Menu

Pozor, láska!

Ako na zdravý vzťah.

Home » Život » Pozor, láska! - 11.2018

V partnerskom vzťahu je občas ťažké nájsť či znovu objaviť cestu k partnerovi. Pomôže vám viac vnímavosti.

Každý pár má svoj jedinečný príbeh lásky. Niektoré veci sú však takmer vo všetkých vzťahoch rovnaké: na začiatku vládne príťažlivosť a zaľúbenie. Po pár rokoch sexuálne hormóny oslabnú a do popredia sa dostávajú spoločné väzby a priateľstvo. Práve to je čas, keď máte šancu nájsť nový spoločný rytmus. To však nie je také jednoduché. Obaja partneri majú vlastnú osobnosť a iné životné skúsenosti. Veľkú úlohu v celom procese zohráva životná cesta, spôsob dospievania, vzory správania prevzaté od rodičov a staré rany. Napriek všetkým výzvam môže hľadanie spoločnej emočnej cesty stáť skutočne za to. Láska je tá najväčšia sila zo všetkých, má obrovský potenciál.

ODSTRÁŇTE BLOKY

Dôležitým predpokladom dlhodobej, šťastnej lásky je prijatie partnera takého, aký je. Na to je potrebné najprv prijať samého seba. Každého človeka ovplyvňujú skúsenosti z minulosti. Do vzťahu často prichádzame s nevyriešenými spormi, ktoré nám môžu brániť rozvíjať úprimný a láskyplný vzťah s partnerom. Intenzívny ľúbostný vzťah tieto konflikty nenápadne aktivuje a človek má motiváciu ich riešiť. Naplnenému vzťahu často stojí v ceste aj problém s vnímaním vlastnej hodnoty. Niektorí ľudia nepovažujú sami seba za hodných prijímať náklonnosť. Aj na tom sa dá pracovať. Skúste si dopriať čas pre seba a svoje priateľky. Sústredíte sa na seba samu a naučíte sa prijať taká, aká ste. Dôležitým predpokladom fungujúceho vzťahu je dôvera v seba samého a pochopenie vlastných potrieb. Dokážeme tak ľahšie prejavovať aj prijímať lásku a záujem.

Páry, ktoré spoločne komunikujú, ľahšie udržia svoju lásku pri živote.

KOMUNIKÁCIA S ÚCTOU K HODNOTÁM

Mohlo by vás zaujímať

Naučte sa rozprávať o sexualite 

Rýchla moderná doba nám neposkytuje ideálne podmienky na hlboké rozhovory. Anonymné prostredie plné cudzích ľudí vplýva aj na naše partnerské vzťahy. Na úprimnú komunikáciu by sme si však mali nájsť čas vždy. Len s pomocou úprimnosti možno natrvalo vyriešiť závažné konflikty a rany. V rozhovoroch však často dochádza k nedorozumeniam. Príčinou je, že každý z nás vníma veci okolo seba inak. Okrem toho sú ženy vo všeobecnosti naladené inak ako muži. Pri rozhovore čerpajú z úplne iných zdrojov a sú na inej energetickej vlne. Ak sa vám podarí naladiť sa na vlnu svojho partnera, môžete zažiť veľkú lásku.

HOVORTE O SEBE

Hovoriť o pocitoch nie je ľahké. Najprv ich musíme pochopiť vo svojom vnútri. Výčitky komunikáciu len komplikujú. Je lepšie obmedziť sa na hovorenie o svojej osobe. Čo to znamená v praxi? Použite „Cítim sa…“ namiesto „Ty si…“. Pocítite veľký rozdiel a stanú sa z vás rovnocenní partneri na rozhovor. Keď nášmu partnerovi dokážeme povedať, ako sa skutočne cítime, a zároveň vidíme, že nás dôkladne vníma, cítime prijatie. Rovnako to funguje aj naopak. Takto sa buduje dôvera, spojenie a intimita. Cítiť dotyk milovanej osoby v srdci, vo vlastnom vnútri, je základnou potrebou každého z nás. Kto túto intimitu zažije pri rozhovore, môže sa tešiť na hlbšie zážitky aj v oblasti telesnej lásky. Fyzický kontakt a sex sa stanú zmyselnejšími, intímnejšími a naplňujúcejšími.

