Menu

To najlepšie príde samo

Inšpirácia je dar, ktorý nemožno riadiť ani regulovať.

Home » Život » Duševné zdravie » To najlepšie príde samo - 02.2018

Čakať, kým sa niečo stane, nie je jednoduché. Je to však najlepší spôsob na získanie inšpirácie.

Náhle je to tu. Vyskočíte od radosti a začnete maľovať, kresliť alebo čarbať poznámky na akýkoľvek kus papiera, ktorý máte poruke. Nesmiete to odložiť na neskôr, musíte to urobiť teraz. To je totiž známy fakt: Rovnako náhle ako nápady, vnuknutia a idey prichádzajú aj opäť miznú. Inšpirácia je dar, ktorý nemožno riadiť ani regulovať. Nemožno jej rozkazovať ani ju držať na uzde. „Žiaden umelec nie je umelcom 24 hodín denne; všetko podstatné, všetko trvalé, čo dokáže vytvoriť, sa deje počas niekoľkých vzácnych okamihov inšpirácie,“ napísal už v roku 1927 Stefan Zweig vo svojej knihe „Hviezdne hodiny ľudstva“.

ČAKAŤ, ODDÁVAŤ SA NIČNEROBENIU A SNÍVAŤ S OTVORENÝMI OČAMI.

Ale čo je to vlastne inšpirácia? Toto slovo pochádza z latinského výrazu „inspiratio“. V preklade znamená „oduševnenie“ alebo „vdýchnuť život“. Slovník Duden opisuje inšpiráciu ako „tvorivý nápad“, myšlienku, náhle vnuknutie alebo osvietenie. Ak sa hlbšie zamyslíme nad touto definíciou, razom pochopíme: Inšpirácia je niečo pasívne. Skrátka čakanie, kým sa niečo stane. V súčasnosti sa však čakanie príliš nenosí. Sme zvyknutí na okamžité uspokojene svojich potrieb. Nepokojne ťukáme do svojich smartfónov, kontrolujeme, čo je nové, a do prostého vychutnávania okamihu sa musíme nútiť. Existuje však množstvo alternatív. Činnosti, ktoré neprinášajú úžitok ani prestíž: Civenie do prázdna, snívanie za bdela, ničnerobenie. „Dlhá chvíľa“, záhaľka a ničnerobenie sú veci, ktoré musíme opäť objaviť, ak chceme nechať inšpirácii voľný priechod a začať tvoriť. Zatiaľ čo cielené hľadanie riešenia zvyčajne nevedie k ničomu, uvoľnenie mysle so sebou často prináša užitočné nápady. Tajomstvom inšpirácie je uvoľnená myseľ. Skúste vypnúť, nechať svoje myšlienky voľne plynúť a na nič nemyslieť.

MOZOG NIE JE SCHOPNÝ ODDYCHU

Neurológovia zistili, že keď sa rozhodneme upokojiť svoju myseľ, mozog sa tomu odmieta podriadiť a neupokojí sa. Dokázali, že aktivita v jednotlivých častiach mozgu je vtedy rovnako intenzívna ako počas cieleného uvažovania. Náš mozog je aktívny aj vtedy, keď máme pocit, že nič nerobíme. Zdá sa nám, že je vypnutý, zatiaľ však naďalej neúnavne pracuje na inej úrovni. Práve to nám umožňuje upadnúť do letargického snívania za bdela, ktoré zvyšuje kreativitu. Vedci hovoria o automatickej mozgovej aktivite – myšlienky sa sústredia na vnútorný svet a pohľad sa uprie dovnútra. V tomto stave dokáže mozog bez zábran kombinovať najrôznejšie myšlienky. Myšlienkové impulzy sa slobodne a často divoko prepájajú so staršími myšlienkami a z tohto mixu vznikajú nové, originálne nápady.

UVEDOMENIE, VNÍMANIE A STRETNUTIA.

