Active Beauty
Ako spoznať celiakiu? Odpovedá dietologička
Text: Eva Terler

Zdravie brucha

Ako spoznať celiakiu? Odpovedá dietologička

Čo pri celiakii smiete konzumovať a je to vôbec celiakia? Diagnostika je náročnejšia aj z dôvodu, že nie u všetkých sa objavujú ťažkosti, ako je hnačka alebo bolesti brucha. Odborníčka vnesie do tejto komplexnej témy trochu svetla.

Všetko na tému celiakie

Na tomto článku sme pracovali s rakúskou dietologičkou Eva Terler. Ponúka dietetické poradenstvo, pomáha s otázkami týkajúcimi sa výživy a vedie online semináre na tému výživa. Odpovedala nám na otázky o celiakii a jej príznakoch.

1. Čo je to celiakia?

Celiakia je ochorenie tenkého čreva. Spočíva v celoživotnej neznášanlivosti obilnej bielkoviny – lepku, ktorú obsahuje pšenica, raž, jačmeň a ich deriváty a krížence, napríklad špalda, zelená špalda, kamut, jednozrnka či pšenica dvojzrnná. Táto neznášanlivosť spôsobuje poškodenie sliznice tenkého čreva a poškodenie črevných klkov, ktoré sú nesmierne dôležité pre vstrebávanie živín z potravy do krvi. V dôsledku porušenia klkov je telo živinami zásobované v nedostatočnej miere, čo spôsobuje poruchy trávenia.

2. Ako sa líši celiakia od neznášanlivosti lepku?

Pravdepodobne máte na mysli citlivosť na pšenicu. V súčasnosti je to jediná diagnóza súvisiaca s intoleranciou lepku. Pri potvrdení tejto diagnózy sa však najprv musí vylúčiť celiakia a alergia na pšenicu. Biomarkery ochorenia doposiaľ k dispozícii nie sú. Príčinou sú pravdepodobne ATI (inhibítory amylázy-tripsínu) v zrne a nie lepok, ktorý síce môže vyvolávať tráviace ťažkosti, ale oveľa väčšie problémy môže narobiť mimo črevného traktu: bolesti hlavy a kĺbov, vyrážky, zahmlenú myseľ alebo aj depresie.

3. Môže byť celiakia nebezpečná?

Nie, takto sa to povedať nedá. Ale nedodržiavanie bezlepkovej diéty môže kvôli nedostatočnému prijímaniu živín do organizmu viesť k iným ochoreniam, ako je anémia z nedostatku železa, osteoporóza, atď. Riziko vzniku rakoviny tenkého čreva je pri nedodržiavaní diéty podľa najnovších štúdii pomerne nízke.

4. Aké sú typické príznaky celiakie?

Typické príznaky, ako masívna hnačka (aj u malých detí) sa objavujú len zriedka, u dvoch tretín pacientiek a pacientov sa dokonca gastrointestinálne príznaky nevyskytujú vôbec alebo len v menšej miere. Najčastejšími príznakmi celiakie sú plynatosť, nepravidelná stolica, bolesti brucha, kĺbov, svalov, hlavy a pod. U detí môže dôjsť k stagnácii rastu alebo k úbytku telesnej hmotnosti. Mnoho pacientiek a pacientov trpí nedostatkom železa alebo minerálnych látok. Keďže príznaky sú veľmi rôznorodé, stanovenie diagnózy trvá často pomerne dlhú dobu.

5. Mám podozrenie, že mám príznaky celiakie. Na koho sa obrátiť a čo vlastne diagnóza celiakia so sebou nesie?

V takomto prípade je najlepšie navštíviť obvodnú ambulanciu alebo vyhľadať špecialistku alebo špecialistu v oblasti gastroenterológie. Ako prvý krok je v krvi stanoviť protilátky špecifické pre celiakiu (protilátky proti tkanivovej transglutamináze a celkové IgA). Ak sú tieto pozitívne, na potvrdenie diagnózy u dospelých pacientiek a pacientov by sa mala vykonať gastroskopia s biopsiou tenkého čreva. Vzorky zo sliznice tenkého čreva môžu potom ukázať prítomnosť vilóznej atrofie. U detí sa za splnenia určitých kritérií od gastroskopie môže upustiť.

Veľmi dôležité však je, aby pred vyšetrením nebola u pacientov nasadená bezlepková diéta, pretože práve jej dodržiavanie by mohlo mať za následok skreslenie výsledkov vyšetrenia.

6. Na čo v strave dávať pozor, ak vám bola diagnostikovaná celiakia?

K obnove poškodenej sliznice tenkého čreva dochádza pri striktnom dodržiavaní bezlepkovej diéty, človek je teda opäť zdravý. Bezlepkovú stravu je však nutné konzumovať po celý život. Či už ide o múku, chlieb a iné pečivo, cestoviny, atď., na trhu existujú špeciálne produkty, plnohodnotné náhrady, ktoré sú certifikované ako bezlepkové. Certifikácia sa vykonáva podľa presných smerníc (norma AOECS). Všetky takto certifikované výrobky možno identifikovať podľa medzinárodného bezlepkového symbolu a príslušného registračného čísla. Tieto výrobky má v ponuke aj dm drogerie markt. Postupom času nastala situácia, kedy má každá potravina obsahujúca lepok aj svoju bezlepkovú alternatívu. Okrem toho sa vo svete produkuje čoraz viac bezlepkových celozrnných a bio produktov, pričom sa výrazne zlepšil aj ich nutričný profil.


Medzinárodný bezlepkový symbol označujúci certifikované bezlepkové potraviny.

Na Slovensku existuje Slovenská spoločnosť celiatikov, kde sa možno dozvedieť o celiakii a vymeniť si aj informácie s ľuďmi postihnutými celiakiou. Spoločnosť vznikla v roku 2004.