Prepis podcastu pre ľudí s oslabením sluchového vnímania a nepočujúcich.

Ahojte, vítam vás pri počúvaní nášho ďalšieho dm podcastu. Dnes sa budeme rozprávať o udržateľnosti a iniciatíve Giving Friday v dm s Máriou Kalčok Babušovou, ktorá v dm zastrešuje zodpovedné podnikanie. Majka, vitaj!

Ahojte.

Majka, ty v dm vedieš pracovnú skupinu zodpovedného podnikania, zároveň pôsobíš aj na medzinárodnej úrovni. Čo všetko si máme predstaviť pod pojmom zodpovedné podnikanie v dm?

Zodpovedné podnikanie je vo všeobecnosti veľmi široký pojem. V dm sa už od nášho založenia snažíme fungovať udržateľne, čo zahŕňa veľmi veľa aspektov. Cez ekonomický a sociálny aspekt až po ekológiu, ktorá je tým z udržateľnosti ľuďom najbližšia.

Pod zodpovedným podnikaním v dm si môžeme predstaviť rôzne projekty, ktoré realizujeme: či už v sociálnej oblasti – pomáhame ľuďom v núdzi sortimentom alebo aj finančne, alebo máme rôzne ekologické projekty, snažíme sa zavádzať inovácie, vďaka ktorým znižujeme ako spoločnosť svoju uhlíkovú stopu. Takisto máme pre svojich spolupracovníkov pripravené vzdelávanie aj v tejto oblasti a takisto týmto smerom rozvíjame aj svoj sortiment, keď v každej sortimentnej skupine nájdeme udržateľné alternatívy. A tých príkladov môže byť aj oveľa viac.

Spomínala si rôzne aktivity a projekty, ktoré dm realizuje už dlhé roky. Môžeš nám priblížiť nejaké z nich, ktoré môžu naši poslucháči poznať a ktoré spadajú pod zodpovedné podnikanie v dm?

Medzi také najznámejšie patria asi Mestské včely, ktoré sme realizovali niekoľko rokov za sebou v spolupráci s Centrom etickej a environmentálnej výchovy Živica. Tomuto projektu predchádzal projekt Nevyšliapanou cestou, ktorý bol zameraný na podporu biodiverzity v mestách a navráteniu dôležitosti opeľovačom. Neskôr sme takisto v spolupráci so Živicou podporovali Zelené školy a ďalšou peknou aktivitou bol projekt Klíma nás spája, keď sme sa zamerali na klimatické zmeny a to, ako ich dokážeme zvrátiť práve v mestách a znížiť tak teplotné problémy, ktoré tu cítime.

Tieto projekty, ktoré som teraz menovala, sú viac v tej ekológii, no udržateľnosť má viaceré oblasti. Jednou z nich je aj sociálna oblasť, v ktorej sa tiež ako dm veľmi angažujeme, či už ide o plienkovú pomoc rodinám, ktoré sú v ťažšej sociálnej situácii, alebo sa im narodilo viacero detí, ktorým poskytujeme ročnú zásobu plienok. Ďalej pomáhame sortimentom práve ľuďom v núdzi, keď dávame svoj poškodený tovar cez potravinovú banku rôznym organizáciám. Veľmi pekným sociálnym projektom je aj náš zamestnanecký grantový program Chceme si pomáhať, do ktorého sa môžu aktívne zapájať aj naši spolupracovníci. Či už tým, že doň môžu darovať dobrovoľnú sumu, alebo cezeň môžu pomôcť aj svojim blízkym, keď sa im stane nejaká nečakaná životná situácia. Napríklad teraz bolo zemetrasenie, tak môžu pomôcť niekomu, kto ním bol zasiahnutý. Alebo v akýchkoľvek iných nečakaných nepríjemných situáciách, ktoré život prináša. Takže majú na ne napríklad aj takéto nástroje.

Okrem toho sa, samozrejme, snažíme ako spoločnosť znižovať aj svoju uhlíkovú stopu, ktorú produkujeme. Väčšina našich filiálok využíva zelenú energiu, rovnako aj centrálny sklad. Aktuálne pracujeme na odstrihnutí sa od fosílnych palív dekarbonizáciou jednotlivých filiálok, čiže prechádzame na obnoviteľné zdroje energie, čo sa týka kúrenia a chladenia. Je to celkom náročný proces, takže to treba robiť postupne. Naším cieľom je byť v roku 2030 nezávislí od fosílnych palív. Držím palce, nech sa nám to podarí, lebo je to náročné aj zo stavebného hľadiska, teda úprava jednotlivých filiálok, ale aj z ekonomického, lebo je to investícia do budúcnosti.

dm má tých aktivít a projektov naozaj nesmierne veľa. Pod udržateľnosť však patrí aj dobrovoľníctvo. Ty sama sa aktívne zapájaš do dobrovoľníckych činností nielen v dm, ale aj mimo nej. Dokonca vedieš v dm aj iniciatívu angažovaných spolupracovníkov, ktorí realizujú svoje vlastné projekty. Kde sa začalo tvoje dobrovoľníctvo a ako si spomínaš na svoju úplne prvú dobrovoľnícku skúsenosť?

