Menštruácia je silne stigmatizovaná spoločenská téma. Je to tak na Slovensku, ale aj za jeho hranicami, bez ohľadu na kultúru či náboženské presvedčenie. Tabuizovanie menštruácie negatívne ovplyvňuje vnímanie menštruačného cyklu, ktorý vo veľkej časti života zažíva približne polovica populácie. Hanbíme sa o ňom zdieľať a vyhľadávať informácie, pričom práve tie nám ho umožnia bezpečne, zdravo a komfortne (pravidelne) prežiť. Chýbajúca odvaha spoločnosti hovoriť o menštruácii má za následok aj to, že mnohí ľudia majú sťažený prístupk menštruačným potrebám.

Menštruačná chudoba je také tabu, že o nej ešte nemáme slovenské dáta

Je to stav, kedy si osoba nemôže dovoliť menštruačné potreby. Dobre čítate. Stav, kedy osoba nemá prístup k potrebám na dôstojné „prežitie“ menštruácie – kvôli svojej socioekonomickej situácii alebo kvôli chýbajúcim informáciám. Na Slovensku
momentálne nemáme dáta, ktoré by ukázali, aký počet osôb zažíva menštruačnú chudobu. Z hľadiska EÚ však
už vieme, že ňou trpí približne 1 z 10 dievčat.


Menštruačná chudoba zapamätateľne vplýva na zdravie a budúcnosť

Používanie náhrad menštruačných potrieb (starých handier, novín, toaletného papiera,...) alebo používanie jednej menštruačnej potreby príliš dlho môže viesť k rozšíreniu infekcií a chorôb. Osoby prežívajúce menštruačnú chudobu tiež môžu vynechávať dni v škole či práci, čo má dopad na ich budúcnosť a môže sa okrem psychiky odzrkadliť aj na finančnej stabilite.