Menu

Starostlivosť: Je práca mamy na nezaplatenie?

Väčšinu starostlivosti vykonávajú ešte stále ženy – a stále zadarmo.

Home » Rodina » Starostlivosť: Je práca mamy na nezaplatenie? - 06.2020

Pred odchodom do práce ešte rýchlo zobudiť deti, poobliekať ich, pripraviť im raňajky, odviesť ich do škôlky, cez obedňajšiu prestávku dohodnúť dôležité termíny u lekárov, potom vybaviť nákup, vyzdvihnúť deti, navariť a keď potom deti konečne spia, vyprať bielizeň a upratať byt. Krúti sa vám z toho hlava, len keď to čítate? Tak vyzerá bežný deň mnohých žien – a to nie sú pomocníčkami v domácnosti, ale matkami.

Aj keď úloha klasickej ženy v domácnosti je už dávno považovaná za prekonanú, ženy trávia neplatenou prácou v priemere dvojnásobne viac času než muži. Tento výsledok ukázala minulý rok štúdia Medzinárodnej organizácie práce.

Prečo naša spoločnosť potrebuje starostlivosť

Aj na Slovensku sú to ony, ktoré vykonávajú väčšinu takzvanej starostlivosti/práce, teda domáce práce, ošetrovanie a opatrovanie v súkromí – a síce zadarmo. Že sa to všetko nedá stíhať „popri“, by mal vedieť každý minimálne odvtedy, čo v časoch koronavírusu zostali zatvorené školy a predškolské zariadenia. Tipy ako sa deti naučia hrať samy tu nestačia.

No ako ohodnotiť niečo, čo sa vlastne nedá zaplatiť? Domáca narodeninová torta, čaj proti kašľu prinesený do postele, vymyslená rozprávka na dobrú noc či s láskou uvarená večera? Aj keď by ockovia mohli niečo od mám odkukať – jasné je: celá naša spoločnosť by sa bez nich zosypala.

Ako umožniť rovnoprávnu starostlivosť/prácu

Podľa aktuálnej štúdie trávia ženy priemerne tri hodiny domácimi prácami, muži len dve. Ako by sme to mohli zmeniť?

5 zásad, ktoré umožnia rovnoprávnu starostlivosť/prácu:

  1. Informácie, budovanie povedomia a zmena myslenia

Namiesto ocenenia a finančného uznania ženy nakoniec dostanú za neplatené služby z lásky v domácnosti: závislosť od partnera, medzeru v dôchodku, chudobu vo vyššom veku. Dôležitá je preto zmena myslenia a povedomie, že práca zahŕňajúca starostlivosť a domáce práce nie je automaticky ženská práca, ale práca rodiny, hovorí Larissa Kravitzová, ktorá radí ako finančná poradkyňa pod menom „Investorella“.

  1. Zrušte „hotel mama“ a dávajte nové vzory

Aby dnešné dcéry mohli raz žiť v rovnoprávnych partnerstvách, je dôležité chlapcov a dievčatá vychovávať rovnako (medzičasom už jestvujú aj pohlavne neutrálne mená). „Hotel mama neexistuje,“ hovorí Kravitzová. Podľa nej majú byť už deti zapájané do domácich prác, nezávisle od pohlavia a je jedno do ktorej činnosti. Dôležité sú i vhodné vzory. Tak by malo byť pre deti normálne, že ženy zarábajú peniaze a muži preberajú starostlivosť. „Rodina je spoločný projekt.“

 

 

  1. Neprenášajte starostlivosť na výpomoc v domácnosti

Môže byť pomocníčka v domácnosti riešením na dvojité zaťaženie? Nie tak celkom. Lebo odhliadnuc od nepríjemných pracovných pomerov, v ktorých sa väčšina žien nachádza, na pôvode problému to nič nemení. Toto sa iba prenesie a muži neprevezmú viac zodpovednosti. Ak starostlivosť vykonávajú ženy zo zahraničia, zanechávajú okrem toho aj vo svojich krajinách pôvodu medzeru v starostlivosti. Začarovaný kruh.

  1. Spoločné opatrovanie detí v rodinách

Ako sa môže v budúcnosti niečo zmeniť? Možno tým, že sa zameriame na minulosť, vraví Kravitzová: „Starostlivosť bola kedysi viac rozdelená medzi susedmi, tieto modely znovu získavajú na popularite.“ Ak nemáte k dispozícii podporu veľkej rodiny, mali by ste si vybudovať klan spriatelených rodín, aby ste si napríklad rozdelili opatrovanie detí.

  1. Pracovné časy, ktoré sa prispôsobia (rodinnej) situácii

Okrem toho vidí Kravitzová tendenciu opúšťajúcu zamestnanecké pomery a smerujúcu k flexibilnejšej samostatnosti. Tá má aj zjednodušiť organizáciu opatrovania detí. No nie pre každého je krok k samostatnosti vhodný, okrem toho už začínajú manažéri mnohých podnikov meniť myslenie a zisťujú, že sa nemôžu vzdať matiek ako dôležitej pracovnej sily. V dm napríklad podporujeme otcovskú dovolenku. Ako certifikovaný podnik priateľský k rodine sú u nás samozrejmosťou modely pružného pracovného času a skrátených úväzkov.

Hore
OKViac informácií