Spomínam si na to, lebo je to aj jeden z príbehov, ktorý spomínam svojim kolegom ako motiváciu. Pamätám si, že som sedela na výške na lavičke pred učebňou, a tam bol taký plagátik, že medzinárodný festival hľadá práve teba. A veľmi ma zaujal, lákalo ma to vyskúšať to. Tak som sa prihlásila a „dobrovoľníčila“ som tam vyše desať rokov, keď som pomáhala aj s koordináciou dobrovoľníkov a stalo sa to mojou srdcovou záležitosťou. No a prišla som na to, že sa chcem týmto smerom uberať aj naďalej. A to ma vlastne potom postupne dostalo aj do dm a práve k tejto práci, takže je to taký uzatvorený celok. Človek nikdy nevie, kam ho to jeho nutkanie zavedie, a to dobrovoľníctvo môže byť tiež takým odrazovým mostíkom.

Čiže chápem správne, že ty vďaka dobrovoľníctvu pracuješ v dm?

Bolo to asi jedným z plus bodov, ktoré mi pomohli pri pohovore. Takže myslím si, že áno.

A ty si si aj vyberala, kde v dm chceš pracovať – mala si ten zámer robiť s dobrovoľníctvom aj v dm?

Po škole som začínala v predajni ako zástupkyňa vedúcej a potom sa naskytla príležitosť posunúť sa na oddelenie. Prišiel inzerát a pomyslela som si, že toto by ma zaujímalo, toto je možno niečo, čo by som chcela robiť, baví ma to. Tak som využila príležitosť a odvtedy sa v dm venujem tejto téme.

Na ktorý dobrovoľnícky projekt si najradšej spomínaš? Ten, ktorý si realizovala už v dm, taká tvoja srdcovka.

Tá moja srdcovka je práve iniciatíva dm {spoločne}. Tým, že vlastne motivujem kolegyne a pomáham im realizovať tieto projekty, je to pre mňa naozaj srdcový projekt a rada sa tomu venujem. Pomocou nich naozaj robíme dobré veci v regiónoch, v lokalitách, v ich okolí.

Teraz si mi nadhodila „loptičku“ na ďalšiu otázku, lebo som chcela nadviazať na to, že v dm má už zhruba desať rokov svoje stabilné miesto aj iniciatíva dm {spoločne}, ktorú si práve spomenula. Kedy táto iniciatíva vznikla, čo prináša a čo je jej zámerom?

S touto iniciatívou sme začali v roku 2016. Bolo to zopár, zhruba dvadsať malých lokálnych projektov po Slovensku, keď naši kolegovia a kolegyne pomáhali v rôznych organizáciách práve tou dobrovoľníckou prácou. Od roku 2016 sme túto iniciatívu postupne prepracovali na väčšie expertízne projekty svojich kolegov a kolegýň. Môžeme si pod tým predstaviť to, že sa ich snažíme motivovať, aby prišli s nejakou ideou – kde chcem pomôcť, ako sa chcem angažovať – a v spolupráci s organizáciou si vytvorili svoj vlastný, jedinečný projekt, na ktorý získajú financie v maximálnej výške päťtisíc eur. Potom je kľúčová práve spolupráca koordinátorov dobrovoľníckych projektov, kolegov a kolegýň, lebo prepájajú dva svety – komunity neziskového sektora práve s tým firemným. My využívame túto synergiu na to, aby sme pomohli priamo tam, kde to je potrebné.

A my v tejto synergii budeme pokračovať ďalej aj v našom rozhovore. Tento rok totiž bude dm pokračovať vo svojej v poradí už šiestej iniciatíve Giving Friday, ktorá spadá práve pod dm {spoločne}. Ako táto iniciatíva vznikla a o čo v nej ide?

Giving Friday je naša iniciatíva, ktorou chceme zmeniť nákupné vnímanie v rámci Black Friday, lebo to pripadá na rovnaký deň. Je to posledný piatok v novembri, keď chceme zameniť konzumné nákupné správanie, naháňanie sa za akciami a zľavami práve za to, že cez nakupovanie dokážeme aj pomôcť a robiť dobré veci. A práve do tejto iniciatívy sa môžu zapojiť aj naši zákazníci a zákazníčky, keď prídu nakúpiť v tento deň do všetkých našich predajní alebo aj v rámci nášho online shopu. A my 5 % z obratu v tento deň darujeme na vybraný projekt.

Čiže tam sú nejaké projekty, ktoré dm podporuje. Podľa čoho sú vyberané témy alebo organizácie, ktoré budú v daný rok podporené?

