Active Beauty
Odolnosť: týchto 6 tipov nás posilní v boji s každou krízou

Odolnosť: týchto 6 tipov nás posilní v boji s každou krízou

Kto z nás dobre znáša stresové situácie, lepšie zvláda aj krízy ako je koronavírusová pandémia. Psychológia nazýva rezilienciou vnútornú silu – súbor schopností, z ktorých mnohé sa dajú aj naučiť.

Koronakríza nás všetkých vyčerpáva, o tom niet pochýb a mnohých z nás stále znepokojuje. Prečo vlastne jedni zvládajú krízu – aj všeobecne ťažké životné situácie – lepšie ako iní? V psychológií sa vraj táto superschopnosť nazýva „reziliencia“.

Pôvodne tento pojem označoval schopnosť ustáť extrémne situácie bez ujmy na psychickom zdraví. Časom sa začal pojem používať aj častejšie – človek je rezilientný, ak bravúrne zvláda aj každodennú záťaž, hlavne teda psychickú záťaž. „V ideálnom prípade nás prekonanie krízy dokonca môže aj osobnostne posilniť,“ hovorí psychologička a odborníčka na problematiku reziliencií Anneliese Aschauer-Pischlögerová.

Faktory odolnosti sú individuálne

Niečo ako jedna určitá reziliencia neexistuje. U každého človeka sa prejavujú aj rôzne faktory reziliencie rozdielnym spôsobom. Podľa štúdie z roku 2020, ktorú uskutočnila Anneliese Aschauer-Pischlögerová a ktorá skúmala rezilienciu v súvislosti s Covid-19, k nim patria: udržiavanie sa v dobrom stave, optimizmus, akceptácia stereotypu, zameranie sa na budúcnosť a schopnosť reflexie. Apropo: svoju osobnú rezilienciu si môžete preveriť prostredníctvom psychologicky fundovaného online testu.

Dobrá správa: reziliencia nie je hrou osudu. Odborníčka je presvedčená: „Každý z nás si v sebe nosí určitú mieru základnej reziliencie v zmysle zdravého jadra. A: reziliencia sa dá aj získať učením, resp. sa v nej môžete doživotne vzdelávať.“ Ako v sebe povzbudzovať pozitívne myšlienky a ako sa naučiť narábať s vnútornou silou tak, aby sme ich integrovali do každodenného života? Požiadali sme o dobré rady psychologičku.

 

Posilniť rezilienciu: takto sa naučíte zvládnuť každú krízu

1. Prijať negatívne pocity

Počas koronavírusovej krízy zisťujeme stále viac: náš život sa radikálne zmenil a my musíme mnohé jeho aspekty prepracovať a opätovne usporiadať. Berme to pozitívne: „Každodenné výzvy sú tiež ideálnou cestou na cielené rozvíjanie reziliencie“, hovorí odborníčka.

Ak to dokážeme (aj negatívne pocity) s láskou prijať, sme už na tej správnej ceste posilnenia reziliencie. Naša vnútorná sila tiež znamená: prežívame samozrejme aj fázy vyčerpania, smútku a neistoty – v procese nadobúdania reziliencie nejde o to byť vždy pozitívni.

2. Udržiavať si svoje presvedčenie

Samozrejme by sme mali vnímať aj svoje slabosti a tiež nepríjemné pocity, no nedovoľme, aby nás prevalcovali. Tiež sa pokúsme trochu dištancovať od strachu, smútku či zatrpknutosti. Cieľ: vedome optimistický prístup k veci. Ako na to? Napríklad sa porozprávajte s niekým, komu dôverujete. Alebo urobte niečo, čo vám urobí radosť a dodá silu. Práve teraz ide hlavne o to, aby sme si šetrili vlastné zdroje.

3. Poznať myšlienkový vzorec

Ak sa aj vynoria negatívne myšlienkové vzorce, mali by sme sa ich pokúsiť najprv prijať, radí odborníčka na rezilienciu. V zmysle: „Aha, nejak často takto premýšľam.“ Je to prvý dôležitý krok dostať sa k vlastnej riadiacej pozícií. Naopak príklady negatívnych myšlienkových vzorcov by mohli byť: vždy, keď nastane akási emocionálna nepohoda, hľadáme rozptýlenie napríklad v prejedaní sa alebo na sociálnych médiách. Dôležité je: neodsudzujme hneď sami seba – existujú určite dobré dôvody, prečo sa u nás tento myšlienkový vzorec vyvinul.

4. Hľadať novú cestu

V ďalšom kroku ide o načrtnutie nového vzorca. Aby sme tak mohli učiniť, potrebujeme si jasne zadefinovať, ako by sme v ideálnom prípade chceli myslieť a konať. Zo začiatku budú pri tom našimi vnútornými (a možno aj vonkajšími) spoločníkmi odpor a napätie. Skúsme si napríklad predsavziať, že si dožičíme viac času pre seba alebo domáce práce si podelíme spravodlivo s partnerom. S tým spojené napätie vydržte a precíťte ho, v konaní za dosiahnutím vlastného sebaurčenia spočíva sila a energia –  a vďaka nej sa stanete odolnejší.

5. Aj krízy posúvajú

Krízy nás vyhodia z bežných koľají – no tiež nás katapultujú do pozície, aby sme spochybňovali to, čo je pre nás obvyklé, uvažovať o živote a tiež spoznávať nové šance na jeho pre usporiadanie. To im dáva jeden veľký liečivý potenciál, hovorí Anneliese Aschauer-Pischlögerová. Položme si otázky, môžu nám napomôcť stať sa odolnými a posilniť svoju vnútornú silu. Ako nasledovné:

  • Čo je pre mňa naozaj dôležité?
  • Čo som v poslednej dobre príliš zanedbával/a?
  • Čo potrebujem, aby bol môj život naplnený?
  • Čo potrebuje moje okolie?
  • Čo by som mal/a prijať a čo vypustiť?
  • Čo nové môže prísť?

6. Klaďme radšej otázky „za akým účelom“ – nie „prečo“

Zvládanie týchto fáz má rozhodujúci význam v tom, či sme počas krízy skutočne schopní vybudovať v sebe zdroje a vnútornú silu – a tým aj odolnosť. No nie každá kríza znamená automaticky šancu – niektoré krízy na nás zanechávajú okrem životných skúsenosti aj hlboké jazvy a tým nás robia do budúcnosti zraniteľnejšími.

Rozhodujúce je pri tom vlastné ohodnotenie: ako sa vysporiadať s tým, čo sa mi udialo v živote? Položte si otázku „načo“, „za akým účelom“ namiesto „prečo“? Aby ste sa naučili vybudovať odolnosť a tým posilniť svoju vnútornú silu, mali by ste využiť životné skúsenosti plynúce z krízy – a opýtať sa:  „Čo sa ma život pýta?“, „Čo teraz urobiť a čo sa naučiť?“, „Na čo to môže poslúžiť?“