Active Beauty
Šťastní muži sú atraktívni

Muž snov

Šťastní muži sú atraktívni

Mali by mať tvrdý obal, avšak mäkké jadro, mali by prejavovať všestranný záujem a zároveň sa dokázať sústrediť na jednu vec. Muži by mali byť sebavedomí, nie však v štýle „macho“. Od mužov máme skutočné vysoké očakávania. 
Či je človek vnímaný ako atraktívny záleží v prvom rade od toho, kto sa na neho pozerá – čo platí samozrejme aj pre mužov. Akési univerzálne pravidlá tu našťastie neplatia. Týchto sedem bodov sa však dá aplikovať pomerne úspešne a platia nielen pre mužov, ale aj ženy. 


1. Upravený vzhľad

Štúdie ukazujú, že ženy považujú u mužov za dôležité predovšetkým jedno: upravený zovňajšok. Pre väčšinu ľudí je podstatným faktorom, ktorý rozhoduje o tom, či sa niekto zdá príťažlivý alebo nie, práve telesná hygiena. Určite teda nie je na škodu veci, aby muž z času na čas siahol po telovom mlieku či pleťovom kréme. Rozhodujúcu úlohu pri príťažlivosti ako takej zohráva aj vôňa.


2. Výrazné hranaté črty tváre

Častokrát sa vraví, že mimoriadne atraktívni sú muži s výraznými lícnymi kosťami a hranatou bradou. Tieto maskulínne črty mužskej tváre sa totiž považujú za výsledok vplyvu testosterónu na vyvíjajúci sa fenotyp. Avšak individuálny vkus hrá pri výbere partnera príliš veľkú úlohu a atraktivitu mužov teda nemožno pripisovať len ich črtám tváre. Obdobné platí aj pre mýtus o vždy atraktívnom trojdňovom strnisku. 


3. Humor je polovicou úspechu

Ak existuje niečo ako absolútny zabijak lásky, pravdepodobne to nebude vôbec súvisieť so vzhľadom. Pôjde o to, keď je humor dvoch ľudí úplne nezlúčiteľný. Nikto predsa nechce tráviť čas v spoločnosti niekoho, s kým sa nemá na čom zasmiať. Fakt, či sú obe zúčastnené strany na rovnakej vlnovej dĺžke, sa dá zistiť pomerne rýchlo. Dobré na tom je, že na každý hrniec existuje nejaká pokrievka a keď ju človek nájde, nemusí čakať dlho a presmeje sa až k svalovici na bruchu.  

4. Stabilita

Spoznať niekoho nového je vzrušujúce a nádherné. No po počiatočnej fáze zamilovanosti si väčšina ľudí praje predovšetkým jedno: stabilitu. V akej forme, to môže byť veľmi individuálne. Pre väčšinu je však dôležitá jasná komunikácia, kde každý vie, na čom je. Preto sa považuje za celkom príťažlivé, keď muži svoje predstavy jasne sformulujú, pretože aj tým poskytnú svojej partnerke pocit bezpečnosti a emocionálnej istoty.


5. Byť sám sebou

Niečo hrať a predstierať je z dlhodobého hľadiska veľmi vyčerpávajúce. A neoplatí sa to veru ani z hľadiska atraktivity. Muži, rovnako ako ženy, sú pre okolie príťažliví vtedy, ak sú so sebou spokojní a sú vyrovnaní. Ak to majú vysporiadané v tomto ohľade, vôbec nezáleží na tom, či dokážu otvorene prejavovať emócie, či sa môžu popýšiť sixpackom, či sú aj po dvadsiatke triedni zabávači alebo či majú veľa koníčkov. A preto, milí muži, buďte sami sebou a uvidíte, že tí správni ľudia to ocenia. 


6. Ochota prevziať zodpovednosť

Stáť si za svojím, no pritom nedbať len na seba je mimoriadne príťažlivá vlastnosť. Muži s veľkým srdcom, ktorí sa napríklad starajú o svojich rodičov alebo starých rodičov, správajú sa s úctou k svojmu okoliu a na ľudí nepozerajú zvrchu a pritom si za takýmito hodnotami aj pevne stoja, majú veľkú šancu, že ich budú rešpektovať aj príslušníčky opačného pohlavia. V takto zodpovednom mužovi vidia dobrého otca či pána pre domáceho miláčika, jednoducho v ňom vidia spoľahlivú oporu do každodenného života.


7. Radosť zo života

Ak je človek so sebou spokojný a teší sa zo života, vyžaruje to aj navonok. Každý z nás môže mať dobré aj zlé dni, ale ak sme všeobecne nastavení na pozitívny postoj k svetu, automaticky pôsobíme aj navonok priateľskejšie a dokonca aj atraktívnejšie. A práve preto by sme všetci nemali strácať čas obavami o svoju atraktivitu a radšej si jednoducho užívať život, byť sami sebou a prenášať svoju radosť zo života aj na ostatných.