Doteraz sme väčšinou reagovali na nejaké aktuálne veci. Dva roky sme finančné prostriedky venovali do dobrovoľníckych projektov, jeden rok sme podporili slávnostné večere pre ľudí v núdzi a predminulý rok sme zrealizovali a vytvorili vzdelávacie učebne po Slovensku v spolupráci so Slovenskou katolíckou charitou. No a minulý rok sme sa rozhodli reagovať vtedy tiež na aktuálnu tému energií a prepojiť to práve s tými udržateľnými energiami. Tak sme zrealizovali projekt – grantovú výzvu Školy na zelenú, v ktorom chceme pokračovať.

A v čom spočíva grantový program Školy na zelenú?

Grantový program Školy na zelenú spočíva v tom, že školám a školským zariadeniam poskytneme finančné prostriedky na inštaláciu fotovoltických panelov. To znamená, že sa môžu prihlásiť, a my na základe kritérií vyberieme školy, ktorým poskytneme tieto financie. A ony vďaka tomu dokážu tieto panely inštalovať v danom zariadení.

Minulý rok boli v rámci Giving Friday podporené tri školské zariadenia práve na inštaláciu týchto fotovoltických panelov. Ty si bola zároveň členkou hodnotiacej komisie. Na základe čoho ste vybrali práve tieto tri školy?

Mali sme stanovené viaceré kritériá. Prvým, a teda dôležitým kritériom boli tie technické, pretože sme potrebovali vedieť, či dokážeme na tieto konkrétne školy inštalovať dané zariadenia. Takže školy dodávali statické posudky, informovali nás o tom, či sú zateplené a aký je stav strechy a podobne. S hodnotením nám pomáhali odborníci, s ktorými spolupracujeme, lebo oni posudzujú ten technický stav, keďže my na to nie sme experti. No a ďalším kritériom bolo to, akým spôsobom školy pracujú s témou udržateľnosti a ekológie so žiakmi, ako majú nastavené vzdelávanie, čomu konkrétne sa venujú, do akých projektov žiakov zapájajú a čo robia navyše. To boli plusové body pre školy a na základe toho sme vybrali tieto tri školy. Plus sme do toho ešte dali regionálny aspekt, že sme sa pozreli, aby to bolo naozaj plus-mínus rovnomerne rozložené po Slovensku.

Čiže tam bola jedna škola z východoslovenského kraja, jedna zo stredoslovenského kraja, jedna zo západoslovenského kraja…

Áno, presne tak. Vyšlo to na Sereď, Lokcu, čo je vlastne na Orave, a Marhaň pri Bardejove.

Školy sa teda mohli prihlásiť alebo ich niekto nominoval?

My sme spúšťali verejnú výzvu, posielali sme na jednotlivé školy a školské zariadenia listy s informáciou o možnosti zapojiť sa a získať tieto finančné prostriedky. Prišlo nám okolo sto žiadostí, z ktorých tie formálne záležitosti splnilo približne deväťdesiat. Do prvého kola prešlo jedenásť škôl, to znamená, že mali veľmi dobré technické hodnotenie od našich hodnotiteľov, a z tých sme následne vybrali tri, ktoré mali pre žiakov pripravené aj unikátne vzdelávanie.

To bolo celkom náročné z toľkých vybrať tri.

Bolo to veľmi náročné a hlavne – máme nejaké prostriedky a najradšej by sme ich dali všetkým, ale nie je to možné. Takže snažili sme sa vybrať, mali sme dve a jedna bola taká, že veľmi radi by sme ju podporili, preto sme sa rozhodli aj tú výslednú sumu ešte navýšiť do takmer 83 000 eur.

Čiže z Giving Friday sa vyzbieralo zhruba 59 000 eur, ale dm s rozhodla túto sumu navýšiť na niečo viac ako 82 000 eur práve preto, aby boli podporené nie dve školy, ale tri.

Áno, presne tak.

Ty si tieto školy aj osobne navštívila po tom, ako už mali tieto spomínané fotovoltické panely namontované. S akými pocitmi si odtiaľ odišla? Ako si navnímala to, ako naložili s touto podporou od dm?

Veľmi ma to dobilo energiou. :) Najlepšie na tom bolo to, že každá tá škola je iná, ako sme my ľudia iní, tak vlastne tie školy fungujú ináč. A naozaj sa nám ukázalo, že sme vybrali dobré a kvalitné školy, ktoré sú pod dobrým, uvedomelým vedením, ktoré si uvedomuje tú dôležitosť, a robia veľmi veľa v tej svojej oblasti. Napríklad žiaci v Marhani… to bol tiež celkom vtipný príbeh. Lebo stále som tak rozmýšľala, aj kolegyne sa ma pýtali, že kde je to tá Marhaňa, čo je tá Marhaňa, čo je v tej Marhani zaujímavé. Tak potom, keď sme tam boli, sme sa pýtali a spoznávali naozaj veľmi krásny kraj, ktorý si ani my neuvedomujeme, že na Slovensku máme. No a v tejto škole spolu so žiakmi napríklad zmapovali bobroviská v spolupráci s nejakou participujúcou školou v Poľsku. A aktuálne chcú mapovať kultúrne pamiatky v tom regióne a takýmto spôsobom im robiť osvetu.

