Menu

Dobré výhľady

dm sa obzerá za rokom plným veľkých i malých úspechov.

Home » Život » Dobré výhľady - 02.2020

Veľké vyznamenanie

V roku 2019 sa dm už po šiestykrát stala nositeľom ocenenia Slovak Superbrands Award v kategórii drogérie, ktoré udeľuje organizácia Superbrands Slovakia najlepším obchodným spoločnostiam pôsobiacim na Slovensku a rozhodujú o ňom slovenskí spotrebitelia spolu s expertnou komisiou Brand Council.

Úspešná plienková pomoc

Aj v roku 2019 pokračovala dm ďalším, v poradí už ôsmym ročníkom projektu Pomôžme deťom, ktorý organizovala opäť v spolupráci so Slovenskou katolíckou charitou a s individuálnymi žiadateľmi, ktorých odporučili spolupracovníci spoločnosti dm. Celkovo tak dm v tomto ročníku podporila 143 rodín. Každá z nich získala ročnú zásobu plienok v podobe 32 kusov poukazov na odber plienok značky babylove, pričom jeden poukaz prináleží jednému ľubovoľnému baleniu plienok podľa voľby rodiny. V projekte pokračuje dm aj v roku 2020.

Dávka energie

dm je spoločnosťou, ktorej záleží na tom, aby podporovala obnoviteľné zdroje energie, a preto je tam, kde to je možné, jej podmienkou nakupovať elektrickú energiu pre filiálky z obnoviteľných zdrojov. V kalendárnom roku 2019 bola zabezpečená dodávka elektriny z obnoviteľných zdrojov už v 86 filiálkach.

 

„Všetci sme zodpovední za svoju budúcnosť. Preto pre nás v dm nie je udržateľnosť len cieľom, ale neoddeliteľnou súčasťou našej firemnej kultúry. Je pre nás veľmi dôležité, aby sme nielen zákazníkom, ale aj spolupracovníkom umožnili robiť uvedomelé rozhodnutia. Práve to nás viedlo v uplynulom obchodnom roku k tomu, že sme komunikáciu vo väčšej miere zamerali na sortimentnú ponuku udržateľných alternatív, ktoré podporujú práve uvedomelú spotrebu.“

Martin Podhradský
konateľ dm drogerie markt

Klíma nás spája

V piatok 29. novembra 2019 spravili zákazníci dm svojím bežným nákupom čosi výnimočné – dm sa totiž v rámci predvianočnej nákupnej horúčky, známej ako Black Friday, zapojila do výzvy dm Giving Friday a venovala 5 % z celého obratu počas tohto dňa na dobročinné projekty iniciatívy dm {spoločne}. Tento rok tak spoločne so svojimi zákazníkmi pomôže so vzdelávaním a s financovaním adaptačných opatrení určených na zmenu klímy 25 mestám, mestským častiam, obciam a organizáciám, ktoré sa zaoberajú environmentálnou tematikou, čím prispievajú k záchrane našej planéty. Podarilo sa vyzbierať 39 374 eur.

Zdravý rast

Spoločnosť dm drogerie markt potvrdila svojimi hospodárskymi výsledkami za uplynulý obchodný rok pozitívny trend z predchádzajúcich období. Ročný obrat slovenskej pobočky dm narástol o 10,5 percenta, keď dosiahol výšku 235 miliónov eur. Úspešne rastie aj počet predajní, ktorých je momentálne 148 a sú vybavené pokrokovými technológiami

Hore
OKViac informácií