií, sú so svojím životom spokojnejší a majú viac odolnosti,“ tvrdí Wohlkönig. Ľahšie zdolajú prekážky a rýchlejšie sa postavia na nohy. „Aj preto, lebo si osvojili dynamický spôsob myslenia.“

To znamená, že ľudia so statickým postojom sú presvedčení o tom, že sa nedokážu zmeniť, a vôbec sa o to nepokúsia. Ak myslíte dynamicky, viete, že úsilím a ďalším rozvojom sa dá toho dokázať veľa. Aj to je príklad ako sa dá myslieť pozitívne: Človek by mal byť stále vyhľadávať a učiť sa nové veci.

Buďte si vedomé svojich silných stránok

Aké predpoklady sú potrebné k tomu, aby sa človeku mohlo dariť? Vedci zistili, že je šesť cenných pozitívnych vlastností: múdrosť, odvaha, ľudskosť, spravodlivosť, zdržanlivosť a transcendentnosť. Vedci im ďalej priradili 24 charakteristických znakov, ktoré platia pre všetky veľké kultúry na svete a sú zárukou vyššej spokojnosti so životom. Príklad: Odvážni ľudia sú autentickí, smelí, vytrvalí a entuziastickí. Ďaľšia pozitívna vlastnosť, ľudskosť, vzniká priateľskosťou, schopnosťou viazať sa a sociálnou inteligenciou. Samozrejme, každý človek má iné silné stránky. No nie vždy si ich je vedomý.
Silné stránky človeka sa dajú nájsť aj pomocou koučingu. Alebo sa na ne jednoducho spýtajte svojich priateľov, aj to pomôže. Vlastnosti, ktoré vymenujú, by ste mali čo možno najčastejšie začleniť do bežného života. „Ak sa to podarí, automaticky nastane vyššia pohoda a úspech,“ je presvedčený Wohlkönig. „V každom prípade je zmysluplné posilňovať svoje silné stránky a nie zakaždým pracovať len na tých slabých.“

Trénujte pozitívne emócie v bežnom živote

Dať pozitívnym veciam viac priestoru, to v bežnom živote funguje vďaka rôznym, naozaj jednoduchým cvičeniam. Ak chcete pozitívne emócie vnímať intenzívnejšie, zhotovte si denník šťastia. Každý druhý večer si zapíšte tri veci, ktoré boli v ten deň dobré, a takisto prečo a čo k nim prispelo. „Je vedecky dokázané, že takýto denník stupňuje pocit pohody,“ tvrdí Wohlkönig.

A za pokus stojí aj toto: začnite zbierať suveníry, fotky, vstupenky, jednoducho všetko, čo vám pripomína príjemné a obohacujúce zážitky. Na posilnenie vzťahov pomáha aktívna komunikácia so záujmom kladenia otázok. Spolunažívanie zase upevní, ak spravíte niekomu radosť, môžete napríklad tým, že mu venujete svoj čas alebo prinesiete maličkosť. Pozitívny účinok na vlastnú pohodu má aj preukázanie úprimnej vďačnosti.

Každý začiatok je, ako všetci vieme, ťažký. Často je oveľa jednoduchšie hnevať sa na svoje slabé stránky ako tešiť sa z tých silných. Preto Wohlkönig radí byť na začiatku tohto životného cvičenia veľmi všímavý. Začnite si všímať maličkosti, ktoré idú dobre. Ak sa tieto momenty zosumarizujú, budeme vnímať svoj život hneď ako vydarenejší. A kým si do denníka šťastia zapisujeme západ slnka pri jazere alebo úsmev náhodného okoloidúceho, začínajú plachty života zachytávať vietor samy od seba.

 

Viac o osobnosti
Michael Wohlkönig je kouč a klinický psychológ v Grazi. Už dlhšie sa zaoberá pozitívnou psychológiou a ponúka vzdelávanie na témy ako silné stránky a psychická odolnosť. Momentálne zakladá Akadémiu potenciálu.

 

Tip na knihu

Ak chcete zistiť viac o tom, ako sa dá ľahko nastaviť na naozajstné vnútorné šťastie a ušetriť si tým veľa trápenia a nedorozumení v osobnom i pracovnom živote, prečítajte si knihu „Šťastie na dosah“ od Nory Šulíkovej. Nájdete v nej aj praktické ukážky 18 overených techník, ktoré sú vhodné aj pre začiatočníka, aj pre pokročilého a dajú sa použiť kedykoľvek a v akomkoľvek veku.