V škole v Lokci napríklad viac ako tretina žiakov dochádza do školy na bicykli. Tam sme sa pýtali pána riaditeľa, čo pre to urobil, ako tých žiakov motivoval. Lebo aj my v dm rozmýšľame na tým, ako motivovať svojich kolegov a kolegyne, aby dochádzali do práce udržateľne. A on povedal, že veľmi jednoducho. „Položil som jeden stojan, ten sa zrazu začal plniť, a potom som pridal ďalší a už musím dokúpiť tretí stojan.“ Takže niekedy stačia naozaj také malé veci.

Na Lokci bolo zároveň super, že deti naozaj vedú aj k takému zmýšľaniu alebo inováciám. Žiakov zapojili do robotickej súťaže, ktorú na Slovensku vyhrali, potom boli aj v Los Angeles na nejakom medzinárodnom kole a v rámci toho bolo zadanie, že majú prísť s nejakým zlepšovákom v danej oblasti. Ten jeden ročník sa venoval práve udržateľným zdrojom energie. No a žiaci prišli s veľmi jednoduchým riešením, že na fotovoltické panely v zime, aby sa ľahšie roztopil sneh, umiestnili taký kábel, ktorý sa dáva do odkvapov, aby nezamŕzali. A to sa vlastne na chvíľu zapne, roztopí sa sneh a vďaka tomu dokážu fotovoltické panely fungovať aj v zime a byť efektívne. Takže toto sú naozaj jedinečné prístupy, ku ktorým vedú svojich žiakov, a je dobré vedieť, že nám tu vyrastá uvedomelá generácia, ktorej nebude osud planéty ľahostajný.

Čiže už sme spomínali Marhaň aj Lokcu. A čo si si zapamätala alebo odniesla zo Serede?

Sereď bola materská škola, v Lokci a v Marhani to boli základné školy. Tam bolo veľmi pekne vidieť, ako pracujú s deťmi už od útleho veku, ako ich vedú k udržateľnosti. Bolo tam jedno dievčatko, ktoré začalo rozprávať, čo všetko robí pre udržateľnosť, ako si vypína vodu, keď si mydlí ruky, alebo nezahodí odpad na stromček, lebo by ho zjedlo zvieratko, ale hodí ho do koša a zbiera odpad. Bolo tam vidieť, ako s nimi pracujú, aby si uvedomovali už aj v takom malom, útlom veku, že je dôležité sa o prírodu starať.

Na tvojej práci je určite krásne aj to, keď takto chodíš po rôznych kútoch Slovenska a vidíš, že stále to má zmysel, že stále sa tu nájdu ľudia – či už individuálni, alebo nejaké organizácie, skupiny, školy majúce v sebe vedenie alebo učiteľov, ktorým na ekológii záleží.

Ako si spomínala, dáva mi to taký pocit, že to má zmysel a že je dôležité sa angažovať aj ako spoločnosť v týchto projektoch, vytvárať si vzťahy so školami, s organizáciami a spoločnými silami naozaj meniť ten svet okolo nás na lepšie miesto.

Už sme spomínali tú nádhernú sumu, vyše 82 000 eur, ktoré boli minulý rok prerozdelené medzi tieto tri školy, čo si teraz spomínala. Peniaze, ktoré dm venuje na podporu tejto iniciatívy, sú vybraným projektom každý rok prerozdeľované prostredníctvom nadačného fondu dm vedeného v nadácii Pontis. Čo je to za fond a prečo sú tie peniaze prerozdeľované práve týmto spôsobom?

V roku 2013 sme v dm založili nadačný fond, ktorý máme vedený v nadácii Pontis. Tento fond máme z toho dôvodu, aby sme práve cezeň mohli transparentne podporovať všetky projekty, ktoré realizujeme. Čiže či už 2 % dane firmy, alebo 2 % našich spolupracovníkov a spolupracovníčok, finančné dary či už spoločnosti, alebo aj jednorazové či pravidelné príspevky od našich spolupracovníkov idú do tohto fondu. A teda máme tam nejaký ten „balík“ a z neho potom prerozdeľujeme peniaze na jednotlivé projekty, ktoré realizujeme.

A bude Giving Friday aj tento rok?

Bude aj tento rok a touto cestou by som chcela pozvať všetkých našich poslucháčov a poslucháčky, aby sa prišli 24. novembra zapojiť do tejto iniciatívy, aby sme mohli aj ďalším školám umožniť fungovanie na udržateľnej energii.

