Menu

Kto posilňuje chrbát, zlepšuje si aj náladu

Človek, ktorý sa správne stará o svoju chrbticu je šťastnejší.

Home » Život » Poradca » Kto posilňuje chrbát, zlepšuje si aj náladu - 01.2020

Staré príslovia, moderné medicíny a učenia z ďalekého východu sú zajedno: vnútorný postoj sa odzrkadľuje vo vonkajšom – a naopak. Ako možno posilniť chrbticu z oboch strán.

Existujú frazeologizmy, ktoré pokojne môžeme brať doslovne. Ten, kto „má chrbtovú kosť“, často nielenže zastupuje dobrú vec, ale aj stojí obzvlášť rovno. Niečo podobné platí o ľuďoch, ktorí „od pýchy idú puknúť“. Brada hore, vypnutá hruď – táto kombinácia u nich vzniká celkom sama od seba. Úplne inak to vyzerá, keď je človek „zlomený“, „nesie na pleciach váhu sveta“ alebo „sa ohýba pre iných“. To človek potom rýchlo „zvesí hlavu“.

Malá útecha: Takéto frázy dokážu pomôcť nájsť liečiteľné príčiny pre zdanlivo bezdôvodné bolenie krížov. Lebo často sa práve za bolesťami chrbta skrývajú negatívne pocity, ktoré bojkotujú každé liečenie.

„V tradičnej čínskej medicíne sa odjakživa vychádzalo z toho, že emócie pôsobia na telo a naopak,“ vysvetľuje Angela Cooperová. „Medzičasom bolo vzájomné pôsobenie medzi psychickým stavom a telom vedecky podložené. Ale myslím si, že na to, aby sme zistili, že emócie ako hnev, smútok a radosť sa neodzrkadľujú len v mimike, ale aj v držaní tela, stačí si všímať seba i iných.“

Tak môže napríklad smútok viesť k tomu, že sa kriví chrbtica. Človek sa hrbí. A to zasa negatívne pôsobí na telo, dušu a ducha. „Ak je chrbát vzpriamený, môže Qi, životná energia, voľne prúdiť. Tým je aj chrbtica zásobovaná čerstvou energiou. Ak človek, naopak, pravidelne býva priveľmi zohnutý v krížoch, blokuje tok Qi. Môže to viesť k psychickým a tiež telesným problémom – k depresívnym náladám, problémom s trávením, k bolestiam chrbta, hlavy, brucha či kĺbov.“

Martina Sommer-Goldammerová, fyzioterapeutka a zakladateľka zdravotného centra YogaPraxis, zo skúseností vie, že telo a duša sa navzájom ovplyvňujú. Napätie je napríklad podľa nej často sprievodným javom nadmerného stresu. „Ten výrazne pôsobí nielen na osobnú pohodu, ale aj na citlivé štruktúry pohybového aparátu.“

Základný kameň pre neskoršie bolesti chrbta býva často položený už v detstve alebo mladosti, pričom i tu môžu hrať veľkú rolu psychické faktory. „Počas rastu a obzvlášť v školskom období sa môžu kvôli neistote spôsobenej výškou postavy, rastom pŕs či vyrážkami na pleti aktivovať archaické vzory držania tela ako vlastná ochrana,“ vysvetľuje všeobecný lekár Andreas Goldammer. „Srdce, hrdlo sú ‚chránené‘ plecami stiahnutými dopredu. Zozadu to vyzerá skôr akoby sa chcel človek zmenšiť alebo ukryť.“

Na druhej strane pozitívne skúsenosti uvoľňujú v oblasti hrude a brucha ľahkosť a nechávajú človeka vyrásť priamo zo seba. Počas bežných dní sa preto oplatí sústrediť sa tak často ako je to možné na radostné okamihy. „Vnútorný postoj sa týka toho, ako si vážime sami seba, vedenie pozornosti k myšlienkam a formuláciám ,vnútorného kritika‘ alebo ,vnútorného dieťaťa‘,“ vraví Martina Sommer-Goldammerová. „Pozorovanie a trénovanie rozličných uhlov pohľadu pomáha pri zdolávaní všedných výziev.“

Zachovať si postoj

No nie je to len vnútorný postoj, ktorý ovplyvňuje ten vonkajší – ale platí to aj opačne. Už drobnými zmenami v pozíciách je tak možné docieliť zdravé efekty na pohodu. „Ak si napríklad po nervy vyčerpávajúcom telefonáte položíte ruku na brucho, aby ste uvoľnili dýchanie, namiesto toho, že napnete ramená, môže to pomôcť,“ vraví Andreas Goldammer.

Aj psychoterapeutka a odborníčka Maja Storchová je presvedčená, že spôsob ako stojíme, sedíme, chodíme či ležíme výrazne pôsobí na stav našej nálady. „Počas bežných dní si zväčša len málo uvedomujeme, ako veľmi telo ovplyvňuje náš duševný stav,“ píše spolu so psychoterapeutkou Caroline Theissovou v časopise Zdravý chrbát.

A odkazuje pritom na zaujímavé štúdie, ktoré ukazujú ako veľmi sa dá jednoduchými pohybmi alebo zmenami pozície zmeniť osobné naladenie. Skutočne sa ukázalo, že ľudia v nútenom ohnutom držaní tela sú menej kreatívni a pri riešení náročných úloh sa rýchlejšie vzdávajú. Austrálsky experiment so 61 ženami a mužmi, ktorí trpeli ľahkou až stredne ťažkou depresiou, okrem toho ukázal, že vzpriamená pozícia tela pozitívne ovplyvňuje psychické rozpoloženie.

Storchová a Theissová radia, aby ste sa častejšie zamysleli nad tým, čo nesprávne držanie tela robí s vlastnou psyché, keď trávite nielen niekoľko minút počas vedeckého pokusu, ale celé pracovné dni v kancelárii za písacím stolom so zrolovanými plecami. Narovnať sa – a to v pravom zmysle slova – je v ich očiach dôležitý krok k vydarenému manažovaniu seba samého. Ich motto znie: „Dobré držanie tela je často oveľa užitočnejšie než dobré úmysly!“

Hore
OKViac informácií