Menu

Čo chcú ženy?

Tipy pre mužov ohľadom vzťahov.

Home » Život » Vzťahy » Čo chcúženy? - 06.2016

V džungli vzťahov stratilo orientáciu veľa mužov. Zrazu nie je jasné, čo ženy chcú. Ale existujú určité záchytné body.

Živiteľ a ochranca. Ešte pred 25 rokmi boli očakávania žien od mužov dobre čitateľné. Či bol každý jeden muž šťastný, to je otázne, najšťastnejšia bola spoločnosť. Takže obe strany napĺňali tradičné predstavy rolí a život bežal svojím tempom. Dnes sú žiadané iné hodnoty.

Vzťah sa mení

Ideál vzťahu sa výrazne zmenil. Už nejde o to, čo chce verejnosť. Ide o lásku, chuť a emocionálne spojenie. „Väčšina ľudí dnes hovorí: mám dobrý vzťah, keď sa ľúbime,“ vraví Sonja Ebner, diplomovaná životná a sociálna poradkyňa a vzťahový kouč. Pripravenosť a čas na vzťah, spolupatričnosť a vzájomné prijatie sa patria k základným pilierom fungujúceho partnerstva.

Offensichtlich.Was Frauen wollen, ist ihnen auf die Stirn geschrieben. Männer müssen es nur lesen können.

Očividné. Ženy majú napísané na čele, čo chcú. Muži sa to len musia naučiť prečítať.

Tip ohľadom vzťahov: Medzi mužmi a ženami musí byť malý rozdiel. Inak by mohli rovnako dobre spolunažívať so svojimi najlepšími priateľmi.

BEZ ORIENTÁCIE

Aby sme sa dostali k cieľu, musia byť na oboch stranách povolené pocity. Práve tu je rozdiel medzi minulosťou a dneškom, medzi starou a novou predstavou rolí. Dôvodom je chýbajúca orientácia mnohých mužov. „Muži sa úplne tešia tomu, že tradičná rola silného ochrancu už nie je v takej miere žiadaná,“ vraví Ebner. Relatívne nová túžba po emocionalite, jemnosti a ohľaduplnosti vedie zároveň k neistote. To komplikuje prijatie jasnej pozície. Niektorí smútia za starým modelom rolí. Iní majú pocit, že už nesmú byť mužom v tom tradičnom zmysle slova. Vynárajú sa nové otázky: ako veľmi mám ukazovať pocity? Ako intenzívne sa mám pustiť do oblasti citov?

Sonja Ebner, kouč v oblasti vzťahov

„Existuje veľa strachov, pretože mnohí muži si myslia, že už presne nevedia, čo od nich ženy očakávajú.“

ČO ŽENY NECHCÚ

Na otázku, čo ženy očakávajú od svojho partnera, sa nedá paušálne odpovedať. Pre ženy nie je prirodzené, aby boli všetky rovnaké. Preto neexistuje spoločný menovateľ, existujú len záchytné body. Napríklad také, že si spravíme jasno v tom, čo ženy nechcú. To vedia často úplne presne. „Afektované machrovanie, neohrabané vystupovanie a hlúpe reči, to neprichádza do úvahy,“ vraví napríklad Daniela, 34, z Viedne. Aj pre Hornorakúšanku Máriu, 32, znamená predvádzanie sa červenú. „To považujem za omnoho horšie, ako keď niekto vôbec nemá sebavedomie. Dostať muža z oblakov späť na zem do reality, to je nemožné,“ myslí si.

Durchblick. Männer haben den Kopf voller Fragen, die alle auf dasselbe hinauslaufen: Was bitte wollen Frauen?

Prehľad. Muži majú hlavu plnú otázok, ktoré vedú k tomu istému: prosím, čo ženy chcú?