Čiže tento rok budú opäť podporované nejaké školy z grantového programu Školy na zelenú?

Áno. Ako ukázala aj tá návšteva, rozhovor s riaditeľkami a riaditeľom, tá naša pomoc má zmysel a pomôže školám ušetriť finančné prostriedky, ktoré potom môžu investovať do iných vecí – do vzdelávania pre žiakov alebo na iný chod školy. Zároveň môžu cez túto aktivitu edukovať žiakov a hovoriť im, že áno, máme to aj my u nás na streche a fungujeme na tom a má to zmysel. Čiže dokážu takto ovplyvniť práve aj tie budúce generácie.

Teda ja ako zákazník dm môžem pre Giving Friday alebo pre udržateľnosť urobiť to, že 24. novembra prídem do dm, odložím si nákup tak, aby som toho 24. novembra urobila ten veľký, lebo viem, že 5 % z toho, čo zaplatím za nákup, pôjde práve na tento krásny grantový program Školy na zelenú.

Áno, a to je práve super, ako si ty povedala, že si odložíš ten nákup. A to by malo byť aj zmyslom, lebo my nechceme podporiť to impulzívne nakupovanie, že teraz musím ísť nakúpiť. Čiže ak máte u nás v pláne nakúpiť v novembri, tak potom naozaj ten nákup odložte práve na tento deň a príďte nám pomôcť podporiť ďalšie projekty.

To znamená, že zase niekedy začiatkom budúceho roka bude výzva pre školy, do ktorej sa budú môcť zapojiť?

Áno, taký je časový harmonogram. Začiatkom roka opäť budeme posielať informácie do škôl, ale aj našim zákazníkom, lebo aj oni môžu aktívne pristúpiť k tomu, že oslovia školu vo svojom okolí, či sa nechce zapojiť do tejto aktivity.

Takže 24. novembra sa teším aj tešíme do dm. No okrem týchto udržateľných aktivít a projektov, o ktorých sme sa doteraz rozprávali, je dm známa aj svojím širokým a neustále sa rozširujúcim udržateľným sortimentom, či už ide o dodávateľov, ktorých výrobky nájdeme na pultoch dm, alebo čo sa týka značiek dm. Dokonca sa dm snaží svoje produkty vyrábať takým spôsobom, aby zanechávali čo najmenšiu možnú ekologickú stopu. Čo je nové v tejto udržateľnej oblasti v rámci sortimentu dm?

Rozširujeme svoju udržateľnú službu plniacich staníc do ďalších filiálok. Rozširuje sa aj sortiment našich značiek dm, ktoré sú vytvárané práve udržateľným spôsobom s pokiaľ možno najnižšou stopou na životnom prostredí. Ako ide dopredu vývoj a nové vedecké výskumy ukazujú to, ako sa dokážu jednotlivé výrobné procesy zefektívniť, tak tie produkty sú v čoraz lepšej kvalite a s čo najnižšou stopou.

Čiže v dm určite nakúpime udržateľne, keď sa pre to rozhodneme.

Keď sa pre to rozhodneš, naozaj v každej tej sortimentnej skupine nájdeš udržateľnú alternatívu. A tam je rôzne rozpätie podľa toho, ako veľmi chceš pôsobiť udržateľne. Či už chceš nájsť produkt, ktorý má ekologickejšie balenie, alebo chceš ísť cestou zero waste, minimalizáciou odpadu, alebo chceš produkt, ktorý myslí aj na klímu, čiže sú tam v niektorých prípadoch kompenzované emisie CO2. Takže naozaj si nájdeš veľmi veľa možností, len ich treba pohľadať, spýtať sa kolegov a kolegýň vo filiálke a oni ti veľmi radi poradia.

dm je známa aj tým, že v rámci udržateľnosti a aj ekológie podporuje veľa lokálnych výrobcov, slovenských značiek, ktoré sú mnohokrát veľmi udržateľné a aj v bio kvalite.

Áno, to je pravda. dm vníma udržateľnejšie produkty v kvázi dvoch kategóriách. Jedna pre nás je, že majú medzinárodne uznávaný certifikát, a druhou kategóriou sú práve lokálni producenti, ktorí nevedia získať tento certifikát z toho dôvodu, lebo certifikácia je naozaj náročný proces, a to aj finančne, a často si to nevedia dovoliť. Ale zloženie ich výrobkov a výrobné procesy sú udržateľné. Čiže my im veríme, a preto ich máme zaradené v sortimente. Nemôžeme ich úplne označovať za bio, ale určite tam nájdete veľmi veľa kvalitných produktov týchto výrobcov.

