Active Beauty
Hotel pre hmyz: návod, ako hotel vyrobiť vlastnoručne

Máme voľnú izbu!

Hotel pre hmyz: návod, ako hotel vyrobiť vlastnoručne

Hotely pre hmyz existujú v rôznych prevedeniach. Aby útočisko pre hmyz nezostal len záhradnou dekoráciou, skúste pomocníka na hniezdenie pre divé včely a iný hmyz vyrobiť podľa nášho návodu a podporte tak kolobeh prírody.

Pomocník na hniezdenie pre divé včely

Duté stonky rastlín, napríklad trste alebo bambusu, môžu poslúžiť samotárskym včelám murárkam ako malé, avšak kvalitné príbytky. Stonky jednoducho vložte do prázdnych plechoviek tak, aby z nich nevytŕčali, nehojdali sa vo vetre a upevnite ich vo vodorovnej polohe. Treba však dať pozor, aby stonky neboli zvnútra rozstrapkané a aby boli na zadnom konci ukončené kolienkom. Rôzne druhy divokých včiel, ktoré si budujú hniezdne komôrky v zemi, sa potešia kvetináčom naplneným pieskom či pieskovo-ílovitou zeminou. Avšak pozor: Kvetináče by mali mať hĺbku minimálne 30 cm. Divé včely síce bzučia, ale agresívne nie sú a dajú sa pozorovať aj zblízka. Divé včely patria medzi dôležité opeľovače, avšak ich životné prostredie sa stále viac zmenšuje. Namiesto toho, aby ste mali balkóny či záhrady dokonale vyupratované a upravené, doprajte im radšej starostlivosť „na prírodno“, poskytnete tak útočisko tomuto významnému užitočnému hmyzu. V blízkosti hotela pre hmyz je ideálne nasadiť kvitnúce kvety, ku ktorým si včely môžu ľubovoľne odlietať. Aby ste poskytli prístrešok pre čo najviac divých včiel, zásadné je správne rozmiestnenie, ako aj rozmanitosť použitých materiálov. Hotel pre hmyz by ste mali umiestniť na suché a slnečné miesto, ideálne orientované na juh až juhovýchod tak, aby bol chránený pred dažďom a vetrom. Do úvahy prichádzajú materiály ako mäkké odmureté drevo, v ktorom si môžu včely napríklad vyhĺbiť aj vlastné chodbičky. Vo fungujúcom ekosystéme sa v blízkosti včelích hniezd usídľujú aj ich prirodzení predátori. Na ochranu včelstva pred vtákmi je možnosť použiť nerezové pletivo. Do prírodnej rovnováhy by ste však nemali zasahovať výrazne. Je celkom prirodzené, že v hoteloch pre hmyz sa budú objavovať aj ich prirodzené náprotivky, napríklad cudzopasné druhy hmyzov.


Hmyzí hotel pre lienky a zlatoočky

Chránené chcú byť aj lienky. Je to napokon opodstatnené, pretože ide o užitočný hmyz. Bodkovanému hmyzu, ktorý človeku údajne prináša šťastie, vytvoríte optimálny prístrešok v malej drevenej krabičke naplnenej slamou. Na jej spodnej časti urobte otvory, aby do nej mohli lienky vliezať. Efektívne je zaobstarať si otvárateľnú krabicu, slamu tak môžete vymienať kedykoľvek podľa potreby. Dôležité však je, aby bola krabica umiestnená na slnečnom, pred vetrom a dažďom chránenom mieste.

Ďalší užitočný hmyz, ktorý sa takisto živí voškami, sú larvy zlatoočiek. Rozhodujúcim faktorom pre stavbu hotela pre zlatoočky je veľkosť takéhoto prístrešku. Väčšina komerčne dostupných hotelov pre tento druh hmyzu je totiž príliš malá.

Hniezdiace prístrešky nenahradia reálnu záhradku

Vlastnoručne vybudovaný hotel pre hmyz je skvelý spôsob, ako do záhrady usídliť živočíchy. Nielenže takto podporíte malé chrobáčiky, budete ich mať tiež možnosť pozorovať v ich prirodzenom prostredí. Hmyzie hotely však tak či onak vo vlastnej záhrade nenahradia biodiverzitu. Vo všeobecnosti tu platí pravidlo, že menej je viac: Plochy, ktoré sú útočiskom pre rôzne druhy živočíchov a rastlín stačí kosiť len raz, prípadne dvakrát ročne, pričom synteticky vyrobeným hnojivám, pesticídom a substrátom sa treba vyhýbať úplne. Dbajte na to, aby ste vo svojej záhrade zachovali prírodné štruktúry, ako napríklad kôpky lístia, konárov, ale aj kamene či mach. Na ich existencii totiž závisí aj existencia mnohých živočíchov. Namiesto čistenia a odstraňovania by ste mali radšej vysádzať. Na vypestovanie machu na kamenných múroch si dokonca môžete dopomôcť cmarom.
Hotel pre hmyz by sa mal ponímať ako doplnok k prirodzeným biotopom.