Active Beauty
Vyberáme meno pre bábätko: Na čo by si rodičia mali dávať pozor

Aký význam má toto meno?

Vyberáme meno pre bábätko: Na čo by si rodičia mali dávať pozor

Moderné alebo skôr tradičné? Nápadité alebo radšej bežné? Pri takomto množstve mien, z ktorých je možné si vybrať, nie je ľahké rozhodnúť sa, ktoré meno pre dieťa je to správne. Na rozdiel od minulosti, kedy k menu dieťaťa mala čo povedať celá rodina, je dnes výber mena pre dieťatko vecou vkusu rodičov. A zároveň je to zodpovedná úloha: Pretože meno má na náš život väčší vplyv, než by sa mohlo zdať.

Aké vybrať meno pre dieťa: Čo hovorí výskum o menách

1. Mená sú spojené s asociáciami

Všetci to poznáme: Keď počujeme meno, bezpodmienečne si k nemu okamžite vytvoríme obraz o danej osobe. Čo za tým však stojí? Možno už máme určité pozitívne alebo negatívne skúsenosti s ľuďmi, ktoré to či ono meno už nosia. Existujú však aj kultúrne a sociálne vplyvy, ktoré spôsobujú, že mená sa nám spájajú s určitými vlastnosťami. Práve tento efekt môžu využiť rodičia pri výbere krstného mena dieťaťa. Podľa štúdie TU Chemnitz naznačujú moderné krstné mená mladší vek. A čím mladšie, tým aj atraktívnejšie a inteligentnejšie, podľa opýtaných. Napriek tomu psychológovia odporúčajú: Najlepšou voľbou sú nadčasové krstné mená. Pretože otázka, ktoré krstné mená sa považujú za moderné, to výrazne závisí od ducha tej danej doby.

Z krstného mena dieťaťa možno vyvodiť aj vzdelanostnú úroveň rodiny, z ktorej dieťa pochádza. Rodičia zo vzdelaných vrstiev majú tendenciu dávať svojim deťom iné mená ako rodičia z tých menej vzdelaných. Tento aspekt bol predmetom skúmania v jednej dlhodobej holandskej štúdii: Rodičia s nižšími príjmami mali tendenciu vyberať svojim deťom anglické, talianske, španielske a medzinárodné mená. Rodičia s vyšším príjmom zasa uprednostňovali tradičné holandské, frízske, nordické a hebrejské mená. Teda tí, ktorí chceli ukázať, akí sú vzdelaní alebo bohatí (alebo ako by chceli byť), častejšie vyberajú dieťaťu meno, ktoré je spojené s vysokým sociálno-ekonomickým statusom.

2. Bežné detské mená sú obľúbenejšie

Rok čo rok sa uverejňujú a mnoho budúcich rodičov sa ich rok čo rok nemôže dočkať: rebríčky s najobľúbenejšími krstnými menami pre deti. Spôsob, akým rodičia vyberajú mená svojim deťom, sa však líši: Niektorí považujú rebríčky mien za nápomocné a radi sa nimi inšpirujú. Iní si zasa zámerne zvolia meno, ktoré je v rebríčku ďaleko, aby svoje dieťa do budúcnosti v škôlke či v škole ušetrili od kopy menovcov.

Ktorý prístup k veci je teda rozumnejší? Výskum mien má na to nasledovný pohľad: Podľa jednej štúdie z Oldenburgu môžu mať príliš nezvyčajné mená negatívny vplyv na obľúbenosť dieťaťa a následne na jeho úspech v škole. Zriedkavé mená treba totiž častejšie hláskovať.

Mimochodom: Ak chcete dať svojmu dieťaťu nezvyčajné meno, o takýchto menách sa možno informovať priamo na matričnom úrade. Nie všetky mená sú totiž na Slovensku povolené zákonom: Označenia či názvy, ktoré sa bežne nepoužívajú ako mená alebo sú na škodu blahobytu dieťaťa, sa ako mená používať nesmú.

3. Meno ovplyvňuje aj životné rozhodnutia

Výskum mien skúmal aj ďalší zaujímavý efekt a síce „name letter“ efekt. Tkvie v tom, že väčšina ľudí má podľa neho pozitívny vzťah k sebe samým – a tento vzťah sa prenáša aj na veci a ľudí, o ktorých majú pocit, že k nim patria. Z tohto dôvodu sa nám menovci zvyčajne zdajú sympatickí.

Účinok efektu dokonca presahuje tento rámec: americký sociálny psychológ Brett Pelham prešiel nespočetné množstvo mien, zoznamov povolaní a matrík a dospel k záveru, že meno často určuje aj smer dôležitých životných rozhodnutí. Napríklad ak sa muž volá George alebo Geoffrey, s najväčšou pravdepodobnosťou sa stanú geológmi. Podobne to je aj s výberom životného partnera a tiež miesta bydliska.

Kto môže určiť meno dieťaťa?

Ak sú rodičia zosobášení, o mene rozhodujú spoločne. V prípade, že sa rodičia nedokážu dohodnúť, matrika informuje opatrovnícky súd. Ak rodičia nie sú zosobášení, matka má zvyčajne právo vybrať dieťaťu krstné meno.

Kedy najneskôr musí byť dieťaťu vybraté meno?

Zvyčajne sa meno uvádza pri oznámení narodenia na príslušnom matričnom úrade. Je to podmienka na vydanie rodného listu. Ak rodičia potrebujú na rozhodnutie viac času, majú na to maximálne 40 dní odo dňa narodenia.

Zmeniť krstné meno dieťaťa: Je to možné?

V zásade je to možné (tiež je možné zmeniť aj priezvisko), avšak vyžaduje si to vynaložiť určité úsilie. Okrem toho musia byť splnené určité podmienky. „Nám rodičom sa meno jednoducho nepáči“, to nie je dostatočný dôvod. Osoby staršie ako 14 rokov musia o zmenu mena požiadať osobne.