ROZVOJ SEXUÁLNEHO ŽIVOTA

Pozor, láska!

Dopriať vzťahu dostatok priestoru znamená najmä vyhradiť si čas jeden na druhého. Odborník odporúča plánovať si čas venovaný láske. Vyhradiť si dobu, počas ktorej tu budeme výhradne jeden pre druhého. To, čo spoločne podniknete, závisí od toho, v akej fáze vzťahu sa práve nachádzate. Vo veciach erotiky a sexu platí: ak hľadáte spoločný rytmus v sexuálnom živote, pomôžu vám intímne rozhovory alebo vzdelávanie v sexuálnej oblasti, napríklad vo forme seminárov alebo kníh. Vedomosti o prúdení energií a rozdielnosti energie muža a ženy prehĺbia vaše sexuálne zážitky. Dôležitá je aj úprimná komunikácia. Pýtajte sa partnera: Ktoré dotyky sú ti príjemné? Hovorte spoločne o tom, čo máte najradšej. Partner počúva bez komentárov. Následne sa roly vymenia. Keď vznikne vhodná atmosféra, môžete svoj rozhovor rovno pretaviť do fyzického zážitku. Na zlepšenie vnímavosti v partnerskom vzťahu sa odporúča aj takzvaný Slow Sex: milovať sa bez ohľadu na výkon podporuje tvorbu hlbokého puta.

Fyzický kontakt prehlbuje vzťah. A nemusí vždy viesť k sexu. Práve naopak!

3 praktické tipy pre viac vnímavosti v partnerskom vzťahu:

1. Čas na rozhovor

Náročnejším témam je ideálne venovať sa v čase vyhradenom na partnerský rozhovor. Dohodnite sa na fixných termínoch a pokojnom mieste – to by malo byť v ideálnom prípade vždy rovnaké. Ľahšie tak popustíte uzdu svojim energiám. Na začiatku vyjadrite vďačnosť. Sadnite si oproti sebe, pozrite si do očí a povedzte si, za čo ste jeden druhému vďační. Je to veľmi dôležité, pretože vďaka tomu sa zmení atmosféra rozhovoru a naše srdcia sa spoja. Až potom začnite hovoriť o problémoch a svojich pocitoch. Partner počúva s otvoreným srdcom a bez prerušovania. Vďaka tomu sa obaja cítia skutočne rešpektovaní. Pri takomto rozhovore často dôjde k spontánnej vzájomnej dohode.

2. Čas na spojenie

Pri spoločnom čase na spojenie si partneri striedavo na 20 minút ľahnú za seba do polohy lyžičky. Jedinou vašou úlohou je zostať v tejto polohe, dotýkať sa telami a spoločne dýchať. Prostredníctvom prirodzených dotykov, na rozdiel od tých vedomých, vnímame partnera takého, aký skutočne je. Spoločné dýchanie posilňuje vnútorné puto.

3. Čas na dotyky

Nežnosť počas všedných dní je základ. Radikálne zmení kvalitu vášho vzťahu. „Kult každodennej nežnosti“ znamená prejavovať svoju lásku počas celého dňa náhodnými, jemnými dotykmi a objatiami. To aktivuje tvorbu hormónu šťastia a umožní vám hlbšie prežívanie sexu. Dotyky navyše pôsobia liečivo na boľavú dušu.

Rituály všedných dní

Rituály nám dávajú pocit výnimočnosti daného okamihu. Doprajeme láske priestor, v ktorom naplno precítime jej silu. Práve v časoch, keď nás neustále niečo rozptyľuje, sú rituály akýmsi prístavom bezpečia. Už drobné pravidelné gestá môžu mať veľký účinok – napríklad každodenný ďakovný rituál ráno alebo večer. Stačí päť minút, počas ktorých si vzájomne prejavíme uznanie. Pravidelné láskyplné vyjadrenie vďaky posunie do popredia tie pekné stránky nášho vzťahu.

 

Hore
OKViac informácií