Ty si aktívna aj v oblasti vzdelávania spolupracovníkov, čo sa udržateľnosti týka. Pripravuješ v tejto oblasti viaceré vzdelávacie workshopy či už prezenčnou, alebo online formou, alebo vo forme digitálnych kurzov. Čoho alebo koho sa toto vzdelávanie týka a čo je jeho obsahom?

Je určené primárne pre všetkých kolegov a kolegyne, aby našli nejakú inšpiráciu aj pre svoj osobný život. Hlavne sa však zameriavame na kolegov a kolegyne na prevádzke, a to z toho dôvodu, aby vedeli kompetentne poradiť zákazníkom a zákazníčkam, aby ich vedeli motivovať, inšpirovať na túto cestu, lebo ako sme sa predtým rozprávali, sortiment máme široký a tých možností je tam veľmi veľa. A aj alternatív. Tak aby ich práve v tom rozhovore vedeli trocha ovplyvniť, naviesť ich na túto cestu a ukázať im, že aj s našou pomocou sa naozaj dá aj ten každodenný život žiť udržateľnejšie.

Ono je to veľmi praktické, veľmi čas šetriace, keď niečo v dm hľadám a opýtam sa a naozaj je tam niekto kompetentný, kto mi vie poradiť. Takže zákazník takúto službu určite oceňuje.

Preto sa práve zameriavame presne na tie potreby zákazníkov a zákazníčok, čo vyžadujú, čo je potrebné, aké otázky kladú, a následne na to pripravujeme obsah jednotlivých workshopov alebo kurzov, aby kolegyne mali v zásobe presne tieto informácie, vedeli ich použiť, vedeli sa zorientovať aj v spleti tých jednotlivých certifikátov, lebo je ich veľa. Aby vedeli povedať, že tento produkt obsahuje tento certifikát a je to medzinárodne uznávaný certifikát, sú tam prísne štandardy, kontrolované a môžete mu naozaj veriť, keď chcete žiť udržateľne. Že tá vaša stopa tým, že ho používate, bude nižšia ako pri konvenčnom produkte.

A kolegyne alebo kolegovia z filiálok majú toto vzdelávanie ako povinné?

My úplne slovo povinné nepoužívame, skôr sa snažíme motivovať kolegov a kolegyne, aby sa sami vzdelávali, hľadali inšpirácie a prihlásili sa na tieto workshopy, a aby zistili, že tie informácie potom vedia využiť v praxi. Takže takýmto spôsobom ich motivujeme. Majú k dispozícii širokú ponuku podľa toho, čo preferujú. Či už chcú ísť do digitálneho kurzu, ktorý si vedia preštudovať kedykoľvek, vedia si ho stopnúť, vedia sa k tomu vrátiť, alebo sa vedia porozprávať na danú tému s odborníkom. Aby nemuseli cestovať, majú k dispozícii online vzdelávanie, tým tiež znižujeme uhlíkovú stopu, lebo sa nemusia presúvať niekoľko kilometrov či už autom, alebo iným dopravným prostriedkom. Keď však chcú zažiť zdieľanie a niečo prezenčne, tak takisto majú možnosť. Veľmi dobrým príkladom je naša séria workshopfestov, aktuálne beží už tretie kolo, kde sa kolegyne môžu napríklad aj na tému udržateľnosti porozprávať s odborníkmi, vymeniť si skúsenosti.

A aký je z ich strany o toto vzdelávanie záujem?

Narastá, keďže aj počet zákazníkov narastá, ale je to aj pre nich osobne zaujímavé, ak sa chcú v tejto téme viac posunúť. Teraz nedávno som mala rozhovor s jednou našou kolegyňou, ktorá hovorila, že vďaka dm sa jej otvorila táto cesta udržateľnosti a začala to doma praktizovať. Ešte troška bojuje s rodinou a s manželom, ale ona sa ich to snaží postupne naučiť. Takže je to pre nich prínosné – tak pre pracovný život, ako aj ten osobný.

Čiže sú to poznatky, ktoré využijú nielen v práci, ale aj v  každodennom živote, a preto je super, že dm tieto poznatky šíri aj medzi zákazníkov a nielen medzi spolupracovníkov, a to je to, na čo sa chcem spýtať. Akými kanálmi alebo akými cestami dm vzdeláva aj svojich zákazníkov práve v tejto udržateľnej oblasti?

Primárne sa snažíme, aby sa celý ten kontakt dial práve v predajniach, ale využívame na to aj ostatné kanály, ktoré máme k dispozícii – či už naše sociálne siete, veľmi veľa informácií zákazníci a zákazníčky nájdu v našom e-shope alebo vo webovom magazíne active BEAUTY, tam je tiež veľmi veľa inšpiratívnych článkov, ktoré si môžu zákazníci a zákazníčky prečítať a tak nabrať informácie.

A aké sú tvoje osobné tipy smerom k udržateľnosti?

