Menu

Charizmu si dokážete vybudovať

Každý z nás to má, to určité niečo.

Home » Život » Poradca » Charizmu si dokážete vybudovať - 04.2017

Niektorí ľudia majú šťastie, pretože u nich hneď rozpoznáte charizmu. Avšak toto nadanie nie je dar, ktorý sa rozdáva podľa náhody. Toto určité niečo môžete nájsť aj u seba vďaka vytrvalosti, reflexii a sebapoznaniu.

Každý ju má. Ale nie každý to vie. Obdivujeme ostatných, ktorí ju majú a ktorí ju ukazujú. Úplne prirodzene. Zdanlivo nevedome a úplne hravo. Tí, ktorí priťahujú na seba všetky pohľady. Ktorí sú každému sympatickí, ktorých pozorne počúvame. Ktorí si kráčajú životom so žiarivým a nákazlivým úsmevom na tvári. Ktorých nič ani nikto nevyvedie z miery. Ktorí vždy pôsobia suverénne, ktorí druhých očaria. Tí sú takí, akí sú. Tí vedia, že ju majú. Ale nie sú iní ako my, pretože každý ju má. Musíme len zistiť, čím presne je. Musíme ju používať cielene. A už ju vyžarujeme aj my.

U niektorých ľudí sa dá rozpoznať a pocítiť ihneď. Ak sa zamyslíme nad tým, kto ju má, napadnú nám herci, hudobníci, umelci a politici. Možno ju má aj šéfka, kolega, kamarátka alebo niekto z rodiny.

Jedno majú všetci spoločné – náš obdiv. Vedia na nás zapôsobiť a inšpirujú nás. Ale ak skúšame opísať, čím to je, ide nám to ťažko. Na prvý pokus to nevieme definovať, je to nehmatateľné. Istý druh aury, ktorá človeka obklopuje. Určitá zvláštna forma príťažlivosti, ktorá nás nepustí.

Prísady charizmy

Psychológ Richard Wiseman nachádza jasné slová a myslí si, že človek musí mať tri vlastnosti, aby bol charizmatický.

  • Musí byť schopný prežívať emócie veľmi intenzívne.
  • Musí vedieť nechať zažiť silné emócie aj ostatných ľudí.
  • Musí byť odolný voči vplyvu ostatných, aj pokiaľ by boli tiež charizmatickí.

Ďalšie vysvetlenie: Ľudia majú podľa nás to niečo, ak sú od nás odlišní, totižto takí, akí by sme radi boli my sami.

Ronaldovi Riggiovi, tiež psychológovi, to nestačí. Je názoru, že charizma pozostáva zo šiestich prísad. Sociálna expresivita je schopnosť vystupovať na verejnosti sebavedomo a výrečne a vtiahnuť ostatných do rozhovoru. Emocionálna expresivita je nadanie autenticky vyjadriť pocity a odovzdať ich ďalej. Sociálna kontrola je talent vedieť sa rýchlo nastaviť na rôznych ľudí a situácie a prispôsobiť sa. Emocionálna kontrola je nadanie kontrolovať vlastné pocity. A potom existuje ešte sociálna senzitivita, ktoré nám umožňuje rýchlo zachytiť náladu v skupine a nastaviť sa na ňu. A emocionálna senzitivita, vďaka ktorej vieme vnímavo pristupovať k ľuďom a sprostredkovať im pocit, že v tejto chvíli sú oni jediní dôležití. Týchto šesť prísad dobre premiešame v rovnakom pomere v jednom hrnci, a už máme charizmu.

Dlhá cesta k charizme

Také jednoduché to samozrejme nie je. Nezobudíme sa jedného dňa ako noví ľudia, výrečnejší, emocionálne vyrovnanejší, citlivejší, otvorenejší, sebavedomejší a prispôsobivejší. Ak to niečo nemáme, je ťažké osvojiť si to. Je to ťažká práca. Dlhá cesta, na ktorej sa musíme neustále pozorovať, analyzovať a krok za krokom ďalej rozvíjať. Až kým neprídeme do cieľa, ktorý sa niektorým hanblivým alebo so sebou nespokojným ľuďom zdá byť veľmi ďaleko. Ale kroky, ktoré môžeme urobiť, sú veľké. S každým krokom sa mení to, ako sa vnímame. Každý krok nám dodáva dobrý pocit, robí nás šťastnejším, sebavedomejším a charizmatickejším. Každý nám poriadne skracuje cestu. Takže, poďme do toho.

Pre charizmatické vystupovanie je rozhodujúci jeden faktor: autenticita. Máme sklon kopírovať ľudí, ktorých obdivujeme. Niečo od nich odkukať. A prisvojiť si to: ich spôsob vyjadrovania, ich spôsob obliekania, ich účes.

