Menu

Reč tela

Telo nám má čo povedať.

Home » Život » Poradca » Reč tela - 11.2018

Kto sa naučí všímať si signály tela, dozvie sa viac nielen o iných, ale aj o sebe samom. Malý rýchlokurz reči tela.

Oči neklamú, ruky rozprávajú celé príbehy a jeden pohľad povie viac než tisíc slov. Stačí sa nad starými múdrosťami trošku zamyslieť a uvedomíme si, že reč tela nie je žiadnym moderným výmyslom. Aj napriek tomu táto forma neverbálnej komunikácie vyjadrená gestami, mimikou a postojom získala viac pozornosti až v 60. a 70. rokoch 20. storočia. Vtedy americký profesor psychológie Albert Mehrabian v rámci svojich výskumov zistil, že slová sú zodpovedné len za 7 % celkového dojmu, ktorým človek vplýva na svojho konverzačného partnera. Omnoho väčší význam má hlas – 38 %. Aj ten však prekoná reč tela. Tá totiž predstavuje celých 55 % celkového dojmu. Mehrabianove poznatky odštartovali nový trend knižných publikácií s touto tematikou plné rád o správnej reči tela pri pracovnom pohovore, prvom rokovaní alebo v partnerských vzťahoch.

S príchodom nového milénia sa ľudstvo vrátilo späť k písomnej komunikácii. Vďaka SMS správam, e-mailom a internetu sa do popredia spoločenskej komunikácie dostal písomný prejav. Zatiaľ čo v osemdesiatych a deväťdesiatych rokoch si ľudia ešte telefonovali, po roku 2000 sa z komunikácie vytráca už aj hlas. Emócie čoraz častejšie vyjadrujeme emotikonmi a naaranžované selfies v neprirodzených pózach sa stali náhradou osobnej komunikácie – alebo sa o to aspoň snažia. Čoraz viac sa tak zabúda na pravú reč tela. Zatiaľ čo predchádzajúce generácie sa odmalička učili pozorovaním významu jednotlivých gest, moderný človek je schopný v sekunde určiť, ktorý emotikon sa hodí ku konkrétnej nálade. Dokáže však čoraz ťažšie dešifrovať význam postoja alebo úsmevu svojho partnera na rande.

To je veľká škoda, pretože reč tela je tou najúprimnejšou formou komunikácie. Sabine Mühlisch, bývalá docentka pre neverbálnu komunikáciu na Univerzite Konstanz, si dokonca myslí, že „klamať telom je prakticky nemožné“.

Tým, ktorí by si chceli zľahka oprášiť umenie neverbálnej komunikácie, prinášame malý rýchlokurz:

Pozri mi do očí, miláčik

Nie nadarmo sa nazývajú aj zrkadlom duše: Naše oči dokážu nielen vidieť, ale aj hovoriť. Môžu pôsobiť spýtavo, súhlasne alebo odmietavo, rozosmiato, či plačlivo. Dokážu vrhať zničujúce aj láskavé pohľady. Ak sú doširoka otvorené, sú znamením záujmu. Ak sa zameriavajú na jeden bod, odzrkadľujú sústredenie. Zväčšené zorničky sú znakom radosti alebo toho, že hľadíme na niekoho, kto je pre nás atraktívny. Pohľad nadol počas rozhovoru je naopak znamením nezáujmu, neistoty, ignorantstva, ba dokonca strachu z odhalenia lži.

Aj časté žmurkanie môže signalizovať nečestnosť. Pri klamaní a v stresových situáciách naše telo produkuje adrenalín, ktorý spôsobuje častejšie žmurkanie. Ak je naopak žmurkania málo, svedčí to o nude. Úmyselné civenie je často považované za útok, môže však byť aj znamením šoku. Stiahnuté obočie znamená hnev, nadvihnuté obočie „len“ nesúhlas. Pekným znakom sú napríklad spontánne sa zjavujúce drobnučké vrásky smiechu, ktoré možno považovať za dôkaz úprimnej zábavy. Pri neúprimnom smiechu sa totiž svaly okolo očí zväčša neaktivujú.

Úprimný, žiarivý úsmev povie viac ako tisíc smajlíkov.

Vyčítajte pravdu z tváre

Aj pri „skutočnom“ úsmeve dochádza k súhre viacerých častí tváre. Kalifornskí vedci vyvinuli systém, ktorý dokáže pomenovať najčastejšie zmeny mimiky. Tak napríklad zdvihnutie kútika úst sa v ňom nazýva Action Unit 12 a jeho poklesnutie Action Unit 15. Úprimný úsmev je kombináciou Action Unit 12 a 6 – nadvihnutie kútikov úst spojené so stiahnutím veľkého očného svalu.