Kto si je vedomý toho, na čom vzťahy vo všeobecnosti zlyhávajú, môže túto vedomosť využiť. Ženy sa často necítia dostatočne milované, prijaté a vážené. A majú pocit, že partnerovi záleží na iných veciach viac. Preto ostávajú mnohé očakávania nesplnené. To dobré na tom je, že muži aj ženy sa môžu zo svojich skúseností poučiť a svoje vedomosti zužitkovať v budúcich vzťahoch. Tak to bolo aj u Márie. „Predtým som od bývalého partnera príliš očakávala sociálne kompetencie a že sa do mňa vcíti. Dnes som už pokročila tak, že svoje želania hovorím jasne. Už nedúfam, že si to všimne sám od seba,“ vraví.

Maria, 32

„Muži veľa vecí nevnímajú, ak im ich nedáte rovno pod nos. Ten cit, ktorý máme ako ženy voči iným, mužom často chýba.“

Aký typ muža sa páči vám?

mačo

alebo

citlivý

CÍTENIE A ROZPRÁVANIE SA

Ženy čoraz viac túžia po citlivom, vnímavom a komunikatívnom mužovi. A ak táto túžba nie je naplnená, tak trpia. „Ako ženy chceme vedieť, čo sa v tom druhom odohráva. Žiaľ, mnohí muži nedokážu svoje najvnútornejšie myšlienky vysloviť,“ vraví Daniela. „To je pre partnerku ťažké, pretože nevie, na čom je. A prečo sú vo vzťahu problémy,“ potvrdzuje Sonja Ebner. Muži sú celkom komunikatívni, avšak často to zlyhá na rozprávaní o vlastných pocitoch. „Centrum emócií a rozprávania je u žien viac vzájomne prepojené,“ vysvetľuje. A pridáva jedno tiché varovanie: ženy síce často túžia po emocionalite, ale skúsenosti ukazujú, že ak sa muži podľa toho riadia, podstupujú riziko, že zrazu nebudú pre ženy dostatočne mužskí.

Klarheit.Bevor man den richtigen Partner sucht, sollte man sich klar sein, was man will und was man selber bieten kann.

Mať jasno.Predtým, ako si budeme hľadať toho správneho partnera, mali by sme si byť istí tým, čo chceme a čo sami môžeme ponúknuť.

MENEJ PRISPÔSOBENIA JE VIAC

Poradkyňa v oblasti partnerstva a vzťahov varuje predovšetkým pred tým, aby sme sa v rámci partnerstva navzájom príliš neprispôsobovali. Muži a ženy, ktorí prijali klasické črty druhého pohlavia, vedú podľa skúseností často veľmi kamarátsky vzťah. Až príliš kamarátsky. „Rozumieme si bez slov, sme najlepšími priateľmi. Avšak ak sú rozdiely príliš malé, klesá príťažlivosť.“ Ebner radí, aby sme hľadali zlatú strednú cestu. A nerobili všetko spoločne. Aj vytváranie kamarátstiev mimo vzťahu je svojím spôsobom domácou partnerskou terapiou. Pretože: „veľká časť spokojnosti zo života prichádza zo spojenia s rovnakým pohlavím“. Želanie mnohých žien, aby bol muž partnerke zároveň aj najlepším priateľom, muž nikdy úplne nenaplní.

Ďalšie tipy pre mužov ohľadom vzťahov:Čítať ďalej

VEC CHARAKTERU

Ženy aj mužov často priťahujú ľudia, ktorí stvárňujú opak ich vlastnej osobnosti. Introvertná žena si tajne hľadá extrovertného muža – alebo opačne. Ten druhý by mal byť silný tam, kde ja som slabý. A dopĺňať tak systém partnerstva do jednotného celku. „Ženy často vyhľadávajú tie vlastnosti, ktoré im v predošlom vzťahu chýbali,“ vysvetľuje Ebner. Presne naopak je to, keď ide o hodnoty a základné postoje. Tu musia byť partneri na jednej vlnovej dĺžke. „Rovnaké hodnoty, predstavy a životné plány sú skutočne dôležitým faktorom na to, aby sa spoločná cesta životom podarila,“ vraví Ebner. Práve ten, kto hľadá dlhodobý vzťah, by mal na to brať ohľad. Aj pre 32-ročnú Máriu sú spoločné hodnoty alfou a omegou jej aktuálneho vzťahu: „Úprimnosť, dôvera a ten istý zmysel pre humor sú najdôležitejšie.“

Selbstsicher.Aussehen ist nicht alles. Selbstbewusstsein ist bei Männern wesentlich attraktiver. Solange es keine Macho ist.

