Nie každá žena je ochotná užívať hormonálnu antikoncepciu v tabletkách – a v mnohých, hlavne dlhodobých vzťahoch kondómy nie sú teda pre partnerov to pravé. V takýchto prípadoch prichádza ako na zavolanie trend femtech. Prinášame vám prehľad toho, ako možno optimalizovať antikoncepciu bez hormónov za podpory počítača alebo aplikácie.

Je nehormonálna antikoncepcia s podporou počítača zárukou istoty?

Antikoncepčný počítač je ideálny pre dlhotrvajúce a pevné partnerské vzťahy, v ktorých by neplánové počatie neznamenalo problém. Pearlov index pre počítačovú metódu antikoncepcie (v závislosti od metódy) leží niekde medzi hodnotami 2-5, tzn., že zo 100 žien ročne otehotnie 2 až 5 žien. Nejde teda metódu, na ktorú by sa dalo 100 % spoľahnúť. Počítačová podpora funguje relatívne dobre, ak je cyklus čo najpravidelnejší, ak však cyklus stráca na pravidelnosti, aplikácia stráca na spoľahlivosti.

Počítačová antikoncepcia nechráni pred sexuálne prenosnými chorobami, aby ste sa im vyhli, je samozrejme namieste praktizovať bezpečný sex s kondómom.

Pre koho je počítačová antikoncepcia vhodná?

Pre ženy s čo najpravidelnejším menštruačným cyklom. Na jedno sa však nesmie zabúdať: Určité úsilie tu musí vynaložiť aj samotná žena, pretože merania musí vykonávať v určitom čase (spravidla vždy ráno).

Nehormonálna antikoncepcia metódou merania dychu

Nová femtech chuťovka: Prístroj na meranie cyklu „Breath ilo“, ktorý pomáha identifikovať plodné dni a ktorý vyvinula rakúska start-upová spoločnosť. Tento prístroj analyzuje dych a dokáže z neho odčítať, v ktorej fáze cyklu sa žena nachádza. Meranie funguje na prítomnosti určitého obsahu oxidu uhličitého, ktorý sa mení v závislosti od aktuálneho stavu hormónov. V kombinácii s aplikáciou môže prístroj na meranie cyklu prospieť najmä tým ženám, ktoré túžia mať dieťa, nakoľko určuje prítomnosť plodných dní. Pri meraní hormónov má Pearlov index hodnotu približne 5, tzn. 5 žien zo 100, ktoré sa rozhodli pre túto metódu antikoncepcie, otehotnie.