Je to možno rada. Ak sa rozhodnete ísť udržateľnou cestou, je dôležité ísť krok za krokom, lebo ide o zmenu našich každodenných návykov, ktoré robíme, a to si naozaj vyžaduje čas. Čiže netreba ísť do toho hurá systémom, že idem teraz zmeniť všetko, lebo človek môže vyhorieť. Ja som tiež hneď vyskúšala chodiť do obchodu s dózičkami a potom som začala narážať na rôzne problémy… Takže dôležité je vybrať si jednu vec, na ktorú sa chcem zamerať, a v tej si upevniť ten návyk – napríklad chodenie s taškou do obchodu – a venovať sa tomu, pokým to bude pre mňa už úplne automatické. A potom postupne k tomu pridávať aj ďalšie a ďalšie veci. Takže to je jedno z mojich odporúčaní.

Dôležité ešte je, že to musia byť jednoduché veci. Napríklad ako som spomínala tie dózy, keď som sa s nimi snažila chodiť do predajní, tak zrazu som narážala na rôzne problémy. Čiže dôležité je vyberať si práve tie jednoduché riešenia. Viem, že veľa ľudí nemá čas sledovať tie veci, ale v dm sme aj na to pripravení a vizuálne sme odlíšili udržateľný tovar práve cez zelené etikety. To znamená, že keď zákazník alebo zákazníčka príde k regálu, pozrie sa a vidí, že tá etiketa je zelená, tak ide o udržateľnejší produkt. A navyše tam nájde rôzne prídavné piktogramy, ktoré jej alebo jemu povedia, či ide o lokálny produkt alebo je v bio kvalite, alebo je bez lepku, bez laktózy a podobne. A takéto „vychytávky“ u nás máme a snažíme sa aj takto zjednodušiť nakupovanie a prehľad v sortimente.

Čo sa týka produktov, často sa zase stretávame práve s takými reakciami od kolegov a kolegýň, že to nepení a nie je to účinné. Tie udržateľné produkty fungujú troška ináč, predsa len majú iné zloženie, pretože tam nie sú práve tie chemické zložky, ktoré sú sčasti aj škodlivé. Ale treba ich skúšať. Rovnako ako aj pri konvenčnej kozmetike nie každý šampón mi musí sadnúť.

A nielen skúšať, ale  zo svojej skúseností poviem, že aj v tom vytrvať, lebo naozaj keď to človek zoberie do ruky prvýkrát a ten šampón alebo mydlo nepenia, tak má pocit, že to nie je v poriadku, lebo je zvyknutý na iné. Preto je fajn dať tým výrobkom nejaký čas šancu, aby sme si na ne zvykli a vytvorili si ten nový návyk až v tom pocite, ktorý z výrobku máme, lebo tie chemické alebo menej udržateľné až neudržateľné produkty fungujú inak.

Áno, to je pravda. Čiže tá výdrž je rovnako dôležitá. Ja som si napríklad vo veľkej miere musela zmeniť pracie návyky, pretože som chcela používať ekologickejšie produkty, ktoré fungujú na troška inej báze. Existuje takzvaný „kruh upratovania“, že keď chceme niečo upratať, tak na to potrebujeme štyri elementy: čas, chemické prostriedky, mechanické prostriedky a teplotu. A keď chceme tie chemikálie odstrániť, tak aby ten kruh zostal uzatvorený, musíme v inej časti pridať. To znamená, že buď pridáme čas, alebo pridáme teplotu, alebo to musíme zobrať a poriadne vyrajbať, ako sa povie. Takže keď periem, začínam napríklad s tmavou bielizňou a tú bielu si dám odmočiť. Na to používam rôzne udržateľnejšie prostriedky. Takže toto je akoby ten návyk, na ktorý som si musela zvyknúť, ak chcem prať udržateľnejšie. Musím si to akoby nalinajkovať. A to mi nejaký čas trvalo, ale som so sebou spokojnejšia, lebo viem, že to robím nejakou lepšou cestou. Je to pre mňa lepší pocit, že to  vo svojej domácnosti mám udržateľnejšie.

Takže ty máš doma už korýtko aj tú rašpľu? :)

Nie, normálne mám práčku na elektrinu. :) Ale aj tú som si vyberala podľa toho, aký má certifikát, koľko minie energie, pozerala som si aj recenzie. Čiže aj pri tom výbere produktov, keď nakupujeme, si treba o produkte prečítať a zvážiť aj ten ekologický aspekt, to je práve to uvedomelé rozhodovanie a nakupovanie. A čo je ešte dôležité – premýšľať nad tým, čo chceme nakúpiť a či to naozaj potrebujeme kúpiť alebo si to nevieme zaobstarať iným spôsobom. Či si to nevieme napríklad požičať. Keď sme sa sťahovali a potrebovali sme vŕtať veci, tak sme si povedali, že si nebudeme kupovať na tých päť dier vŕtačku, proste sme si ju požičali. Takže zmeniť ten pohľad na veci, či si naozaj tú vec potrebujem kúpiť. A ak nie, tak či si ju neviem požičať, zaobstarať, vymeniť a podobne.

