Menu

Riaďte sa pocitmi: 6 tipov k rozumným rozhodnutiam

Dospieť k rozhodnutiu: riadiť sa citmi alebo rozumom?

Home » Život » Riaďte sa pocitmi: 6 tipov k rozumným rozhodnutiam - 11.2020

 

Všetci ich poznáme. Rozhodnutia, pri ktorých rozum hovorí: „Urob to!“ a pocit v bruchu volá: „Nerob to!“ Podľa ktorých pocitov sa máme riadiť, koho máme počúvať? Najlepšie obe, hovorí Judith Glück. Srdce alebo hlava? Pokiaľ ide o rozumné rozhodnutia, stojíme často pred voľbou. Rozhodovať srdcom a citmi, alebo sa predsa len radšej nechať riadiť inteligenciou? Výskumníčka v oblasti vedomostí vysvetľuje, prečo je rovnováha medzi citmi a rozumom taká dôležitá – a ako ju dosiahnuť. Podľa nej, sa múdrosť nachádza na hrane medzi citmi a rozumom. Ak sa teda chcete rozhodnúť správne, musíte si najskôr uvedomiť svoje vlastné pocity a prijať ich – a potom ich správne priradiť.

Prijať pocity a predsa robiť rozumné rozhodnutia: 6 tipov

Brať vážne pocity v bruchu

Keď nám niekto rozpráva o ťažkej dileme, máme väčšinou okamžite nejaký pocit, čo by bolo v tej situácii správne a čo nie. Pokúšame sa síce myslieť logicky, ale iba preto, aby sme náš pocit potvrdili. Múdri ľudia to vedia. Veľmi dobre vnímajú svoje pocity – ale akurát ako také. Pýtajú sa sami seba: „Čím to je, že sa hneď cítim tak silno emocionálne zainteresovaný? Je to skôr iba moja vec a nič objektívne?“ Múdry človek berie svoje pocity vážne. Pokúsi sa pochopiť, čo predstavujú, aj keď podľa nich nevyhnutne nekoná.

Rozlišovať medzi objektivitou a subjektivitou

Cieľom je: vidieť veci také, aké v skutočnosti sú. A nie skrz rôzne okuliare, ktoré človek má. Je teda súčasťou objektivity povedať: v poriadku, možno existuje objektívna realita. Ale tá nie je až taká dôležitá, pretože ide o to, že môj pohľad na vec je v tomto konflikte iný ako pohľad môjho protivníka v konflikte. Často sa nejedná o objektivitu. Ale o to, aby ste objektívne videli, že sa jedná o subjektívny pohľad na vec.

Vychádzať s múdrymi ľuďmi

Ak sa ľudí opýtate, ako dospeli k múdrosti, mnohí odpovedia: zažili, ako niekto reagoval na určitú životnú situáciu – a ako ich to ovplyvnilo. Ľudia sa dobre učia od modelov. To funguje dokonca aj vtedy, keď si človek iba predstaví, čo by niekto – koho považuje za relatívne múdreho – v danej situácii povedal. Aj to je cesta k tomu, aby sme sami dospeli k riešeniam.

Učiť sa z pozitívnych skúseností

Pozitívne myšlienky a pocity otvárajú nové pohľady na veci. Na jednej strane existujú pozitívne skúsenosti, ktoré zmenia život – ako napríklad narodenie dieťaťa. Na druhej strane môžu múdri ľudia využiť momenty šťastia ako zdroj. Neustále počúvame pekné príbehy, ako ten o starej dáme, ktorá žije na jednom kopci a hovorí: „Je to jednoducho tak krásne, keď slnko žiari na kopce, robí ma to šťastnou.“ Naučiť sa vnímať takéto niečo a prijať pocity: to sú zdroje, ktoré využívajú múdri ľudia cielene.

Žiť pozornejšie

Počas jednej štúdie boli ľudia na rôznych „úrovniach múdrosti“ vyzvaní, aby si viedli denník. Mali si dvakrát za deň zapísať pozitívne a negatívne udalosti a poznačiť si, ako sa pritom cítili. Pritom sa dospelo k výsledku: múdri ľudia viac písali o pozitívnych zážitkoch. O malých radostiach, ktoré sa zrejme stali aj ostatným – až na to, že títo ich nevnímali. Časť šťastného bytia u múdrych ľudí sa zjavne zakladá na oceňovaní radostí a na pozornejšom vnímaní života.

Poznať vlastné slabosti

Niekedy to môže byť bolestivé, zaoberať sa sám sebou. Múdrosť robí šťastným, hoci cesta k nej nie je vždy veselá. Múdri ľudia sú vysporiadaní sami so sebou. Poznajú sami seba, svoje slabosti a svoje hranice a dokážu sa akceptovať a mať radi takých, akí sú. Nepotrebujú až tak uznanie zvonka. A už toto sa zdá byť veľkým šťastím.

Hore
OKViac informácií