Sebaistota.Výzor nie je všetko. Sebavedomie je u muža podstatne atraktívnejšie. Pokiaľ nie je mačo.

IDEÁLNY OBRAZ S ODCHÝLKAMI

Výzor ostal v džungli vzťahov zdanlivo jedinou konštantou. Ženy majú pri voľbe partnera ešte aj dnes v hlave klišé obraz veľkého, silného a výrazného muža. S odchýlkami: „Za viac atraktívnejších mužov považujeme tých, ktorí majú od ideálu rovnako veľkú odchýlku ako my samy,“ vysvetľuje Ebner.

Výskumy potvrdili, že nadpriemerne veľa vzťahov sa vydarí u ľudí, ktorí sú podobne krásni. Podvedome vieme, na čom sme, a podľa toho sa orientujeme aj pri hľadaní partnera.

Ale nie je to len vzhľad, o ktorý ženy dlhodobo dbajú. Sú to skôr určité základné črty. Pre 34-ročnú Danielu je napríklad dôležité, aby jej partner bol vyšší a v žiadnom prípade nie chudší ako ona sama. „Normálna stavba tela, pestovaný zovňajšok. Muž s nedostatkami mi je omnoho viac sympatický ako nejaký typ s tehličkami na bruchu,“ hovorí. Pre Máriu je pri výbere partnera predovšetkým dôležité, aby mal jej muž sebavedomé vystupovanie, svoj vlastný názor a nebál sa rozhodnutí. „Chcela som silné ramená, o ktoré sa môžem oprieť, výzor pritom nezohrával najdôležitejšiu úlohu.“

Liebe. Jeghögargrtz

Perfekcia. Nejde o to, byť perfektný, ale o vzájomnú lásku so všetkými slabými aj silnými stránkami.

POZÍCIA NAMIESTO PERFEKCIE

V konečnom dôsledku nejde pri voľbe partnera o hľadanie údajného perfektného muža. Alebo o pokusy sa ním stať. Pretože ľuďom nezáleží na tom, aby ten druhý disponoval príkladnými vlastnosťami. Každá charakterová črta má aj svoje nevýhody. Taký zodpovedný, poriadkumilovný muž je pravdepodobne menej spontánny a vášnivý. „Neexistuje ani muž, ktorý by trávil veľmi veľa času so svojou rodinou a zároveň predviedol skvelú kariéru,“ hovorí Ebner a dostáva tak ženy z oblakov späť na zem do reality. Kto hľadá extrémy, musí si s nimi vziať aj prislúchajúce slabé stránky. To platí aj pri čoraz rozšírenejšej túžbe po citovo založenom mužovi. Namiesto toho, aby sme sa snažili o perfekcionizmus, a to platí pre obe pohlavia, by sme sa mali pýtať: aký som vlastne ja sám? A čo chcem? Odpovede nám pomôžu k tomu, aby sme zaradili sami seba. A urobili si jasno v tom, čo môžeme do vzťahu priniesť a čo od neho očakávame. Pretože o to tu ide: musíme si nájsť tú správnu pozíciu.

BUCH TIPP Prečo ženy myslia tak, ako myslia a prečo konajú inak ako muži

Zaujíma vás, prečo ženy konajú inak než muži a ako v skutočnosti funguje ženský mozog? Tento svetový bestseller od autorky Louann Brizendine vás zaujímavou a zábavnou formou zoznámi s tým, ako je myslenie a konanie ženy ovplyvnené súhrou hormonálnej činnosti a mozgu.

Maria Kapeller

S maskou na oči zabalenou v batožine sa táto cestovateľka najradšej pohybuje na potulkách svetom autobusom a vlakom, menej radšej lietadlom. Doma v Rakúsku šliape rada do pedálov alebo cvičí jogu, ak práve nepíše texty do médií a agentúr alebo pre svoj cestovateľský online magazín.

Hore
OKViac informácií