Ale ak to niečo chceme vyžarovať, akceptujme sa takí, akí sme. Tak sme sebavedomí. Neporovnávame sa s ostatnými. A nepretvarujeme sa. Pretože to by rýchlo prekukli. Okrem toho sa necítime vo svojej koži dobre, keď ju strkáme do kostýmu, nasadzujeme si masku a nemôžeme tak byť tým, kým sme.

Aby sme zistili, kým sme, musíme prísť na to, čo máme radi a čo nie. Aké vlastnosti máme. S čím sme spokojní a ako by sme mohli byť ešte šťastnejší. Môžeme samých seba úplne vedome pozorovať. Dbať na to, ako v určitých situáciách reagujeme. A premyslieť si, čo by sme mohli urobiť lepšie.

Môžeme sa spýtať aj priateľov, rodiny alebo kolegov, čo si na nás vážia a čo by sme mali robiť inak. Ale nevezmeme si každú kritiku k srdcu. Koniec koncov nechceme, aby nás názory ostatných veľmi ovplyvňovali, riadili a menili. Ale vidieť samých seba z rôznych perspektív nemôže uškodiť.

Spoznaj svoje slabé stránky a sprav z nich tie silné

Poznať sám seba, to znamená byť si vedomý svojich silných a slabých stránok. Mnohí ľudia sa preceňujú, ešte viac ľudí sa ale podceňuje. Keď sa nad tým úprimne zamyslíme, isto nám napadnú nejaké naše talenty. Keď porozmýšľame, čo máme na sebe radi a čo nás baví. V konečnom dôsledku robíme väčšinou radi to, čo vieme. Áno, väčšinou.

Niekto možno spieva v sprche vášnivo, no falošne. Aj to je pravda, že sa to potom neráta k našim silným stránkam. Hľadáme ďalej. Ak sme ich našli, môžeme ich posilniť, tie naše silné stránky, a to tak, že ich opätovne vedome robíme. Dodá nám to istotu, sebavedomé vystupovanie a charizmu.

Vymenovať vlastné slabé stránky padne väčšine ľuďom ľahšie. Ale čo je slabá stránka, to je zas uhol pohľadu. Možno sme v priebehu života počuli, že sme príliš hanbliví, rúbeme príliš vysoko alebo že sa zbytočne strachujeme. Ale teraz sa môžeme sami rozhodnúť, či je to skutočne slabosť alebo sa za tým predsa len ukrýva nejaká tá silná stránka.

Ak sme hanbliví a s ostatnými sa dáme do rozhovoru len ťažko, zrovna to môže byť na nás charizmatické. Pretože pôsobíme tajuplne, pretože sme premýšľaví. Pretože vyžarujeme pokoj. Pretože ostatní ľudia majú pocit, že hneď nevyzradíme každé tajomstvo. Horenos môže byť znak vysokého hodnotenia samého seba.

A ak sa strachujete a máte pocit, že vás všade prehliadajú, možno práve vy sami prehliadate, že to na ostatných pôsobí dôveryhodne. Aj keď svoje slabé stránky musíme akceptovať a nedajú sa hneď všetky obrátiť len tak na pozitívne, aj tak máme pravdepodobne viac silných stránok, ako si myslíme. Ak to spoznáme, budeme sebavedomejší, otvorenejší, optimistickejší, emocionálne vyrovnanejší a šťastnejší. A to potom budeme aj vyžarovať.

Reč tela môže za vyžarovanie

Vedci skúmali vedúce osobnosti a zistili, že reč tela má veľký vplyv na vyžarovanie človeka. Herci, hudobníci alebo politici, ktorí nás inšpirujú, sa často usmievajú, majú živú a pozitívnu reč tela, veľa emocionálnych výrazov tváre a rovnako priateľský, ako aj vášnivý hlas. Okrem toho takmer automaticky odzrkadľujú ľudí, ktorí sú oproti nim. To znamená, že im prispôsobujú mimiku a gestiku. Tým sú ihneď sympatickí.

Kto to vie dobre, pôsobí charizmatickejšie, tvrdí americký psychológ Frank Bernieri. A Ronald Riggio zistil, že charizmatickí politici, ako napríklad Franklin D. Roosevelt alebo Barack Obama, používajú dvakrát toľko metafor ako ostatní rečníci. Tak svojich poslucháčov priťahujú na emocionálnej úrovni.

Dôležitý je aj zovňajšok. Nemusíme byť hneď za každú srandu. Nemusíme byť tým, čo je podľa väčšiny ľudí vnímané ako dobré. Musíme sa cítiť dobre. Takže byť tým, kým sme. Charizma prichádza koniec koncov zvnútra, a vyžaruje smerom von.

Hore
OKViac informácií