Active Beauty
7 rád, ako vnímať pocity druhých

Ste empatickí?

7 rád, ako vnímať pocity druhých

Empatia je schopnosť vcítiť sa do vnútorného a citového sveta iných ľudí. Bez nej je nemožné hlbšie pochopiť človeka. V tretej časti seriálu „čas múdrosti“ napríklad Judith Glücková, výskumníčka v oblasti vedomostí, vysvetľuje to, ako vzniká schopnosť vcítenia sa do iného človeka a ako sa dá natrénovať.

Empatia je „tá najprevratnejšia emócia“, ako ju kedysi označila feministka Gloria Steinemová. Inak empatiu poníma americká autorka bestsellerov Leslie Jamisonová. Rozumie pod ňou „uznanie kontextového horizontu, ktorý neustále presahuje to, čo je človek schopný vidieť“. A pre výskumníčku Judith Glückovú je schopnosť vcítiť sa jedným z piatich zdrojov, z ktorých môže vzísť múdrosť.

Stupeň empatie nie je u každého človeka rovnaký. Niektorí ľudia sa dokážu do iných vcítiť naozaj hlboko, zatiaľ čo iní pôsobia úplne necitlivo. Prečo je empatia taká dôležitá? Dostali sme ju do vienka? A čo rozhoduje o tom, nakoľko empatickí dokážeme byť?

 

Byť empatickí: 7 rád, ako sa naučiť vcítiť sa do iných

  1. Empatia nám bola vložená do vienka, no dá sa jej aj naučiť

Každý z nás je do určitej miery empatický. Detičky sa s touto schopnosťou už rodia, už novorodenci dokážu imitovať výrazy tváre. Vďaka takzvaným zrkadlovým neurónom sa dokážeme vcítiť do emócií a pocitov iných, hlavne, keď svoje vnútorné pochody vyjadrujú mimikou. Schopnosť empatie však nemá každý z nás vyvinutú v rovnakom rozsahu. Sú deti, ktoré sú tak výrazne empatické, že mnohé veci znášajú veľmi ťažko – a potom iné, ktoré sa správajú „statočnejšie“. Ako dlho sa u dieťaťa vyvíja empatia je značne individuálne. Schopnosť vcítiť sa do iných, či sociálne cítenie, sa dá aj natrénovať. Hovorte s nimi o vlastných pocitoch a ukážte im na sebe ako sa vžiť do iných.

  1. Vypláca sa byť empatickým

Ak sa dokážeme na stretnutí vcítiť do ostatných, vieme sa lepšie prispôsobiť situácii a možno tak lepšie presadiť svoje plány a ciele. Ak sme však múdri, nie je to náš primárny cieľ. Túžime sa vedieť vžiť do iných preto, aby sme ich pochopili a podporili ich. Empatia je zároveň jedným z dôvodov, prečo sa stávame múdrejšími: ak nám bude záležať na tom, ako sa vodí iným,  je pravdepodobnejšie, že dokážeme vidieť veci z ich uhla pohľadu. Dozvieme sa tak tiež veľa o rozdieloch medzi ľuďmi.

  1. Vcítiť do iného človeka: venujte iným pozornosť a načúvajte im

Ako sa teda môžeme skutočne naučiť empatii? Pokúsme sa viac pozorovať ľudí, ako sa cítia. A načúvať im, klásť im tie správne otázky. Múdri ľudia sú často veľmi dobrí poslucháči, pretože sa naozaj snažia pochopiť, o čo ide. A nielen preto, aby iným ukázali, akí sú bystrí a ako skvele vedia za každých okolností poradiť.

  1. Ani empatickí ľudia nie sú vždy rovnako empatickí

Empatiu v sebe môžeme aj vypnúť. Keď niekoho zhodnotíme, že nám je podobný, že patrí do rovnakej pomyslenej skupiny ako my, alebo patrí k našej rodine, ocitneme sa rýchlejšie v dobrej pozícií ho pochopiť a vcítiť sa doňho. Ale keď sa niekoho pozeráme ako na cudzí element, vieme svoju schopnosť empatie na počkanie vypnúť.

Pohlavie a vek: aj tieto faktory môžu ovplyvňovať našu schopnosť empatie

  1. Vžiť sa do starších? Dá sa to

Pre mladých ľudí určite nie je ľahké vcítiť sa do niekoho, kto má 80. Existujú štúdie, pri ktorých ľudom obliekali veci, ktoré im boli nepohodlné alebo im nasadzovali okuliare, cez ktoré videli rozmazane. Takto mladým vizuálne predstavili všeobecné sprievodné znaky starnutia. Ak sa potrebujeme vcítiť do niečoho, čo sme ešte nezažili, mali by sme si to vedieť aspoň predstaviť. Do istej miery sa to dá prostredníctvom rozhovorov so staršími ľuďmi.

  1. Vcítiť sa do mladých? To tiež nie je jednoduché!

V obrátenom garde, 80-ročný človek nie je automaticky nastavený tak, že dokáže akceptovať, ako rozmýšľa či ako sa cíti 20-ročný. Práve na základe vlastnej skúsenosti padne niekedy staršiemu človeku veľmi ťažko pozerať sa na pocity či konanie podstatne mladšieho človeka s vážnosťou. Skutočne múdry človek to však dokáže, pamätá si totiž, aké boli pre neho tieto pocity a problémy v danom čase seriózne.

  1. Sú ženy empatickejšie než muži?

Existujú štúdie, ktoré hovoria, že ženy vykazujú vyšší stupeň empatie. O tom, či to majú vrodené alebo schopnosť vcítiť sa do iných získali prostredníctvom vzorov rokmi, je diskutabilné.

Je automaticky výhodnejšie, keď je človek empatický? Ťažko povedať: aj keď múdrosť ide ruka v ruke s určitou dávkou empatie, záleží aj na tom, ako s ňou dokážete nakladať. Niekto možno oplýva až prehnanou schopnosťou empatie. Môže sa napríklad až tak intenzívne ponoriť do pocitov svojej najlepšej kamarátky, že voči niekomu vyvodí nerozumné dôsledky. K múdrosti totiž patrí aj ochota kriticky zhodnotiť a možno aj spochybniť pocity, do ktorých sa vieme vcítiť.