Už aj tá doba je k tomuto prajnejšia, že tým, že sa viac a viac ľudí snaží udržateľne, respektíve aspoň udržateľnejšie žiť, tak to požičiavanie vecí aj to rozmýšľanie nad tým, či danú vec naozaj potrebujem, už je dnes vidieť stále viac a viac.

Áno. To je super, že tie veci sa menia, a ja aj kolegyniam a kolegom pri vzdelávaní hovorím, že sila spotrebiteľa je naozaj veľká a dokážeme aj práve tým svojím záujmom dať vedieť aj veľkým spoločnostiam, čo chceme, a ony zase reagujú presne na to, čo tí zákazníci chcú. Čiže tie veci sú prepojené.

Spoločnosť dm drogerie markt je určite aj v udržateľnosti vzorom pre mnohé spoločnosti v tom, ako sa správa, ako má nastavené procesy, ako podporuje udržateľnosť tými všemožnými smermi. Prečo by sa podľa teba mali spoločnosti zaoberať udržateľnosťou?

Lebo je zodpovednosťou každého jednotlivca, ale aj spoločnosti myslieť naozaj na tú stopu, ktorú zanecháva. Lebo aj ako dm máme nejaké budovy, v ktorých sa nachádzame, míňame energiu na svoje fungovanie, prepravujeme tovar… čiže zanechávame nejakú stopu na našej planéte a to isté vlastne robia aj iné firmy. Je dôležité sa nad tým zamyslieť, a keď všetci budeme rozmýšľať rovnako, tak naozaj dokážeme na tejto planéte žiť dlhšie a mať ju v lepšej kvalite. Lebo aktuálne pociťujeme rozhodnutia predošlých generácií, ktoré neboli urobené s ohľadom na planétu, s ohľadom na budúcnosť, a my sme naozaj tí, ktorí to môžu teraz zmeniť. Takže to je na tom pekné. A planéta a príroda má naozaj neskutočnú schopnosť obnovy, len jej to trvá dlhšie, čiže my teraz robíme nejaké rozhodnutia, ktoré nepocítime a ktoré pocítia budúce generácie. To je na tom to ťažké, ale treba začať a netreba sa toho báť. Aj keď možno teraz nie je dokonalá technológia, ale ona sa časom vyvinie, len sa tomu treba venovať a podporovať to.

A v neposlednom rade veľká spoločnosť má aj veľkú silu, lebo čím je spoločnosť väčšia a čím má viac a viac zákazníkov, s ktorými dnes dokáže naozaj už veľmi osobne komunikovať, podporovať ich a motivovať práve na udržateľnosť, tak tým sa tu budeme mať všetci lepšie.

Áno, s tým súhlasím.

Čo máš na svojej práci najradšej?

Na svojej práci mám najradšej, keď vidím tie výsledky, že sa menia. Mám radosť, keď nejaká kolegyňa alebo kolega za mnou príde, že aha, toto bolo super a to som si naozaj neuvedomoval/a. A že môžem ľudí inšpirovať, naviesť ich na cestu udržateľnosti, odovzdávať informácie a zjednocovať sa spoločne práve s týmto cieľom.

A čo inšpiruje teba?

Oni ma inšpirujú naspäť, že to má zmysel.

Čo ťa baví v živote mimo práce?

Mimo práce veľmi rada cestujem a pri tom sa snažím rozmýšľať nad udržateľnými alternatívami, ale niekedy to nevyjde a letím. A to sa potom snažím nejakým iným spôsobom kompenzovať. Rada čítam, fotím, mám veľmi rada umenie a trávim rada čas s priateľmi, rodinou a užívam si život a prírodu.

Máš aj pre našich poslucháčov nejaký odkaz na záver tohto nášho veľmi inšpiratívneho, udržateľného podcastu?

Áno. Aj tie malé rozhodnutia dokážu mať veľký dosah, takže netreba sa toho báť a treba si vybrať nejakú vec a začať, vydať sa na tú cestu udržateľnosti.

Majka, ja ti ďakujem za tento krásny, príjemný rozhovor. Želám ti veľa energie do tvojej nádhernej a zmysluplnej práce a prajem aj tebe, aj dm, aby sa do Giving Friday a všetkých ostatných projektov zapájalo stále viac a viac ľudí či už zo strany spolupracovníkov, alebo zo strany zákazníkov tak, aby dm mohla ešte dlho, dlho pokračovať v tejto zmysluplnej činnosti.

Aj ja ďakujem za príjemný rozhovor a teším sa na to, čo sa nám podarí v budúcnosti.

A nezabudnite prísť 24. novembra do dm a podporiť svojím nákupom iniciatívu Giving Friday. Tešíme sa na vás.