Základom rozhýbania tohto procesu je uvedomenie a vnímanie. Pretože len myšlienka, ktorú mozog zaznamenal a vedome si ju uložil, môže neskôr – v stave zdanlivého ničnerobenia – znovu vyplávať na povrch a skombinovať sa s novými prvkami. Túto schopnosť by sme preto mohli nazvať aj uvedomelé pozorovanie s cieľom nevedomého čerpania z myšlienok, ktoré sa prirodzene rodia v mysli. V správnom momente cielene uvoľniť prúd myšlienok, z ktorého sa zrodia ďalšie myšlienky. Nové impulzy zvonku sa v pamäti miešajú so starými myšlienkami. Vnímanie chápeme ako pozorovanie vonkajšieho sveta prepojené s vlastnými subjektívnymi emóciami. Veľkú úlohu pri tom hrajú aj medziľudské vzťahy. Vzájomné kontakty totiž môžu vyvolať nadšenie, chuť pustiť sa do niečoho nového alebo prianie rozvíjať konkrétny nápad ďalej. Živnou pôdou inšpirácie je bohatý osobný poklad každého z nás vo forme myšlienok, spomienok a osobných skúseností. Uchovávanie týchto podnetov a ich využívanie je dôležitou súčasťou inšpirácie.

 

Susanne Dziadek, módna návrhárka a matka

»Najlepšie si vyčistím hlavu vtedy, keď ma obklopuje úplné ticho. Som sama so sebou, všetko spí, pohľad upieram von do lesov a kolíšem svojho synčeka. Možno potrebujem toto stíšenie práve preto, že môj život je inak plný ruchu. Inšpirujú ma ľudia, emócie, príroda, umenie, príbehy, materiály aj remeselná tvorba. Inšpirácia je pre mňa niečo, vďaka čomu vstupujem do sveta umenia. Je potrebné ju precítiť, pokúsiť sa ju pochopiť a dať jej vlastný tvar. Chcem sa v nej strácať a znovu nachádzať, možno dokonca samu seba nanovo definovať. Neviem si bez nej predstaviť život.«

BEZ PREDSUDKOV A S OTVORENÝM SRDCOM

Ako získať inšpiráciu? Je dôležité uvedomiť si, že vnútorný svet myšlienok na ňu vplýva rovnako ako vonkajšie prostredie. Pamäť je poklad, o ktorý by sme sa mali starať. Základom inšpirácie je hlboké prežívanie, zvedavé pozorovanie, spomínanie a zahĺbenie sa do svojho vnútra v dôležitých momentoch. Okrem toho odporúčajú: Zamerať svoju pozornosť na to, čo nie je zjavné na prvý pohľad, nechať veci na seba pôsobiť, skúmať, odpútať sa od tradičných názorov na svet. Prijímajte nové veci s otvorenou mysľou, pozerajte sa na dobre známe novými očami a pristupujte k veciam otvorene a bez predsudkov. Byť vnímavá, odvážna a nebáť sa zísť z osvedčených chodníčkov. Rada: Učte sa od detí. Deti od prírody oplývajú chuťou do učenia, nadšením a túžbou bez predsudkov objavovať svet a všetko nové. Deti milujú hrať sa – a to je niečo, čo dospelí už dávno zabudli. Hra je však kľúčom k nájdeniu inšpirácie. Pri hraní, športe alebo hudbe rozvíjame svoju vášeň. Začneme reagovať inštinktívne a bezhlavo sa vrháme priamo na vec. Robíme to tak, ako sami chceme, strácame pojem o čase a svete okolo seba. To sú tie najlepšie predpoklady na objavenie nového nápadu.

Eva Krallinger-Gruber, vydavateľka magazínu a riaditeľka agentúry

»Pre mňa je inšpirácia pocit. Túžba konať sa mieša s tisíckami nápadov. Všetky z nich mám chuť okamžite zrealizovať. Tento pocit dokáže vyvolať mnoho vecí: dobrý film, cestovanie, kvalitná literatúra, bolesť, lezenie, vyšívanie alebo extrémne náročná bežecká súťaž. Najlepšie nápady dostávam vtedy, keď som úplne odrezaná od každodenného pracovného zhonu. Vo všeobecnosti mám rada nové výzvy. Rada objavujem, čo mi môžu priniesť. V prvom rade sa snažím zostať otvorená novým veciam a pozitívne naladená na zmeny. Žiť s vášňou a premieňať svoje vízie na realitu. Nechať sa viesť myšlienkami. To občas býva zložité. Inšpirácia je pre mňa zdrojom všetkého. Jej hľadanie je dôvodom, prečo každé ráno s radosťou vstanem z postele.«

Hore
OKViac informácií