Ak sú vaše koncoročné rituály zvyčajne akčné (koncerty, vianočné trhy či stretávky), pokojne ich v novom roku vymeňte za pohodlie na pohovke s Jean-Paulom Sartrom a Simone de Beauvoir. Umenie blízkosti je názov 20 rokov starej biografie o umeleckej dvojici. Nájdete v nej silnú inšpiráciu na tento rok. Najmä od marca do konca júla sú vašou témou staré dlžoby v každom zmysle. To, čo vám stojí v ceste, sú pochybnosti o sebe samom. Na začiatku roka si želáte podporu. Aj keď máte pocit, že ju nedostávate, je všade okolo vás. Vidieť ju vám bránia len dôsledky minulosti. Doterajším riešením bolo kompenzovať nešťastie spotrebou, ale nová cesta naplní vaše srdce namiesto úložných priestorov. Pozerať sa na svoje slabé stránky je únavné, ale od apríla to vedie k nájdeniu zrelosti, optimizmu a spokojnosti.

Odkiaľ čerpať energiu:
Sloboda je vašou základnou potrebou, a doteraz ste si ju dôsledne presadzovali. Ale možno pomaly zisťujete, že tie správne hlboké väzby nie sú obmedzujúce a dokonca vám prinášajú silu. Kľúčom rastu je úprimnosť, aj tá sama k sebe. Tak si dovoľte nájsť slobodu aj inak ako v samostatnosti.
Manifest roka:
Správajte sa ku každému (vrátane seba!) s rešpektom a preberajte zodpovednosť za svoje činy.