Active Beauty
Prestávky pre viac koncentrácie

Stres

Prestávky pre viac koncentrácie

Krátke prestávky vám prospievajú. Nabudia telo do ďalšej práce a vzbudia vo vás chuť do života, vďaka čomu zvládnete aj dlhé pracovné dni!

Niekoľko sekúnd zhlboka dýchajte

„Mnohí z nás si robia mikroprestávky úplne nevedomky. V zásade by to však mala byť uvedomelá aktivita,“ hovorí stres koučka Brigitte Zadrobilek. Vhodné pracovné prostredie s rastlinami, obrazmi a osobnými predmetmi nám môže pomôcť. Naopak, strohé a neosobné prostredie nám neprospieva. Prekonať vlastné zábrany a dopriať si moment odpočinku si občas vyžaduje aj určitú dávku sebazaprenia – obzvlášť v otvorených kancelárskych priestoroch, kde máme často pocit, že nás niekto pozoruje.

Pauza. Kto pracuje, musí si dopriať aj odpočinok. Personalizované pracovisko vám pri tom môže pomôcť.

Aký som stresový typ?

Tak, ako sú rozmanité spúšťače stresu, sú mnohotvárne aj naše reakcie naň. „Každý človek reaguje na záťažové situácie odlišne. Niekto zachová chladnú hlavu, iný sa nechá ľahko vyviesť z miery,“ zdôrazňuje stres koučka Brigitte Zadrobilek.

Stresový typ A – Sympatikotonik: Je spravidla citlivý na stresové podnety, často sa cíti nervózne, rozrušene a potláča svoje prejavy agresivity. Je veľmi výkonný a často pracuje na hranici svojich síl. Tento typ ľudí pri pokuse upokojiť sa obvykle ešte viac znervóznie – relax a pôžitok sú pre nich cudzie pojmy. Úspech si však na ich zdraví vyberá svoju daň. Modelové správanie typu A je jedným z rozhodujúcich faktorov pri vzniku ochorení srdca, krvného obehu a tlaku, mŕtvice a srdcového infarktu.
Stresový typ B – Vyrovnaný typ: Je taktiež veľmi výkonný a cieľavedomý, vďaka čomu je typický svojou spokojnosťou. Nevystavuje sa neustále tlaku okolia a dokáže si svoj úspech aj vychutnať. Dopraje si čas na relax, uvoľnenie a regeneráciu. Jeho zdravie nie je ohrozené každodenným stresom a hektickým spôsobom života, pretože si ich nepripúšťa.

Stresová situácia. Ľudia bojujú so stresom rozličnými spôsobmi. Každý z nás musí nájsť vlastnú cestu, ako s ním zaobchádzať.

Stresový typ C – Vagotonik: Stres pociťuje ako všadeprítomnú hrozbu, pretože má tendenciu snažiť sa vždy dosiahnuť perfektný výsledok. Vysoká náchylnosť na stres priamo súvisí s nedostatkom sebavedomia a pocitom závislosti a neslobody. Takýto človek má často pocit, že je ovplyvňovaný okolím, nemá veci pod kontrolou a sám seba vníma ako bezmocnú obeť. Ak stresom trpí dlhodobo, môže byť náchylný na žalúdočné a črevné ťažkosti, vredy, infekčné ochorenia a nízky tlak. Motivácia týchto ľudí je veľmi krehká a ľahko opadne. Ich zdravie je ohrozené neustálym stresom, ktorý si často spôsobujú z veľkej časti sami.

Desať uvoľňujúcich cvičení

10 cvičení na mikroprestávky od stres koučky Brigitte Zadrobilek

Cvičenie 1: Niekoľkokrát zagúľajte očami, premasírujte si čelo, vytraste ruky a ramená, pomädlite si dlane, priložte si ich na očné viečka a na pár sekúnd sa ponorte do tmy.
Cvičenie 2: Dívajte sa cez monitor počítača (tunelové videnie), následne niekoľkokrát silne zažmurkajte.
Cvičenie 3: Prstami si prechádzajte po tvári zhora nadol, plecia vytiahnite k ušiam, vydržte 10 sekúnd a nechajte ich opäť klesnúť. 30 sekúnd uvoľnene seďte.
Cvičenie 4: Chodidlami nakreslite na podlahe päť kruhov smerom dovnútra a päť kruhov smerom von.
Cvičenie 5: Postavte sa, zdvihnite päty z podlahy a v rýchlom tempe sa pohojdávajte a preťahujte. Výdatne si pri tom zívnite, prehrabte si vlasy a premasírujte pokožku hlavy. Zatvorte oči a myslite na niečo pekné.
Cvičenie 6: Hlavu nechajte klesnúť, bradu oprite o hrudnú kosť a hlavou striedavo otáčajte vľavo a vpravo.
Cvičenie 7: Prstami si prejdite po krku, plecia vytiahnite nahor a nechajte znovu klesnúť.
Cvičenie 8: Upnite svoj zrak na jeden bod na monitore alebo na stene a krúžte hlavou v malých oblúkoch v smere a proti smeru hodinových ručičiek.
Cvičenie 9: Niekoľkokrát sa nadýchnite nosom a vydýchnite otvorenými ústami. Sústreďte sa pritom na vydychovanie.
Cvičenie 10: Oboma rukami sa podoprite na stoličke a vystrite sa. Myslite pri tom na úsmevnú situáciu alebo sa zasmejte.