Active Beauty
Somatické cvičenie: jemná práca s telom pre väčšiu ľahkosť v každodennom živote

Somatic movements

Somatické cvičenie: jemná práca s telom pre väčšiu ľahkosť v každodennom živote

Prostredníctvom somatického cvičenia by sme sa mali opäť naučiť pohybovať intuitívne. Výsledkom jemnej práce s telom má byť uvoľnenie blokád a napätia v tele, cvičenie by malo upokojiť nervový systém. Odborníčka vysvetľuje, čo sa skrýva za trendom „somatic workouts“ a „somatických cvičení“.

Julia Hartig je odborníčka a praktička somatickej praxe. Pre ACTIVE BEAUTY prezradila, odkiaľ k nám prišiel trend somatického cvičenia a aké má prednosti.

Somatické cvičenie (známe aj ako somatic workouts) je v poslednej dobe virálnym trendom. Kto sa pohybuje na platformách sociálnych médií, možno už narazil na cvičenia, pri ktorých ženy vykonávajú jemné cviky na podložke, pričom tieto cviky u nich vyvolávajú emocionálne fyzické reakcie, napríklad plač. O čo teda vlastne ide? A ako takéto cvičenia ovplyvňujú naše telo a myseľ?

Pôvod somatického cvičenia

Slovo somatický je odvodené z gréckeho slova soma a znamená telo alebo telesný. Metóda vychádza z prístupu „somatic experiencing“, ktorý vyvinul americký biofyzik a psychológ Dr. Peter A. Levine. Vychádzal z predpokladu, že traumy ovplyvňujú nielen myseľ, ale aj telo. Cvičenia - známe ako somatic movements - sú navrhnuté tak, aby podporovali vlastnú samoregulačnú schopnosť tela. Tieto techniky sú v USA už nejaký čas veľmi in a často sa kombinujú s jogou, meditáciou a podobnými cvičeniami. Takto somatické cviky časom nadobudli skôr charakter cvičenia, hoci somatické cvičenie samé o sebe v skutočnosti cvičením nie je, ako vysvetľuje odborníčka a praktička somatickej práce s telom Julia Hartig.

Štyri zvláštnosti somatického cvičenia

1. Somatic movements vlastne nie je cvičenie

„Pojem cvičenie je v tomto kontexte pomerne zavádzajúci. Vhodnejšie je tu používať termín somatický pohyb.“ Pri tejto technike tak nejde ani o výkon, či o chudnutie alebo posilňovanie svalstva. „Rada ju nazývam „práca s telom“, pretože v skutočnosti ide o to, aby človek opäť dokázal precítiť svoje telo a aby pohyboval telom zdravým a intuitívnym spôsobom. Tým sa uvoľňuje napätie a aktivuje sa parasympatický nervový systém.“

2. Relax pre nervy

Vegetatívny nervový systém je u väčšiny z nás veľmi aktívny. Je zodpovedný za modus „fight or flight“ a v našom organizme zabezpečuje, aby sme boli aj v bežnom živote ostražití a mohli rýchlo reagovať na rôzne výzvy. Často nám však ale aj spôsobuje stres a zvyšuje hladinu kortizolu. Aby sme telo opäť uviedli do rovnováhy, musíme aktivovať náš parasympatický nervový systém. Ten je zodpovedný za upokojenie a uvoľnenie. Pravidelné „odbúravanie stresu“ tiež upokojuje hormonálnu rovnováhu a zabezpečuje, aby metabolizmus mohol nerušene pracovať.

3. Preciťovanie namiesto cvičenia

Nejde tu o žiadne „cvičenia“ v tradičnom zmysle, ide skôr o preciťovanie vlastného tela. „Svojim klientom kladiem otázky ako napr: Na stupnici od 0 do 10, ako sa dnes cíti vaše telo? Ktorá časť sa cíti najlepšie? Ak sa žiadna z nich necíti naozaj dobre, potom treba hľadať oblasť, ktorá je napätá najmenej a snažiť sa ju precítiť. Potom sa začať hýbať, postojačky alebo v sede. Potom sa treba pokúsiť lokalizovať danú oblasť a pohnúť ňou. Počas „cvičebnej jednotky“ sa treba len nechať viesť a naučiť sa preciťovať.“
Podľa odborníčky Júlie Hartig ide v menšej miere o klasické „cvičenia“ a vo väčšej o veľmi individuálny spôsob precítenia vlastného tela. „Na začiatku ide o to, aby ste prišli a navnímali, aké pocity vám burcujú práve telom. Potom sa spoločne pustíme do hľadania častí tela, s ktorými chceme pracovať. Je to buď časť zdroja, ktorá sa v danom momente cíti dobre, alebo časť, s ktorou je problém, t. j. časť, ktorá sa v danom momente necíti dobre. Ak takejto časti tela „načúvame“ a dáme jej priestor, často sa sama začne hýbať.“ Niekedy klienti spočiatku vnímajú túto formu pohybu ako neznámu a novú. Môže ísť o mimovoľné pohyby tkaniva, ktoré vznikajú zmenou tonusu jednotlivých svalových skupín a fascií. „Je to skôr intuitívne‚ telo jednoducho necháme hýbať sa‘ ako zámerný, kontrolovaný alebo dokonca napnutý pohyb.“ Odporúča sa pokračovať v tom, čo je človeku príjemné! Vytvárajú sa tak nové vlastnosti a pocity na fyzickej, mentálnej a emocionálnej úrovni.

4. Somatické cvičenie: jemná práca s telom pre väčšiu ľahkosť

Bolesti hlavy, napätie, bolesti tela, ktorých príčinu nemožno nájsť... Somatické pohyby môžu rôznymi spôsobmi do každodenného života priniesť viac ľahkosti. Somatické pohyby sa odporúčajú aj pri poruchách spánku, vyčerpanosti alebo na podporu duševného zdravia, pretože precítením vlastného tela sa možno ľahšie vyrovnať s pocitmi, ako sú hnev, strach, smútok a pochybnosti o sebe samom.