Naše ústa dokážu komunikovať aj bez slov. Stisnuté pery signalizujú vnútorné napätie, frustráciu alebo hnev. Ak sú zvraštené, čo môžeme často pozorovať u starších dám s prísnym pohľadom, vyjadrujú nesúhlas. Presahovanie spodnej pery dopredu často vídame u tvrdohlavých detí, ale aj u dospelých – daná osoba je pravdepodobne urazená. Kto si po perách prechádza špičkou jazyka, je nervózny, sústredený alebo má skrátka suché pery. Viac významov má aj hryzenie spodnej pery, ktoré môže najmä u žien pôsobiť detinsky.

Aj čelo a nos však majú čo povedať. Vodorovné vrásky na čele signalizujú, že dotyčná osoba si vyžaduje pozornosť. Zvislé vrásky na čele sú, naopak, znakom sústredenia na niečo konkrétne. Klopkanie prstami na stred čela značí rozhorčenie nad nezmyselným nápadom. Dotyk prstov po stranách čela naopak znamená, že daný človek považuje návrh za rozumný. Určite si však pri tom neškriabe nos a nerozširuje nozdry. To by sme totiž mohli hodnotiť ako nemú námietku.

Ruky, oči… v skutočnosti komunikujeme celým telom.

Ukáž mi, ako sedíš, a ja ti poviem, na čo myslíš

Reč tela sa prirodzene nevzťahuje len na tvár. Sediac oproti svojmu nadriadenému alebo klientovi môžeme už na jeho postoji rozpoznať, aké sú naše šance na zvýšenie platu alebo uzavretie zmluvy. Ak má náš partner tendenciu nakláňať sa k nám, vyjadruje súhlas a sympatie. To isté platí aj pre súkromné rozhovory. V oboch prípadoch by sme mali dbať na to, aby sme neurobili žiadnu chybu v polohe nášho tela. Trup by mal byť vzpriamený a taktiež naklonený smerom k nášmu partnerovi. Vyjadrujeme tým záujem. Nohy uvoľnene položíme na zem alebo zľahka preložíme cez seba. Prekrížená noha by mala byť natočená k nášmu partnerovi. V žiadnom prípade si nohy neomotávajte okolo nôh stola ani nimi nepohojdávajte. V oboch prípadoch by ste pôsobili neisto. Vyhnite sa aj uvoľnenému, ležérnemu opieraniu dozadu: Váš partner to môže pochopiť ako odmietnutie alebo nezáujem.

Správny postoj

Aj držanie tela v stoji toho veľa prezradí. Ak sú nohy pri sebe a ramená a ruky sú „nalepené“ na telo, vyjadruje to prehnanú disciplínu – a za servilnou fasádou sa môže niečo skrývať. Ruky vbok naopak pôsobia agresívne alebo vyzývavo. Postoj so zvesenými ramenami vyjadruje smútok a obavy. Naširoko rozkročené nohy pôsobia exhibicionisticky. Občas sa oplatí dbať na detaily. Agent FBI Joe Navarro vo svojej knihe „Menschen lesen“ (vo voľnom preklade „Ako čítať v ľuďoch“) popisuje, ako dešifrovať reč tela. Pre neho sú „najúprimnejšou časťou tela“ chodidlá. Ak pri prekrížení nôh smerujú nahor, zvyčajne to signalizuje, že osoba je dobre naladená – napríklad sa práve dozvedela potešujúcu správu.

Pozor! Nie všetky signály reči tela sú také jednoznačné.

Ruky hore!

Ak si pri pozorovaní reči tela nechcete nechať ujsť žiadnu informáciu, nemali by ste spúšťať oči z rúk svojho partnera. Ako už bolo povedané – ruky rozprávajú celé príbehy. Zložené ruky vyjadrujú zamyslenie. Založenie rúk za hlavu signalizuje nadradenosť a pôsobí suverénne. Podopieranie brady znamená únavu, nudu alebo premýšľanie. Trenie rúk pôsobí spokojne, no nie vždy sympaticky. Ruky spojené do tvaru striešky signalizujú samoľúbosť alebo obranný postoj proti výčitkám. Ak človek prstami bubnuje po stole, pôsobí netrpezlivo alebo provokačne.

Poloha rúk môže signalizovať aj neistotu alebo strach. Typická je hra s retiazkou na krku, dotyky krku alebo skrytie palcov do zomknutých dlaní. Úplne inak pôsobia zomknuté dlane vtedy, keď sú palce viditeľné a smerujú nahor. To je jasným znakom pozitívneho prístupu a súhlasu. A to v okamihu pochopia asi aj tí, ktorí väčšinu času trávia na internete.

Hore
OKViac informácií