Menu

Profitujeme z nedostatkov

Spolu na jednej lodi.

Home » Inšpirácia » Bývanie » Profitujeme z nedostatkov - 03.2018

V Japonsku znamená wabi-sabi krása nedokonalého. Ak sa orientujete podľa nej, môžete sa naučiť prijímať svoj vlastný život taký, aký je.

V našich kultúrnych kruhoch sa krása často stotožňuje s dokonalosťou. Za pekné sa považuje niečo, čo je bezchybné a dokonalé: perfektná postava, vzťah bez konfliktov, vyblýskané auto, útulný byt – život opradený šťastím. Ak v sebe nosíte takéto obrazy, vystavujete sa tým obrovskému tlaku. Pritom, ako je známe, sa krása ukrýva v oku pozorovateľa. V Japonsku majú dokonca vlastné slovo na označenie vecí, ktoré sú pekné práve preto, lebo nie sú perfektné: wabi-sabi. Podľa tohto konceptu nie je nedokonalosť niečo rušivé, ale vďaka nej život stojí za to.

Skrytá krása

Pojem wabi-sabi preložíme len veľmi ťažko. Slovo „wabi“ znamenalo pôvodne cítiť sa osamelo a strateno, no zmenilo svoj význam na radosť z tichej samoty. „Sabi“ znamená starnúť, byť vyzretý. Keď tieto slová spojíme, naskytnú sa nám nové horizonty: Nie to, čo sa jednoznačne zdá byť pekné, je mimoriadne, ale skrytá krása. Za symbol tohto spôsobu vnímania krásy sa považujú napríklad kamene obrastené machom alebo zľahka zhrdzavený čajník. „Ide o vznešenosť, ktorá sa ukrýva vo vnútri nenápadných vecí, o trpkú jednoduchosť, ktorá však tomu, kto jej rozumie, odhaľuje všetok pôvab krásneho,“ povedal zosnulý nemecký vedec zaoberajúci sa východnou Áziou, Wilhelm Gundert.

Oceňte autentickosť

Zaradiť wabi-sabi do vlastného života znamená prijať svoje danosti. „Japonská filozofia wabi-sabi inšpiruje k zmiereniu sa s vecami, ktoré sú kostrbaté alebo nepravidelné, alebo s takými, ktoré nie vždy bežia tak, ako by sme chceli,“ píše americká autorka Polly Campbell vo svojom poradcovi „Lebe lieber unperfekt“ („Ži radšej nedokonalo“). „Keď si priznáme, že všetko v živote je nestále, nedokonalé a nehotové, aj my sami, nájdeme pokoj.“ To znamená, že človek by sa mal naučiť oceniť autentickosť, aj keď je s chybami.
Podľa autorky sa v podstate každý človek usiluje o úplnosť a harmóniu, o pocit byť „ucelený“. Želá si, aby duša a telo tvorili jeden celok. Avšak varuje: „Ak sa po celý čas pokúšame zmeniť všetky charakterové vlastnosti nás samých, ak ich popierame a skrývame, vzďaľujeme sa od tejto jednoty.“

 

Nobody is perfect

Správna cesta k vnútornej spokojnosti je teda pozorovať vlastné deficity s rešpektom, úctou a vážnosťou. K tomu nestačí pozrieť sa dôkladne na svoje nedostatky, treba ich s láskou, s humorom, trpezlivo a priateľsky prijať za svoje. To môže byť nepríjemné, ale aj oslobodzujúce. Človek by sa pritom nemal snažiť niečo meniť alebo dať na poriadok. Omnoho viac ide o rozoznanie toho, čo nie je perfektné a o to, aby sme sa s tým, čím sme, intenzívne zžili. To vytvára slobodu pri zisťovaní rôznych ciest. A nekončí sa to, ako by sme sa možno obávali, priemernosťou, ale progresom.

V živote, ktorý nie je perfektný, je jednoduchšie …

… poprosiť o pomoc. Pretože neúspech neznamená zlyhanie. Prosba o pomoc nás po porážke opäť postaví na nohy.
… podstúpiť kreatívne riziká. Pretože neúspechy a chyby patria k inováciám.
… bezhranične milovať. Pretože ak svoje nedostatky nepociťujete ako nepríjemné, môžete skôr lásku darovať a prijať.
… žiť naplno. Pretože ak sa zmierite so svojimi slabými miestami, budete mať viac energie na vlastné talenty a ciele.
… zdravo sa rozhodnúť. Pretože skrývanie aspektov pravého ja spôsobuje stres. Ak budete k sebe úprimní, pocítite úľavu a pohodu.

 

Päť zásad wabi-sabi

Wabi-sabi nie je primárne trend v bývaní, je skôr filozofiou, ktorá sa dá využiť aj v oblasti bývania.

Tieto zásady sú:

    • Premýšľať nad podstatným.
    • Návrat k prírode a teda aj odklon od neuváženého konzumu.
    • Používať jednoduché, lokálne produkty a prírodné materiály.
    • Vážiť si a starať sa o staré veci.
    • Vychutnávať si optickú prázdnotu, čiže aj tendencia k minimalizmu.
Hore
OKViac informácií